Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører, udtalte ved offentliggørelsen af forslaget: “Klimaforandringerne er ikke længere blot noget vi taler om. Det er noget vi ser for øjnene af os. I Europa raser skovbrande, mens floderne tørrer ud. Flere steder i verden sender klimaforandringerne allerede hele samfund på flugt. Derfor kan vi ikke satse på, at usikre teknologiske løsninger skal få os i mål – vi er nødt til at handle ansvarligt nu”. Pressefoto.

Det animalske landbrug i Danmark udleder rigtig meget kli­maskadeligt drivhusgas. Sektoren vil i 2030 stå for tæt på halv­delen af Danmarks tilbageværende udledninger, ifølge Energistyrelsen.  Et landbrug hvor over 80 pct. af udledningerne kommer alene fra produktio­nen af svin og kvæg. I Danmark findes der i skrivende stund over 13 millioner svin. Intet andet land i Europa har flere svin pr. ind­bygger. En halvering af svinebestanden – upåagtet hvor dra­stisk det nu engang lyder – vil altså fortsat betyde, at der er flere svin end mennesker i Danmark.

Sådan lyder essensen i et fremtidsorienteret klimaforslag, som Enhedslisten offentliggjorde på sit sommergruppemøde 23. august 2022. Se Altingets video her. Der er tale om det hidtil mest ambitiøse klimaudspil fra dansk politisk hold, men om det er nok til at sikre fremtidens klima, er der ingen garanti for. Vi leverer her en præsentation af det visionære forslag:

Enhedslisten foreslår at tage den nødvendige beslutning om at levere store reduktioner fra landbrugssektoren i løbet af næste valgperiode. Det vil være et centralt forslag for Enhedslisten at halvere den animalske produktion i Danmark frem mod 2030.

Hent planen.

Alle partierne i Folketinget har skrevet under på, at landbru­get skal levere 8 mio. tons i CO²e i 2030. Uden at anvise en sikker vej, der ikke er baseret på usikre teknologiske løsninger. Enhedslisten foreslår nu et nødvendigt skridt for at nå målet.

Enhedslisten vil gå til forhandlingsbordet med flere tiltag og finansieringer. Først og fremmest peger vi på finansiering til op­rettelsen af en klimalandbrugsfond på 37 mia. kroner, som skal opkøbe konkursramte landbrug og landbrug, hvor landmanden går på pension, og som store udenlandske kapitalfonde truer med at overtage, samt tilbyde kompensation til landmænd, der ønsker at nedlægge deres svine- og kvægproduktion.

Der­udover ønsker Enhedslisten, at landbruget pålægges en høj ensartet CO² afgift, når sådan en afgift skal aftales for land­bruget hurtigst muligt. Enhedslisten ønsker at undersøge mu­lighederne for yderligere omlægning af landbrugsstøtten. Væk fra svine- og kvægproduktion og over imod planteproteiner og omlægning af jorde. Endeligt ønsker Enhedslisten at undersøge muligheden for etableringen af et kvotesystem for svine- og kvægproduktion i lighed med det som findes i omkringliggende europæiske lande.

Aalborg Portland cementfabrik er landets største udleder af CO2. Pressefoto.

Den halverede animalske produktion vil give plads til flere planteproteiner, såsom ærter og bønner, på dele af den plads, hvor der hidtil har været dyrket foder til dyr. Enhedslisten foreslår i den sammenhæng at udtage de resterende 60.000 ha lavbundsjorde, som udestår for at nå til 100.000 ha udtaget lavbundsjord. Ud over klimaeffekterne vil omstillingen af land­bruget også have markante positive samfundsøkonomiske og miljømæssige effekter, når det kommer til eksempelvis vand­miljø, drikkevand og udledning af kvælstof. Disse effekter er ikke medregnet i Enhedslistens udspil.

