Danmark huser nu vandrefalke på 21 lokaliteter

Ung vandrefalk på udkik efter en hjemstavn? Foto: Jan Skriver/DOF

Denne sommer er 33 vandrefalkeunger fløjet fra rederne i den danske ynglebestand, der tilsyneladende har fundet et niveau på rundt regnet en snes ynglepar.

Landet over er der i år 21 lokaliteter, hvor vandrefalkepar holder fast til. Tretten af parrene har ynglet, og facit siger 33 flyvefærdige unger.

Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 6. august 2019.

Danmarks ynglebestand af vandrefalk har i disse år fundet et niveau omkring en snes par, efter at et enkelt par for 17 år siden slog sig ned for at yngle i den danske natur efter knap 30 års fravær.

Falkeeksperten Niels Peter Andreasen holder en af de allerførste ringmærkede vandrefalkeunger på Stevns Klint i maj 2009. Foto: Lars Krogh

”De helt oplagte redelokaliteter på stejle klippesider og klinter på Bornholm, Møn og Stevns er ved at være optaget. Men der er muligheder for flere ynglepar på broer, høje bygninger og sikkert også på kystskrænter. For eksempel er det oplagt, at der i Limfjordslandet på Mors og måske Fur kan yngle vandrefalke på de stejle skrænter,” siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler data om Danmarks vandrefalke, og hvert år stykker det nationale ynglefacit sammen.

Forkærlighed for kraftværker

Vandrefalke har en forkærlighed for høje og bastante kraftvarmeværker, for ud over på Nordjyllandsværket er der ynglepar på Kyndbyværket ved Roskilde Fjord og på Fynsværket med Odense Fjord som jagtmark.

Tidligere har der været ynglepar på Skærbækværket mellem Kolding og Fredericia, og ved Aabenraa havde vandrefalken indtil i år et ynglested på Enstedværket. Men det blev sprængt i luften i maj, så nu er den falkeepoke forbi på stedet.

”Også Stigsnæsværket på Sydvestsjælland huser falkepar, ligesom Storebæltsbroen har haft sit ynglepar. Vandrefalke foretrækker store højder til deres æg og unger, gerne 80 meter oppe eller derover,” siger Niels Peter Andreasen.


Falkeflugt over havnebyer

Byer med havneområder vil være oplagte ynglesteder for vandrefalke de kommende år, fortæller falkeeksperten.

På havnene eller i deres nabolag er der i reglen store bestande af falkenes foretrukne føde som duer, kragefugle, måger og stære.

Endnu har vandrefalken ikke ynglet på havnene i Esbjerg, Aarhus og Aalborg, der ellers i flere år har budt sig til med redekasser sat op i passende himmelske højder. Også i Frederikshavn er der sat en redekasse op af lokale ornitologer, indtil nu uden yngleforsøg.

Men på havnen i Vejle er der i år rekordstor falkefrugtbarhed. Her har et vandrefalkepar hele fire snart flyvefærdige unger. Hermed er duerne, stærene og droslerne på Vejle-egnen advaret.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.