Regeringen har stadig ikke løftet en finger for at redde stumperne af havmiljøet, selvom det ville være ganske gratis. Skærmbillede

Næsten halvdelen af akutpakken til redning af havmiljøet ligger parat og lige til at samle op og implementere den dag i morgen

Forestil dig at transportministeren hævede hastigheden på motorvejene med 20 pct. efter pres fra de forenede danske bilejere og motorcyklister. Forestil dig så, at statistikken over trafikdrab eksploderede med titusindvis af lemlæstede og hundreder af dræbte. Ville ministeren ikke straks annullere de 20 pct., på trods af skrig og skrål fra de fartglade? Ville hensynet til almenvellet ikke diktere en øjeblikkelig tilbagevenden til en nogenlunde normal og acceptabel tabsliste med 150 trafikdrab og 2800 tilskadekomne på årsbasis.

Jo, selvfølgelig.

Gyllesprederne har efterhånden antaget ganske monstrøse dimensioner, og med landbrugspakken fra 2016 i ryggen har de lovligt forurenet vandmiljøet til det yderste. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Med samme logik kan man forestille sig en ansvarsbevidst regering tilbagerulle den tilladelse til overgødskning på 20 pct. kvælstof, som landbrugsindustrien fik i 2016. Åbenlyst bør det være for enhver, at den dræbende tilsmudsning af de danske fjorde og kystnære havområder med iltsvind og fiskedrab skyldes udstrømningen af alt for megen kvælstof fra landbrugene. Det forlyder klart fra alle fagfolk, at nøglen til livets tilbagevenden i det våde miljø kun kan findes ved at skrue ned for forureningen med næringsstoffer.

Her er Miljøministeriets egne beregninger af landbrugspakkens øgede belastning af vandmiljøet. Kilde: Altinget

De 20 pct. mere kvælstof fik landbrugsindustrien lov til at bruge i 2016, og ifølge Miljøministeriets egne beregninger svarer det til en merudledning på 4.726 tons kvælstof. Ministeriet har også oplyst, at inden 2027 skal Danmark have iværksat en spareplan, der kan fjerne mindst 10.400 tons kvælstof årligt fra havmiljøet. Det skal ske for endelig at opfylde EU’s Vandrammedirektivs krav om god, økologisk tilstand i havområderne.

Vandrammedirektivet blev vedtaget i 2000 og skulle have været opfyldt i 2015. Skiftende danske regeringer har tigget sig til en udsættelse til 2027, men nu går den ikke længere. Forude venter en EU-retssag, hvis ikke vi leverer som lovet.

Opgaven ligger på skuldrene af miljøminister Magnus Heunicke (S). Han udråbte sig selv til ”havets minister”, da han blev konfronteret med de døende havområder (Pol. 3.10), men indtil videre har Heunickes indsats begrænset sig til at skaffe 4×100 mio. kr. til en ”akut” redningsplan for havmiljøet over de kommende 4 år.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) er landbrugets vagtpost, der skærmer erhvervet mod ethvert indgreb, der kunne begrænse forureningen. Pressefoto

Enhver kan se, at de penge vil forslå som en skrædder i helvede.

Her kan fødevareminister Jacob Jensen (V) hjælpe Heunicke et pænt stykke på vej. Jacob Jensens ministerium har haft ansvaret for landbrugspakken siden 2016 og ved at erkende de katastrofale følgevirkninger og tilbagekalde tilladelsen til 20 pct. overgødskning kan Jacob Jensen og samarbejdsregeringen fjerne 4.726 tons kvælstof fra de døende havområder. Med et resolut slag og ganske gratis.

Tilbagerulningen vil blive mødt med den rituelle, professionelle råben og skrigen fra landbrugslobbyisterne, men de har haft deres chance. Forudsætningen for Venstre-regeringens tilladelse i 2016 til at bruge 20 procent mere gødning var jo, at landbruget frivilligt skulle levere en række tiltag, der ville give et bedre vandmiljø, men landbruget leverede aldrig sin del af aftalen.

Næsten halvdelen af akutpakken til redning af havmiljøet ligger altså parat og lige til at samle op og implementere den dag i morgen. Og det vil endda være ganske gratis for samfundet.

Her er den afgørende lovtekst, der kostede Venstre-politikeren Eva Kjer Hansen sin taburet, men som Folketinget alligevel vedtog. Det er denne paragraf, der stadig er gældende i den nuværende lovtekst, der gør det muligt at rulle de miljøskadelige kvælstofnormer tilbage.

Bannerfoto: Trafikuheld. Foto: Piqsels       

Visited 25 times, 5 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jørn From

  Mon ikke landbrugsbeskyttelsesministeren snart indfører et forbud mod plæne og blomstergødning i parcelhushaver.

 2. Nora Tams

  Tak til Gylle.dk
  Det er vigtigt at blive ved – selv om det ser håbløst ud !
  Overalt i landets indre farvande stinker der af svovlbrinte, som mindelse om at der igen – igen er pøset alt for meget gødning på dyrkningsarealet, der som hovedregel ikke har planter, der ikke kan optage næringen, som med overfladevandet derfor fiser direkte i det nærmeste vandløb og videre til havet. Her går der gang i rådneprocesserne og dermed iltsvind og stank.
  Der er jo tale om et rendyrket misbrug af det miljø, som skal gives videre til vores efterkommere og medskabninger.
  Der er ikke andre erhverv, der slipper afsted med at svine omgivelserne som vores landbrug

 3. Nora Tams

  Kommentar til kommentaren:
  “ikke har planter, der ikke kan optage næringen”
  Bedre:-) “ikke har planter nok, til at optage næringen f.eks gyllen”

 4. Erik Bresler

  En konventionel landmand til at forestå regulering og lovgivning omkring landbrug?
  Ligeom når tre ulve og et får demokratisk stemmer om hvad de skal spise til middag?

 5. Pingback: L&F: ”Vi beder danskerne om undskyldning for, hvad vi har gjort mod Vejle Fjord” | Gylle.dk

Skriv en kommentar