Ung vandrefalk på udkik efter en hjemstavn? Foto: Jan Skriver/DOF

Denne sommer er 33 vandrefalkeunger fløjet fra rederne i den danske ynglebestand, der tilsyneladende har fundet et niveau på rundt regnet en snes ynglepar.

Landet over er der i år 21 lokaliteter, hvor vandrefalkepar holder fast til. Tretten af parrene har ynglet, og facit siger 33 flyvefærdige unger.

Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening den 6. august 2019.

Danmarks ynglebestand af vandrefalk har i disse år fundet et niveau omkring en snes par, efter at et enkelt par for 17 år siden slog sig ned for at yngle i den danske natur efter knap 30 års fravær.

Falkeeksperten Niels Peter Andreasen holder en af de allerførste ringmærkede vandrefalkeunger på Stevns Klint i maj 2009. Foto: Lars Krogh

”De helt oplagte redelokaliteter på stejle klippesider og klinter på Bornholm, Møn og Stevns er ved at være optaget. Men der er muligheder for flere ynglepar på broer, høje bygninger og sikkert også på kystskrænter. For eksempel er det oplagt, at der i Limfjordslandet på Mors og måske Fur kan yngle vandrefalke på de stejle skrænter,” siger ornitologen og falkeeksperten Niels Peter Andreasen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler data om Danmarks vandrefalke, og hvert år stykker det nationale ynglefacit sammen.

Forkærlighed for kraftværker

Vandrefalke har en forkærlighed for høje og bastante kraftvarmeværker, for ud over på Nordjyllandsværket er der ynglepar på Kyndbyværket ved Roskilde Fjord og på Fynsværket med Odense Fjord som jagtmark.

Tidligere har der været ynglepar på Skærbækværket mellem Kolding og Fredericia, og ved Aabenraa havde vandrefalken indtil i år et ynglested på Enstedværket. Men det blev sprængt i luften i maj, så nu er den falkeepoke forbi på stedet.

”Også Stigsnæsværket på Sydvestsjælland huser falkepar, ligesom Storebæltsbroen har haft sit ynglepar. Vandrefalke foretrækker store højder til deres æg og unger, gerne 80 meter oppe eller derover,” siger Niels Peter Andreasen.


Falkeflugt over havnebyer

Byer med havneområder vil være oplagte ynglesteder for vandrefalke de kommende år, fortæller falkeeksperten.

På havnene eller i deres nabolag er der i reglen store bestande af falkenes foretrukne føde som duer, kragefugle, måger og stære.

Endnu har vandrefalken ikke ynglet på havnene i Esbjerg, Aarhus og Aalborg, der ellers i flere år har budt sig til med redekasser sat op i passende himmelske højder. Også i Frederikshavn er der sat en redekasse op af lokale ornitologer, indtil nu uden yngleforsøg.

Men på havnen i Vejle er der i år rekordstor falkefrugtbarhed. Her har et vandrefalkepar hele fire snart flyvefærdige unger. Hermed er duerne, stærene og droslerne på Vejle-egnen advaret.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar