En ny kategori for boliger på landet i form af naturejendomme ser ud til at blive en realitet. Foto: Stijn Te Strake/Unsplash

Tusindvis af borgere, der ellers har frygtet konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger for landejendomme, kan nu ånde lettet op. En samlet forligskreds bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har besluttet at ændre i de ellers planlagte omkategoriseringer af landejendomme. Tilbagetoget sker, fordi de vilde stigninger i de nye ejendomsvurderinger kunne tvinge familier fra hus og hjem

Helt konkret har forligskredsen besluttet at lave en ny kategori for naturejendomme, så boligbeskatningen ikke står i vejen for dem, der har natur eller som ønsker at omlægge jord til natur. Samtidig laves der en mere bred og fleksibel overgangsordning. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse den 3. maj 2023.

En bombe under skov- og landbrugsejendomme

Ændringerne kommer efter, at  37 borgmestre fra landdistrikterne i weekenden sendte et brev  til blandt andet skatteministeren og Skatteudvalget. I brevet blev de vidtrækkende konsekvenser af omkategoriseringerne påpeget, ligesom borgmestrene og Fællesrådet opfordrede til, at der oprettes en ny kategori for naturejendomme.

Derfor er Landdistrikternes Fællesråd glad for at se, at en ny kategori for naturejendomme nu ser ud til at blive en realitet, men understreger, at det er vigtigt, at ordningen bliver skruet sammen på en måde, så flest mulig af de ejendomme, der i dag kategoriseres som landbrug, får lov til at komme over i den nye kategori for naturejendomme, og at grundskylden får samme niveau som ved landbrugsejendomme.

Bannerbillede: En særlig skattebegunstigelse af naturejendomme har været forgæves efterspurgt i en årrække, men synes nu at blive en realitet på grund af lovsjusk. Foto: Vejle Kommune

Kommentarer

 1. Michael Martin Jensen

  De “dropper” aldeles ikke den ødelæggende brandbeskatning som betyder at vi “husmænd” kommer til at betale 5 -7 gange mere i grundskyld som hidtil. Og så kommer der Boligværdiskatten oveni !
  Det dyreplagende storlandbrug venter kun på at dem med en overgangsordning bliver nødsaget til at sælge deres jord fordi det bliver for dyrt for en kommende ejer at have den som et lille naturnært landbrug. Og den kommende ave salgspris gør at vores opsparing i ejendomme forsvinder, – ren ekspropriation.
  Det er en narresut af de slemme som bliver oversolgt nu. Jeg afventer svaret på min indsigelse men forventer overhovedet ikke at de vil “give mig lov” til at fortsætte mit 175år gamle husmandsbrug som DET det ER, – nemlig et lille specialiseret landbrug.
  De vil tvinge mig væk, – det er og var deres plan.

 2. ,Preben Kofod

  Jeg er helt enig med Michael Martin Jensen. I stedet for at ødelægge de små landbrug, burde man brandbeskatte de altødelæggende konventionelle landbrug så de blev tvunget til at lukke, og jorden som jo er vores fælles eje kan så tilhøre folket.

 3. Ulla Gottliebsen

  Skatteminister Jeppe Bruus må have en dygtig kommunikationsafdeling. Mage til manipulation af medierne skal man trods alt lede efter stadigvæk.

  Intet er reelt ændret med de nye justeringer af ejendomsvurderoingerne.. Blot et lag glasur mere og en tilføjet kategori, der er spin, unødvendig og en potentiel fælde med et smukt navn.

  Det eneste retfærdige og gennemskuelige er, at ejendomme, der er købt og registreret som landbrug behandles på lige fod med alle andre landbrug. Dvs samme regler for landbrugsdrift, omlægning til natur og for skatteberegning.

  Der er vide og gunstige muligheder for at indlemme natur iht den eksisterende landbrugslov. Hvorfor dog opfinde en ny kategori? (Man kan have sine anelser, men lad dem nu være).

  Ingen særregler for små landbrug. Lighed for loven for store og små.

 4. Helle Wisbech

  Jeg undrer mig over, at Landdistrikternes Fællesråd og Kjeld Hansen ikke er mere kritiske over for de udspil om ændring af loven, som er kommet fra forligskredsen. Jeg synes, der bliver taget til takke med noget, som ind til videre er meget uklart, både når det gælder ny formulering af en overgangsordning og formulering af naturejendoms-kategorien. Ingen, heller ikke Kjeld Hansen eller Landdistrikternes Fællesråd, har endnu grund til at ånde lettede op.

Skriv en kommentar