En netop offentliggjort rapport fra CHEM Trust sætter fokus på kombinationseffekterne af en række kemiske stoffer, som mistænkes for at skade udviklingen af hjernen. Det drejer sig om stoffer i fødevarer og produkter, som anvendes i hjemmet, på skoler og på kontorer. Påvirkningen – som vil kunne undgås – resulterer bl.a. i ADHD og lavere IQ. Det skriver Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse 7. marts 2017.

Det er kendt, at stoffer som bly og PCB, der længe har været forbudt, kan skade hjernen. Mange mennesker har gennem tiden været udsat for en så høj udsættelse, at det har skadet deres hjerners funktion. Nu er der voksende bekymring for, at en række ”nye” kemiske stoffer, som vi udsættes for til daglig, kan have samme virkning på hjernen. Der er særlig bekymring for børn, hvor hjernen er under udvikling.

Især gravide er i risikozonen.

Blandt disse stoffer er de såkaldte bromerede flammehæmmere (BFR), som er en gruppe stoffer, der bruges til at beskytte møbler, elektronik og byggematerialer mod brand. Det gælder også de per- og polyfluorerede stoffer (PFC), der bruges til slip-let overflader på køkkenredskaber eller på overtøj og emballage. De værste kemikalier i denne gruppe er allerede forbudt i EU, men tilsvarende nye kemikalier i denne gruppe er påvist i støv og i blodprøver, og er derfor nu under mistanke for lignende effekter.

Lovgivningen tager ikke højde for den kombinerede effekt

Rapporten påpeger den ubehagelige kendsgerning, at børn konstant udsættes for en cocktail af kemikalier, som potentielt kan virke sammen. Skønt kemikaliereguleringen i EU regnes for den bedste globalt set, er der endnu ikke taget højde for den kombinerede effekt af mange forskellige kemiske stoffer.

I CHEM Trusts rapport er der bud på, hvordan udfordringen med de hjerneskadende kemikalier kan håndteres politisk [1]. Det kan fx ske ved en hurtigere regulering af mistænkte skadelige kemikalier – bl.a. ved at udfase hele grupper af stoffer i stedet for at regulere dem enkeltvis. Der peges også på konkrete behov for udvikling af nye metoder til at identificere problematiske kemiske stoffer. Rapporten giver også råd til forbrugerne om, hvordan man kan reducere udsættelsen for disse stoffer.

Ufødte er i farezonen for hjerneskader på grund af den kemiske cocktail, vi udsættes for.

”Udviklingen af fremtidige generationers hjerner er truet. Vi har brug for, at EU’s beslutningstagere udfaser grupper af kemikalier, der er mistænkt for skadelige effekter, fremfor langsomt at begrænse brugen af et enkelt kemikalie ad gangen. Vi kan ikke fortsætte med at spille højt spil med vores børns helbred,” siger direktør i CHEMTrust, Dr. Michael Warhurst.

Vi skal beskytte fremtidens hjerner

Rapporten er kvalitetssikret af to anerkendte forskere på området, professor Phillippe Grandjean fra Syddansk Universitet og professor Barbara Demeneix fra forskningsenheden ved Det Naturhistoriske Museum i Paris.

Professor Demeneix udtaler: ”Vores eksponering af skadelige kemikalier har nået et hidtil uset højt niveau fra adskillige kilder. De er allestedsnærværende og er til stede fra forsterstadie og resten af livet.”

Professor Grandjean tilføjer: ”Den nuværende generation har ansvaret for at beskytte fremtidens hjerner. Jeg vil insistere på at forsigtighedsprincippet skal anvendes for at beskytte den næste generations hjerner.”

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.