Hele Danmarks morgenmad siden 1898 har heddet OTA Solgryn. Sunde, kerneristede havregryn for raske drenge og piger med den ikoniske emballage i rødhvide Dannebrogsfarver og med den blonde og rødkindede spejderdreng i fuld firspring.

Sådan har det været i mere end hundrede år, hvis man skal tro producenten, men kan man det?

Nej.

OTA Solgryn er ikke et dansk produkt. OTA Solgryn er heller ikke produceret i Danmark – og om de kerneristede havregryn er sunde, svæver rundt i det uvisse. Er havremarken sprøjtet med Roundup før høst, kan det være netop morgenmåltidet, der får dit barn til at tisse glyphosat.

Men er OTA Solgryn sprøjtede? Producenten nægter at besvare spørgsmålet, så vi ved det ikke.

I Danmark er det i dag forbudt at sprøjte kornafgrøder, der skal anvendes til menneskeføde.

Amerikansk ejer

OTA-virksomheden blev grundlagt 1898 som Avena og var en havremølle i Maribo, men allerede i 1930 tilsluttede OTA sig den amerikanske Quaker Oats-koncern. I 1980’erne flyttede OTA fabrikationen til England, og i 2001 blev Quaker Oats overtaget af PepsiCo.

Så hele Danmarks morgenmad er altså ejet af en amerikansk cola-producent, der producerer havregrynene i Storbritannien.

I England er det stadig tilladt med kemisk nedvisning af korn til menneskeføde.

Falsk og sandt

Sundheden har tidligere været til debat i medierne, bl.a. i 2008 hvor der cirkulerede en stærkt overdreven påstand i flere medier om kræftfremkaldende acrylamid i OTA Solgryn og andre havregrynsprodukter.

I 2011 var den gal igen, da DTU fandt sundhedsskadelige fluorforbindelser i emballagen fra 74 fødevareprodukter, blandt andet i OTA’s økologiske solgryn.

Sprøjtegifte i morgenmaden

Men nu er der så spørgsmålet om rester af sprøjtegifte i de kernesunde morgenmadshavregryn.

Anledningen til at stille det spørgsmål er en opsigtsvækkende amerikansk undersøgelse, der i august 2018 påviste rester af sprøjtemidler i 43 ud af 45 havregrynsprodukter, hvoraf flere produceres af OTA-ejeren Quaker Oats, Cheerios og Kellogg’s. Der er tale om rester af ukrudtsmidler, der mistænkes for at være kræftfremkaldende som f.eks. RoundUp fra kemikoncernen Monsanto.

Undersøgelser i en række europæiske lande har påvist rester af sprøjtegifte i børns urin, og bekymringen for disse fund har i Danmark medført forbud mod at sprøjte kornafgrøder, der anvendes til human konsumption. Forbuddet trådte i kraft i sommeren 2018.

Imidlertid redder det danske forbud ikke OTA Solgryn, da produktet kommer fra Storbritannien, hvor det stadig er tilladt at nedvisne havremarkerne med glyphosat umiddelbart før høst.

HR-direktør Elisabeth Voss, Orkla Foods Danmark.

Tavsheden hersker

Redaktionen har spurgt COOP Danmark, der har OTA Solgryn på hylderne, om der er analyseret for rester af glyphosat i Solgryn. Jens Juul Nielsen, informationsdirektør, svarede 20. november: ”Vi tjekker ikke mærkevarer som OTA Solgryn for hverken glyphosat eller andet. Det er leverandørens ansvar.”

Leverandøren hedder Orkla Foods Danmark, så vi har spurgt HR-direktør Elisabeth Voss, om der er rester af glyphosat i morgenmaden. Trods flere rykkere har direktøren ikke svaret os.

Vi har også spurgt Pepsico Kundeservice i Danmark, men heller ikke derfra er der kommet noget svar.

Så hvad skal man vælge, hvis man vil servere ”sunde havregryn” som morgenmad til sine børn? Vælg et dansk produkt – konventionelt eller økologisk – og det skulle være garanteret fri for rester af sprøjtegifte.

Visited 42 times, 37 visit(s) today