Svaler på snor | © Péter Gudella | Dreamstime.comDa Kjeld bad mig lave ny gylle-blog, vidste jeg straks, at jeg skulle bruge både mødding og svaler. Møddingen passer til emnet. Svalerne er til Kjeld

Mindst 25 år er gået siden jeg har set Kjeld. Dengang var vi begge journalister i Aarhus. Men da han ringede for at tale om ny blog på gylle.dk, kom svalerne straks flyvende. De passer til både Kjeld og hans blog, synes jeg.

Når man som jeg er kommet til storbyen med fire-toget, er svalen et af de stærkeste symboler på forår – nye tider. Den kommer med mit forårshumør og er min barndoms glade somre på landet.

Slår du svalen op hos “Ornitologisk forening” kan du blandt læse:

“I Danmark er arten en almindelig ynglefugl på gårde med husdyrhold, specielt med kreaturer” og “Det har endvidere vist sig, at bestanden er tættest på økologisk dyrkede landbrug.”

“Generelt er antallet af ynglefugle reduceret med cirka 25% siden halvfjerdserne. Det hænger sammen med, at antallet af gårde med husdyrhold er reduceret, og at svalernes adgang til staldbygninger og udhuse er blevet ringere, så det kan være svært for svalerne at finde egnede redepladser. Arten er i tilbagegang i stort set hele Europa.”

Gid svalerne på “telefontråden” i toppen i af bloggen vil samle masser af debat på gylle-bloggen!

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.