Dispensationer til forbudte sprøjtegifte, der truer grundvandet, bør kulegraves

Det rene drikkevand bør beskyttes mod Miljøstyrelsens dispensationer. Det mener DANVA.

Rigsrevisionen retter kritik af myndighedernes udmøntning af lovgivning om grundvands-beskyttelse. Vandsektoren kæmper for at værne drikkevandet mod pesticider og opfordrer politikerne til gøre op med en praksis, der udfordrer forsigtighedsprincippet. Det mener DANVA i en pressemeddelelse 6.12.2019.

 Pesticider kan forbydes, hvis de udvaskes til grundvandet. Men efterfølgende kan Miljøstyrelsen administrativt dispensere og tillade brug af de forbudte pesticider, hvis man vurderer, at de har uvurderlig erhvervsinteresse. Vandsektoren opfordrer nu politikerne til at kulgrave praksis og gribe ind.

Carl-Emil Larsen, DANVA

”Det er afgørende, at forsigtighedsprincippet sættes over erhvervshensyn, så beskyttelsen af grundvandet bliver håndhævet effektivt. Det nytter ikke, at vi har et avanceret og dyrt godkendelsessystem, som opdager et pesticid, der udvaskes til grundvandet og derefter bliver forbudt, hvis det så efterfølgende bare kan opnå dispensation i årevis. Det svarer til at købe en røgalarm og droppe batteriet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I 2012 blev pesticidet rimsulfuron forbudt, fordi det blev fundet i de forsøgsmarker, der kontrollerer, om stoffer udvaskes til grundvandet. Det viste sig også, at rimsulfuron har fundet vej til 50 år gammelt grundvand. Men siden 2013 har rimsulfuron alligevel fået dispensation af Miljøstyrelsen.

Susan Münster, DV

Det mener, direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, er bekymrende:

”Vi ser i disse år en lang række fund af pesticidrester i grundvandet. Det er konsekvenserne af års brug af miljøfremmede stoffer. Vi appellerer til politikerne om, at de følger op på rigsrevisionens konklusioner, så stoffer, der kan udvaskes til grundvandet, får sværere ved at opnå dispensation,” siger Susan Münster.

DANVA og Danske Vandværker opfordrer miljøministeren til at stramme op på dispensationsordningen ved ikke at tillade udbringning af forbudte pesticider i indvindingsområder og give vandvandværker besked i tilfælde af dispensation, det kan indgå i analyseprogrammerne.

De døde kartoffelmarker skyldes kemisk nedvisning af alt ukrudt med rimsulforon. Privatfoto.

Rimsulfuron er et ukrudtsmiddel, der anvendes i forbindelse med kartoffeldyrkning. Siden rimsulfuron blev forbudt i 2012, har salget været stigende.

Miljøstyrelsens begrundelse for dispensation til at tillade brug af det forbudte stof, rimsulfuron, er, at styrelsen mener, der ikke er alternativer til det, og at det vil give et udbyttetab for kartoffelavlere på 25 procent.

Vandsektoren er imidlertid vidende om, at man kan minimere eller helt undgå tab ved hjælp af mekanisk ukrudtsbehandling i kombination med andre herbicider.

Comments

comments

En kommentar til Dispensationer til forbudte sprøjtegifte, der truer grundvandet, bør kulegraves

  • Poul erik jessen skriver:

    Det er da bare en smule foruroligende, at de tilsyneladende kan godkende andre herbicider på vores mad?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.