Tyskerne stiller spørgsmålstegn ved glyphosat

sz_szm_nytDe tyske miljømyndigheder ignorerer formentlig beviser for kræftrisiko ved glyphosat. Det skriver Süddeutsche Zeitung, 30. juli 2015.

• Sprøjtegiften glyphosat er populær over hele verden, men også kontroversiel. Kræftforskere hos WHO (World Health Organization) klassificerer sprøjtemidlet som “sandsynligvis kræftfremkaldende”.

• De tyske forbundsmyndigheder for risikovurdering anser officielt midlet som ”sikkert”. Men tilsyneladende havde de samme myndigheder kendskab til dokumentation på det modsatte.

• Desuden anvender forbundsmyndighederne fortrinsvis den kemiske industris egne undersøgelser ved revurdering af sprøjtemidlet.

Signe_roundup_dunk

Sprøjtemidler med glyphosat er også særdeles populære i Danmark.

I striden om farligheden ved plantegiften glyphosat er den kompetente tyske myndighed under pres. Forbundsmyndighedernes institut for risikovurdering (BfR) har understreget i årevis, at sprøjtegiften ikke udgør nogen risiko for mennesker, hvorimod kræftforskningsgruppen (IARC) i WHO i foråret 2015 har klassificeret det som “sandsynligvis kræftfremkaldende”.

Nu viser et fortroligt dokument fra BfR, at de tyske myndigheder ligger inde med dokumentation for den kræftfremkaldende effekt i dyreforsøg, som nyhedsmagasinet Fakta har rapporteret. Ikke desto mindre understreger BfR officielt igen og igen, at der ikke foreligger noget bevis for kræftrisiko.

De modstridende vurderinger har udløst en strid mellem eksperter fra de tyske miljømyndigheder, industrien og WHO-forskerne. BfR og industrien angriber de toksikologiske eksperter hos WHO, som blandt andet beskyldes for urent trav.

Glyphosat er verdens mest sælgende landbrugsgift, der anvendes mod ukrudt, men også bruges til at fremskynde modningen af korn. Allerede i årevis har midlet været mistænkt for at forårsage – ud over kræft – forskellige andre sygdomme og fosterskader.

I det nu offentliggjorte BfR-dokument, der også er kendt hos Süddeutsche Zeitung, inddrager BfR-eksperterne flere undersøgelser, der peger på en risiko for kræft. Blandt andet en langtidsundersøgelse med mus hvor dyrene i to år fik forskellige doser af glyphosat blandet i foderet. I højdosisgruppen konstaterede man en markant stigning i tilfælde af kræft i lymfesystemet. Ikke desto mindre konkluderede myndighederne, at alle disse resultater ikke var relevante.

harald_ebner

Harald Ebner.

Det 18-sider lange dokument er også sendt til medlemmerne af landbrugsudvalget i den tyske forbundsdag. Hos oppositionen møder det ingen forståelse. Tilsynsmyndigheden har gentagne gange understreget, at man ikke havde nogen beviser for en kræftrisiko, skriver Harald Ebner, Alliance 90/De Grønne. “Nu kommer de så i bakspejlet med en undersøgelse, der rummer tydelige indikationer af en kræftfremkaldende effekt. Som parlamentariker føler jeg mig holdt for nar”.

BfR afviser anklagen og fastslår: “Det citerede toårige studie i mus har ikke vist nogen toksikologisk betydelig kræftrisiko for mennesker”.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.