Ejerne af små ejendomme er tvunget til at overveje, hvor de kan flytte både sig selv og deres virksomhed hen – på mindre arealer, og dermed mindre grundskyld, hvis deres fortsatte drift skal give mening. Foto: Stijn te Strake/Unsplash

De nye vurderinger bliver en bombe under de mindre landbrugsejendomme – også her hos os i Lejre

Af Grethe Nørtoft Saabye (K), viceborgmester, Lejre Kommune

Det er en nyhed, der i virkeligheden er gammel, men som først for alvor går op for os nu, hvor konsekvenserne står mere eller mindre klart. Så nu må også jeg råbe højt ift. den helt fatale kontraproduktive effekt, disse ændringer kan medføre for vores fremtid som landkommune.

På flere af vores mindre landejendomme lever og arbejder i dag en del af vores mindre virksomheder. De bidrager positivt til vores kommunekasse med både indkomst- og virksomhedsskatter. De repræsenterer samtidigt lokale arbejdspladser, som igen bidrager med skat til fælleskassen, foruden den helt åbenlyse fordel, det er, at udtjente landbrugsbygninger på den måde har genereret nyt liv i vores lokalområder – kort sagt får et aktivt liv til at fortsætte, til trods for omstillingen i landbruget gennem de seneste mange år fra mange små til få store.

”De selvsamme ejere har med de ca. 8 hektar, der ligger under deres ejendom, henlagt jorden til afgræsning for et mindre antal heste og får og på alle måder pesticid-fri drift og biodiversitet. Præcis det, vi efterspørger, flere skal gøre, så vi får mere natur, øger biodiversiteten og hjælper klimaet”

I dag hørte jeg så, at en af disse mindre ejendomme nu stiger fra 7000 kr. årligt i grundskyld til et sted mellem 30.000 og 70.000 kr. årligt. Det præcise beløb kender de ikke endnu. De har fået et brev i e-boks den 14. april med høringsfrist den 28. april, og reelt ved de ikke, hvad de skal regne med ud fra det brev, de har modtaget. De er dog oplyst, at det er med tilbagevirkende kraft til 2021, hvilket så ender ud i en større gæld til det offentlige.

Det er landbrug af denne type med god kontakt mellem forbruger og producent, der lukkes ned af regeringens nye lovforslag. Foto: Økologisk Landsforening

Ejerne af ejendommen er tvunget til at overveje, hvor de kan flytte både sig selv og deres virksomhed hen – på mindre arealer, og dermed mindre grundskyld, hvis deres fortsatte drift skal give mening. De selvsamme ejere har med de ca. 8 hektar, der ligger under deres ejendom, henlagt jorden til afgræsning for et mindre antal heste og får og på alle måder pesticid-fri drift og biodiversitet. Præcis det, vi efterspørger, flere skal gøre, så vi får mere natur, øger biodiversiteten og hjælper klimaet.

Ovenstående eksempel risikerer nu i stedet at ende ud i tab af en erhvervsvirksomhed og arbejdspladser lokalt, for hvor flytter de den hen? Vi mangler erhvervsgrunde i Lejre, så valget kan meget vel ende med at blive et andet sted mod en større kommune/by, som rummer flere muligheder.

Samme eksempel kan meget vel ende ud i at blive opkøbt af en nærliggende større landbrugsejendom, som har reel landbrugsproduktion og mangler jord.

Det er ikke flere billeder af denne slags, der fremmer livet på landet, men det er, hvad det industrielle landbrug leverer. Foto: Greenpeace

Hvor mange tab skal vi acceptere til gengæld for en tåbelig ændring af vores mindre skov- og landbrugsejendommes status? Listen er længere, end den jeg har ridset op.

Fakta:

 • 21.000 ejendomme mellem 2 og 15 hektar skifter kategori som følge af den nye ejendomsvurderingslov.
 • Omkring 15.000 skifter kategori fra skov- og landbrug til almindelig ejerbolig.
 • Omkring 1600 skifter fra ejerbolig til skov- og landbrugsejendom.
 • De resterende ca. 4500 ejendomme skifter fra skov- og landbrugsejendom til erhvervsejendom.

Denne artikel har været bragt i Dagbladet som debatindlæg den 25. april 2023.

Bannerbillede: Livet på landet er truet af de nye ejendomsvurderinger. Foto: Zoe Schafer/Unsplash

Visited 11 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Steen Ole Rasmussen

  Ændringerne er besluttet i de kredse, som har sat sig på toppen af de regeringsbærende partier, og som ikke respekterer hverken mennesker eller andre livsformer på landet.

  Det handler om, at få lagt de mindre ejendomme over i de store animalske bedrifter og få antallet af mennesker ned på landet, så det bliver lettere at køre på i det regi, som finanssektoren og toppen af det danske erhvervsliv med skiftende regeringers velsignelse har fordel af.

  Store offentligt finansierede og overbelånte animalske produktioner, som udfolder sig på klimaet, grundvandets, havets, biodiversitetens og nu også de mindre ejendommes bekostning.

  De store danske medier kan ikke undgå at komme lidt ind på, hvad den her omlægning koster de mange tusinde danskere, der pludseligt ikke har råd til at bo på landet mere. Der er for mange mennesker, der er ramt af konsekvenserne, til at de kan være helt tavse.

  Men alle de andre konsekvenser, som finanssektors og erhvervslivs forvaltning af de store landarealer, dem skriver medierne ikke om!

  Det faktum at dansk landbrug har smadret fiskeriet i de indre danske farvande, grundvandet, biodiversiteten, livet på landet via finanssektorens og det offentliges investeringer i uøkonomisk animalsk produktion, det må for guds skyld ikke komme frem!

