Dit barns morgenmad indeholder IKKE rester af glyphosat – ifølge PepsiCo

Med 10 ugers forsinkelse afviser PepsiCos Kundeservice, at det populære ”danske” morgenmads-produkt OTA Solgryn skulle være fremstillet af glyphosat-baserede sprøjtegifte. Svaret er en reaktion på en forespørgsel om kvaliteten af OTA Solgryn, som gylle.dk fremsendte den 9. december 2018.

PepsiCo afviser pure, at morgenmadsproduktet skulle indeholde rester af glyphosat. Man begrunder det med, at OTA Solgryn fremstilles udelukkende af havregryn fra Sverige, hvor det er forbudt at sprøjte havregryn til konsum før høst. Man afviser dog at fremlægge dokumentation for påstanden.

Kun svenske havregryn i danske OTA Solgryn

Allerede i 1930 tilsluttede OTA sig den amerikanske Quaker Oats-koncern. I 1980’erne flyttede OTA fabrikationen til England, og i 2001 blev Quaker Oats overtaget af PepsiCo.

Spørgsmålet til PepsiCo, som ejer af brandet OTA Solgryn, der distribueres til Danmark af norske Orkla, lød 9. december 2018:

” Ifølge COOP Danmark er Orkla producent og leverandør af Solgryn-produktet til COOP-butikkerne, og Orkla er af samme grund ansvarlig for dokumentation af produktets renhed. Til et journalistisk arbejde skal jeg derfor anmode Orkla om at fremlægge analyseresultater, der kan dokumentere, at Solgryn-produkterne er fri for rester af sprøjtemidler, herunder specifikt glyphosat-baserede sprøjtemidler.”

Her er svaret fra PepsiCo, som vi modtog den 20. februar 2019:

“Vi står med stolthed bag sikkerheden og kvaliteten af vores OTA Solgryn-produkter. Alle vores produkter er produceret i overensstemmelse med de regler og sikkerhedsstandarder, der er fastsat af de europæiske myndigheder, herunder Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Havren i alle OTA Solgryn-produkter, der sælges i Danmark, kommer udelukkende fra svenske landmænd, der nøje følger svensk lovgivning, der forbyder brug af glyphosat. Havren transporteres fra Sverige til vores produktionsfaciliteter i Det Forenede Kongerige (Skotland) og Danmark. Efter at havren er valset og pakket på vores anlæg, transporteres den til og sælges i Danmark.”

Her er det originale svar fra PepsiCo Kundeservice.
Ylva Freiesleben, PepsiCo.

PepsiCo fremlægger aldrig dokumentation

På vegne af PepsiCo oplyser Ylva Freiesleben, at det er Pepsico som sådan, der står bag udtalelsen. Ylva Freiesleben er Manager Public Policy, Government Affairs and Communications PepsiCo Nordics, men hun ønsker ikke at oplyse navnet på den ansvarlige produktchef, ligesom det heller ikke er PepsiCos politik at fremlægge analyseresultater for eventuel forekomst af glyphosat-rester i morgenmadsprodukterne.

Med samme begrundelse ønsker man heller ikke at fremlægge dokumentation for, at alle koncernens havregrynsprodukter er baseret på sprøjtefrie svenske råvarer.

PepsiCo Nordics har heller ingen kommentarer til det paradoks, at de Solgryn-produkter, der kan købes i danske supermarkeder, formentlig ikke er fremstillet i Danmark. De er nemlig mærket som ”fremstillet i Storbritannien”, til trods for at der angiveligt skulle foregå en produktion i Danmark baseret på svenske råvarer. Man ønsker ikke at oplyse, hvortil den danske produktion eksporteres.

Glyphosat i amerikanske børns morgenmad

Anledningen til at stille det spørgsmål er en opsigtsvækkende amerikansk undersøgelse, der i august 2018 påviste rester af sprøjtemidler i 43 ud af 45 havregrynsprodukter, hvoraf flere produceres af Quaker Oats (der ejes af PepsiCo), Cheerios og Kellogg’s. Der er tale om rester af ukrudtsmidler, der mistænkes for at være kræftfremkaldende som f.eks. RoundUp fra kemikoncernen Monsanto.

OTA-virksomheden blev grundlagt i 1898 som Avena og var en havremølle i Maribo, men allerede i 1930 tilsluttede OTA sig den amerikanske Quaker Oats-koncern. I 1980’erne flyttede OTA fabrikationen til England, og i 2001 blev Quaker Oats overtaget af PepsiCo.

Danske børn tisser glyphosat

Undersøgelser i en række europæiske lande har påvist rester af sprøjtegifte i børns urin, og bekymringen for disse fund har i Danmark medført forbud mod at sprøjte kornafgrøder, der anvendes som mad til mennesker.

Forbuddet trådte i kraft i sommeren 2018.

Klik på linket nedenfor, og du får hele historien om OTA Solgryn og de sprøjtede havremarker.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.