De store udledere skal ikke have CO²-rabat

Vi vil indføre den høje CO²-afgift på 375 kr. + kvoteprisen, også for mineralogiske virksomheder, såsom Aalborg Portland, som ellers fik en markant og uretfærdig rabat i aftalen fra juni 2022. Afgiften bør indfases allerede fra 2024.

Stop for salg af nye fossilbiler i 2025

Vi vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2025. EU taler lige nu om at forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler i EU i 2035. Det er alt for sent. Tabet i afgiftsindtægter fra dette foreslår vi at dække ved at påbegynde indfasningen af regi­streringsafgift for elbiler fra 2025 og indføre en differentieret roadpricing.

Fremover skal vi alle køre i elbiler – eller tage toget. Pressefoto.

En socialt retfærdig grøn omstilling

Den grønne omstilling skal altid være socialt retfærdig. Det er de store udleder, som skal betale byrderne og de klimaansvar­lige partier skal altid holde hånden under folk, som frygter at komme i klemme i omstillingen. Derfor foreslår Enhedslisten en social pulje til jobrotation på 2,6 mia. kroner til de, som skal hjælpes over i et nyt job. Dette skal ses i forlænges af Enhedslistens tidligere forslag, om en efteruddannelsespulje i forbindelse med forhandlingerne om CO²-afgift i industrien.6 Samtidig foreslår Enhedslisten at en del af provenuet fra en høj, ensartet CO²e-afgift for landbruget anvendes til social kom­pensation for stigende priser via den grønne check.

Klimaneutralitet i 2040

Tørken i store dele af Sydeuropa er en kendsgerning, der skyldes klimaforandringerne. Foto: Dikaseva/Unsplash.

Vi skal både sikre konkrete reduktioner og øge klimaambiti­onerne, hvis vi skal undgå en uvis og usikker fremtid. Enheds­listen har længe ment, at Danmark skal være klimaneutrale senest i 2040. Det slår vi fast nu.

Mai Villadsen, Enhedslistens politisk ordfører, udtalte ved offentliggørelsen af forslaget:

 • Klimaforandringerne er ikke længere blot noget vi taler om. Det er noget vi ser for øjnene af os. I Europa raser skovbrande, mens floderne tørrer ud. Flere steder i verden sender klimaforandringerne allerede hele samfund på flugt. Derfor kan vi ikke satse på, at usikre teknologiske løsninger skal få os i mål – vi er nødt til at handle ansvarligt nu.
 • Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, er vi nødt til at halvere den animalske produktion i Danmark frem mod 2030. Hvis vi lader stå til, vil landbrugssektoren stå for knap halvdelen af Danmarks samlede udledninger i 2030 – og langt det meste kommer fra den animalske produktion. Vi skal tage klimakrisen alvorligt – og så kan vi ikke komme udenom, at de største udledere også skal bidrage mest.
 • Det kommer til at kræve politiske prioriteringer og politisk mod. Det bliver ikke let. Men det er nødvendigt, og det er muligt. Det her bliver et centralt krav for os efter valget. Vi skylder hinanden og de fremtidige generationer at vise en konkret og sikker vej til at holde de klimaløfter, vi har givet til hinanden.
 • 70% målet var en kæmpe landvinding. Klimalovens målsætning var aldrig blevet vedtaget uden Enhedslisten og massivt pres fra klimaaktivister og grønne organisationer. Sammen har rød blok taget langt større skridt for at begrænse udledningerne, end noget andet parlamentarisk flertal i Danmarks historie. Desværre er alt for mange af de aftalte reduktioner afhængige af usikre teknologiske løsninger.