  De danske medier skriver meget forarget om, hvordan den ekstreme højrefløj lyver i USA. Men det, at de ikke formår at komme ind på konsekvenserne af det kapitalintensive og uøkonomiske landbrugs forvaltning af de 62% af det danske landareal, det er i sig selv en for medier og politisk system udtryk for en forbrydelse, på deres side, som siger alt om dem!

  Den danske befolkning ved ikke, at stat og erhversliv betaler bønderne for at smadre klima, hav, grundvand, folkesundhed osv. med det formål, at holde numsen oppe på finanssektor og producenter af kemi, maskiner og bygninger til landbruget.

  Den danske befolkning ved ikke, hvor latterligt dyrt landbruget er for samfundet. Den tror, at det kan betale sig for samfundet, at holde den animalske produktion oppe!

  Det er konsekvens af medier, politikeres og erhvervslivs uhellige alliance, der går ud på at skide befolkning, klima, biodiversitet og økonomi op og ned ad ryggen.

  Det kan ikke beskrives pænt.

  Når medierne forlanger, at man skal holde tonen i debatten, så er det nogle gange bare en undskyldning for at bortcensurere den adækvate beskrivelse af, hvad de er og står for. Det er så grimt, så ord i sig selv aldrig kommer på højde med det.

 2. Jan Stampe Nielsen

  Nydeligt skønmaleri som i min verden ikke stemmer helt overens med virkeligheden. At man køber en landejendom for at hjælpe klimaet og få mere natur synes heller ikke at være sandheden Tag selv ud i landskaberne og se på virkeligheden. De såkaldte små landejendomme kan oftest kendes på sort glaseret tegltage, pænt anlagte ridebaner og masser af hegn.

 3. Claus Eriksen

  Jan Stampe Nielsen:
  Så du mener ikke man må sætte et hus pænt i stand eller bygge et nyt, fordi man har valgt et liv på landet?
  Hvis du kunne lægge din misundelse lidt på hylden og se hvad der i VIRKELIGHEDEN foregår ville du opdage at folk som flytter til en ejendom med større eller mindre jordtilliggende som regel er yderst arbejdsomme folk der brænder for økologi, natur eller andet de ikke kan få i storbyen.
  Du vil også opdage en stigende aktivitet i de små samfund på landet hvor sammenholdet styrkes.
  Du vil også opdage en stadig stigende interesse for at gøre noget godt for vores trængte natur, Til orientering har vi bundplacering i hele EU når det drejer sig om biodiversitet.
  Du vil også opdage der er ejendomme som har taget deres jord ud af produktion for at lave vandhuller, plante remisser og så vildtager til stor glæde for alle.
  Stig ud af bilen og se dig omkring næste gang du kommer på landet.

 4. Jan Stampe Nielsen

  Claus Eriksen: Jeg er aldeles ikke misundelig, det er noget du tillægger mig. Jeg kommenterede artiklen som efter min mening er et skønmaleri.
  Jeg bor selv på landet og har ikke nødig at stige ud af en bil for at se virkeligheden.
  Alt afhænger jo af øjet som ser.
  Skåltalerne om sammenhold i de små samfund holder nok aldrig op.

 5. Aage Juhl Jørgensen

  Er det ikke korrekt, at et meget stort flertal i Folketinget i 2017 vedtog ændringerne?
  Synes det hører med til “historien”.
  Gad vide, om de “dyre” ejendomsmæglere har haft ændringen på deres check-skemaer?

 6. Michael Martin Jensen

  Jan Stampe,- her pSydfyn har de ejendomme ikke glaserede tage og andre statussymboler som du og dine omgiver Jer med
  Her på Sydfyn er det 150 år gamle husmandsteder der har drevet blangibgsbrug i generationer ,- det er den kultur der nu skal udryddes fordi den ligger i vejen for indistrilanndbruget

 7. En uhørt lav grundskyldspromille og ekstremt lave ejendomskatter, er jo blot nogle af de mange privilegier og subsidier, som landbruget har fået raget til sig.

 8. Pingback: Seneste nyt: Regeringen dropper de vilde ejendomsvurderinger af landejendomme | Gylle.dk

 9. olekdavidsen

  Glæden over forligskredsens seneste indrømmelser er i Frie Bønder – Levende Land behersket. Vi ser frem til en dyberegående drøftelse på Christiansborg på fredag (NB: Tilmelding nødvendig!). Foreløbig vil vi tilkendegive følgende:
  Udtalelse 03-05-2023:
  Frie Bønder – Levende Land hilser den udmeldte forbedring af overgangsordningen velkommen, men noterer sig, at der intet er sket med hensyn til at afhjælpe hovedproblemet, nemlig at landbrugsjord ved mindre ejendomme beskattes, som om der var tale om villahaver. Frie Bønder konstaterer desuden, at forslaget om at indføre en ny kategori af ”naturejendomme” indtil videre er højst uklart, og at forslaget fremstår som uigennemtænkt. De planlagte tiltag ændrer efter FBs opfattelse desuden næppe ved, at landdistrikterne pga. loven og dens fortolkning på sigt vil affolkes. FBLL savner desuden dokumentation for, at blot nogle af de mange milliarder i skattelettelser, som skatteministeren stiller i udsigt til ”især boligejere på landet og i provinsen”, vil komme netop landdistrikterne til gode. ”Skatteministeren har derimod ret i, at kommunikationen mellem myndigheder og de berørte bør forbedres. Her ser vi frem til, at ministeren modererer sine udtalelser om, at kritikken af loven bygger på misforståelser. Med den bekendtgjorte ændring af overgangsordningen har ministeren jo givet sine kritikere ret”, udtaler FBLLs formand, Tonny Klinch Hansen, der ser frem til lignende erkendelser på andre områder af sagen.

Skriv en kommentar