Forfatteren Mikael Witte skriver om bogen “EN HALV MILLIARD DØDE DANSKE SVIN. OTTE ORD OM PENICILLIN. EN HØJESTERETSDOM”, der netop er udkommet:

“Som 25 årig lavede jeg endnu en plakat, og den fik teksten: ‘Danske svin er sunde de strutter af penicillin.’ Disse otte ord satte jeg omkring tegningen af et svin med parteringslinjer, som jeg havde klippet ud af en kogebog; svinet forsynede jeg med Dannebrog, en sort ramme og udgiveroplysninger.

Svineplakaten blev offentliggjort den 1. maj 1978, og den fik nummeret 32 i min plakatserie som Husets Forlag udgav.

To måneder senere fik jeg brev fra landsretssagfører Ernest Hartwig, der skrev for to af sine klienter, De Samvirkende Danske Andelsslagteriers Fælles-kontor og ESS-FOOD: Jeg skulle øjeblikkelig bringe enhver distribution til ophør, udsendte plakater skulle straks tilbagekaldes og jeg skulle meddele antallet af trykte plakater.

Det brev udløste svineplakatsagen, som kom til at bestå af yderligere breve, to fogedforbud, en landsretsdom, en højesteretsdom, artikler, interviews, aktioner og bøger. Jeg blev omtalt som svinets far, som ham med svineplakaterne og mange mente at kunne mærke at svinene havde påvirket mig.

Den 29. oktober 1980 ophævede Højesteret – med dommerstemmerne 5-2 – forbuddene. Jeg blev frifundet og svineplakaterne sluppet fri.

Få uger efter udsendte jeg et dokumentarium om sagen, og andre skrev deres bøger, hvor svineplakatsagen fik flere ord med på vejen. Fyrre år efter er tiden inde til denne bibliografi. Den er en hyldest til de, der hver fra deres position fortsatte de otte ord jeg engang skrev om danske svin.”

EN HALV MILLIARD DØDE DANSKE SVIN. OTTE ORD OM PENICILLIN. EN HØJESTERETSDOM.

Bibliografi af Mikael Witte

136 sider i A5-format. 250 Dkr. + forsendelse

Udgivet af Selskabet for smukkere Byfornyelse. Bogen kan bestilles via: selskabetfor@outlook.dk

Comments are closed.