Bannerbillede: Reklamesvin fra Venstres forrige valgkamp. Privatfoto.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Robert Olesen

  HOVSA! – EL overså lige en OPLAGT gevinst!
  RUL Natur- og biodiversitetspakken (L229) og affødte skovrydninger RETUR.
  Fortsæt den praktiserede bæredygtige skovdrift.
  – Klimagevinst = 1,5-2.0 mio. CO2e/år (Se Energiministeriets klimarapportering)
  – Samfundsgevinst:
  – Spar de 888 mio i anlæg og 165 mio/år i drift
  – Undgå tab på 3,5 mia. / år (iflg 3F)
  – Undgå tab af 2.600 arbejdspladser (iflg. 3F)
  Biodiversitets gevinsten af tiltaget var alligevel tvivlsom https://dansknaturtilstand.dk

  • Anna Lønne Sørensen

   Jeg kan se du ikke nævner biodiversitet-gevinsten ved bæredygtig skovdrift? En fejl, eller netop grunden til L229 er nødvendig?

   • Robert Olesen

    Jo, Jeg nævner og forholder mig til bidiversitetseffekterne – som anført, læs https;//dansknaturtilstand.dk, hvor vi ser stabile tegn på, at netop den bæredygtige naturnære skovdrift de seneste 20-30 år sender biodiversiteten i den rigtige retning i skovene – men uden L229’s erkendte men fortiede og væsentlige negative klimaeffekt.
    I det åbne land er vi ikke uenige om, at der mangler en biodiversitetsindsats – uden vi dog deler ideologisk tankegods – og de løsninger det måtte afføde – Men med dialog og helhedssyn kan løsningerne helt sikkert findes og realiseres.

 2. Anna Lønne Sørensen

  Banneret foroven i artiklen siger da vist alt om Venstre og deres natur-bekymring…?

  Flotte forslag fra EL, som får min stemme igen næste folketingsvalg. I tør gå det skridt videre og tale om det, der er så vigtigt.

  Indtil valget og fremover, JA LIGE NU, så kan vi alle gøre en kæmpe-forskel ved udelukkende at købe ØKOLOGISKE FØDEVARER.
  Så minimeres kødforbrug drastisk, udvalget af øko-kød er simpelthen meget lavt, så dermed må alle spise mindre kød.
  Plante-produktion øges.
  Meget mere vild natur og biologisk mangfoldighed i det åbne land!

  Hurra for den økologiske bevægelse, jeg har fulgt den siden først i firserne og glæder mig hver dag over fremgangen siden da. Når økologien får kritik, så er det vigtigt at huske at ingen er perfekt OG at man i den grad selv er interesseret og forsker i endnu mere natur-venligt landbrug. ;o)

 3. Dorthe Lerfeldt

  Anna LønneSørensen. Det eneste jeg kan give dig ret i, er at økologi er godt, men L229, NNP, hegn og rewilding er til stor skade for både dyr, natur, klima og skal stoppes så hurtigt som muligt. EL, dig og dine rewildvenner, går ind for statsfinanceret grov vanrøgt af husdyr som heste og kvæg. Alle de dyr der skal bag hegn i NNP, overstiger landmandens kødproduktion, som endda er egnet til menneskeføde, hvad dyr i rewilding ikke er, for den grove vanrøgt de bliver udsat for, gør dem uegnet til føde. Hvis rewilddyr blev ulovligt og ikke skulle være der, til ingen verdens nytte, så kunne landmanden beholde sit dyrehold, der giver ham en indtjening, penge i statskassen, dyr der bliver passet bedre, end dem vi bliver nødt til, at importere fyldt med medicinrester og opdrættet på en langt dårligere måde, end de gør i DK.
  Alt den fældning af skov rewilderne og miljøminister Wermelin foretager, gør blot klimakrisen værre, og forværrer jorden, der bliver mere og mere tør, gør hedebølger værre, regn sjældent, og mindsker vores grundvandsbeholdning. Skovene gør, at vandskyer dannes og vi får mere regn, og derved kan opretholde grundvandsforsyningen. Skove er også med til at rense vandet der siver ned til grundvandet, rense luften for co2, giver hjem, ly og føde til en masse skovdyr (rigtige vilde dyr), så hvis du vil redde naturen, biodiversitet, dyr, forbedre klima, så skal du opgive idéen om rewilding (rewilding har den modsatte effekt), og IKKE stemme på EL eller nogen fra rød blok.

  • Rasmus Frandsen

   Man kan altid diskutere om Naturnationalparkerne nu er godt og skidt for ditten og datten. Det er eksperiment og forhåbentlig lærer vi en masse af det. Det har aldrig handlet særligt meget om CO2, så den kan vi godt pille ud af ligningen. Det har heller aldrig handlet om at skove skulle ryddes fuldstændigt og det har aldrig været meningen at det som initiativ skulle stå alene. Vi skal plante masser af skov og grønt andre steder. Men “vanrøgt af husdyr” gør mig lidt træt. At man ikke kan kan lade heste og okser få samme levevilkår som harer, mosegrise og hjorte, forstår jeg simpelthen ikke. Hestene er i forvejen vilde og okserne bliver det i løbet af få år. Det er IMO ikke husdyr, men skal sidestilles med andre vilde dyr. Og behandles derefter.
   Jeg stemmer nok ikke på EL næste gang, men fint at de tør tage kampen op. Vores overproduktion af svin har været en farce i så mange år nu.

   • Robert Olesen

    Det har aldrig handlet om CO2 og klima – Javel, måske kunne man med det samme starte med at lære, at NNP og Urørt Skov betyder udgifter på finansloven på 3,5 mia. pr. år, Et klimasvigt på 1,5-2,0 mio. tons CO2e – og en omdiskuteret og tvivlsom biodiversitetseffekt af “eksperimentet”. Måske de 3,5 mia./år ville falde på et tørt sted til løn til sygeplejersker eller normeringer i daginstitutioner – ja, jeg spørger bare…

 4. Riborg Dæhnert

  Jeg synes, det et fint udspil, EL kommer med her.
  Jeg kunne ligefrem finde på at stemme på dem på gr. af det.

  Vi skal hurtigst muligt af med den massefabrikerede svineproduktion, som jo alligevel giver underskud – og tilmed mestendels ryger til udlandet – og i stedet kaste os over dyrkning af planter til menneskeføde.
  Så kommer vi måske af med den dårlige samvittighed over svinenes elendige liv?
  Og vi slipper måske tilmed for den evindelige giftsprøjtning af en stor del af landbrugsarealerne, hvoraf hovedparten bruges til svinefoder?
  Det ville være fedt!

  Malkebesætninger vil jeg ikke forholde mig til her. Det gemmer jeg til en anden gang.
  Ej heller de såkaldte naturnationalparker.

  Mange hilsner fra en forhenværende økologisk land- ja, hvad hedder det nu til dags – kvinde eller person? på 80 år, der sammen med min mand drev et økologisk landbrug på 30 tdr. land grusbakker og engjord siden 1976 med får og kødkvæg i over 30 år – ved siden af vores borgerlige erhverv som henholdsvis talehørelærer og advokat.
  Vores gård var omringet af svinedrengens jorde, hvor der blev pløjet, harvet, sået, gødet, sprøjtet, høstet – og så videre – næsten året rundt.

  Da vi gik på pension solgte vi gården – til svinedrengen – og flyttede ud på heden 400 m fra havet.
  Her bliver der ikke sprøjtet!

 5. Dorthe Lerfeldt

  Rasmus Frandsen. Heste og kvæg er IKKE vilde dyr, men husdyr der er avlet gennem 9000 år, og deres “vilde dyr”egenskaber er avlet væk for mange tusind år siden, og kan ikke bare komme igen, derfor kan de ikke leve som vilde dyr. Rigtige vilde dyr har vilde dyrs egenskaber, som at kunne æde mange flere ting i naturen end heste og kvæg kan. Sætte deres stofskifte ned ved fødemangel, hvad heste og kvæg ikke kan. Rigtige vilde dyr kommer i deres første brunst når deres kroppe er udviklet nok til at klare forløsningen af deres afkom. Det gør heste og kvæg ikke, men kommer i deres første brunst, flere år før deres kroppe er udviklet nok, og derfor dør de en lang og smertefuld død sammen med det afkom de ikke kan forløse. Hestene, og især kvæget kommer også i brunst på de forkerte tider af året, så hvis en ko kælver midt om vinteren, dør kalven, både af kulde, men også fordi koen sulter og ikke kan danne nok mælk til kalven. Det sker ikke for rigtige vilde dyr.
  Føl skal/kan ikke føde føl, Kalve skal/kan ikke føde kalve…. Mols Lab. mistede 3 unge kvier på den måde i 2021, og hvor mange hoppeføl vides ikke, men mange af hoppefølene er væk.
  Der bliver en stor uballance mellem kønnene, der fører til for mange handyr, til alt for få hundyr, der bliver overfaldet af brunstige handyr, som parrer hundyrene til døde nogen gange. Det er observeret, at et hundyr, der lige har fået sit afkom til verden, og er så udmattet, at hun og flokhannen ikke kan holde de mange brunstige handyr væk, at hun bliver masseparret mens andre handyr dræber hendes afkom, og hun er heldig hvis hun selv overlever. Det er menneskets pligt, at sørge for, at sådanne situationer ikke opstår, for det er mennesket der har avlet dem, til det de er i dag, og det er mennesker der sætter dem bag hegn.
  Dyrene er IKKE frie, og det er naturen heller ikke, når de er bag hegn. De lever i et sandt helvede, og det ville du forstå, hvis du kendte til heste og kvæg. Ejrnæs og de andre rewildere, kender slet ikke til heste og kvæg, men du tror vel på Ejrnæs´s forklaring på, hvorfor hingste skider i bunke (hans forklaring er helt forkert og latterlig for dem der ved hvorfor) eller tror tror du på, at det er rigtigt, at han slår sin græsplæne mindst 10 gange i løbet af vinteren, hvad INGEN andre græsplæneejere gør?
  Jeg håber du nu forstår, hvorfor avlede husdyr som heste og kvæg IKKE kan leve et godt vildt liv, som rigtige vilde dyr kan. Selv de husdyr, som Ejrnæs og co. kalder robuste racer,( vi der har forstand på disse dyr, kalder dem for koldblodsracer/nøjsomme racer) er lige så avlet og afhængig af menneskers hjælp, rigtig føde og pasning, som en puddelhund. Husdyrenes gennemsnitslevealder i rewilding, er kun på sølle 3-5 år, mens de i privateje og med den rigtige pasning og det liv de er skabt til, at leve, nemt bliver 25-30 år. Der findes IKKE racer, der er tættere på den oprindelige vildhest ( kun een race er mindre avlet, og selv den er afhængig af fødetilskud om vinteren i form af hø), eller uroksen. Mennesker har prøvet at genskabe nogen af de racer, der var tæt på vildhesten, men det er avlede heste de har brugt til det (Konikheste og Taipanhesten), så de racer er lige så langt fra vildhesten som andre racer. Det samme med kvæget. Heckkvæget er avlet af de tyske brødre Heck, som prøvede, ved hjælp af de kvægracer, der er avlet, at genskabe uroksen, men selvom den ligner i udseende, er det altså et husdyr skabt gennem avlede kvægracer, og IKKE en urokse
  Rewilderne er gode til, at bilde andre ind, at de ved alt om dyrene, men os der har både uddannelse i husdyrenedyrene og erfaring med husdyrene, kan se og høre, at de IKKE har en dyt viden om husdyrene, så det ville være logisk at lytte til dem der rent faktisk ved, og har erfaring med de dyr.

 6. Rasmus Frandsen : fordi man efterlader husdyr – køer og heste – fuldstændig til sig selv i indhegnede områder uden mulighed for at flytte sig efter føde – gør ikke at de bliver vilde dyr, med overlevelses egenskaber som forlængst er avlet væk – men bare til dyr der er bange for mennesker!!

Skriv en kommentar