En rigtig møgdag for naturen i det yndige land

Den udbredte folkelige modvilje blæser Christiansborg-politikerne på, når det gælder naturen.

En række ubekymrede politikere stemte 1. juni 2017 tre lovforslag igennem, der med sikkerhed vil skade Danmarks natur i de kommende år. Med en handlekraft, der kun kan tilskrives uvidenhed eller kynisme, stemte de tre regeringspartier sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tre lovforslag igennem i Folketinget:

  • L 111 vil tillade mere forurening af Kattegat.
  • L 121 vil tillade mere byggeri i områder, vi hidtil har beskyttet.
  • L122 vil tillade byggeri af anlæg ved kysterne.

– Det er en sort dag for vores kyster, vores hav og vores beskyttede natur, men det er en rigtig møgdag for den grønne dagsorden generelt, fastslår Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, der begrunder sin udtalelse i en pressemeddelelse med disse ord:

Ella Maria Bisschop-Larsen.

– Der er simpelthen ikke tilstrækkelig politisk hjerte for natur, klima og miljø. Det ses tydeligt af, at regeringen møder voldsom modstand på snart sagt alle sine politikker, mens forslagene til forringelser af natur og miljøbeskyttelse kører relativt glat igennem Folketinget, lyder det.

De tre lovforslag vil alle med sikkerhed forringe eller decideret skade vores natur, miljø og landskaber. Lovforslag L 111 om at tillade flere havbrug i Danmark er en opfølgning på landbrugspakken, hvor det blev besluttet at kvælstof-forureningen af havet kunne øges med 800 tons.

Det anser Danmarks Naturfredningsforening for at være så problematisk, at foreningen vil gå til EU Kommissionen med sagen. Det sker i håbet om, at kommissionen trækker i nødbremsen.

– Vi har de seneste mange år klart set at vores nationale politikere er ude af stand til at værne om vores fælles naturværdier. På trods af den ene mere nedslående videnskabelig rapport efter den anden om tabet af biodiversitet herhjemme, synes politikerne handlingslammede. Det sker endda selvom Danmark, med statsminister Lars Løkke Rasmussen egne ord i afslutningstale til Folketinget, er ”bomstærkt” og ”et af de rigeste lande i verden”. Hvorfor har vi så noget af den fattigste natur? spørger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Med de to øvrige lovforslag, der tredjebehandles i dag, vil blandt andet kystnærhedszonen udhules voldsomt af udviklingsområder. Der vedtages nye forsøgsprojekter for turismebyggeri ved kysterne, selvom de første 10 ”forsøgsprojekter hverken er realiserede eller evaluerede.

Skrækversion af regeringens lumske planer for de danske kyster.

Og så fraskriver staten sig retten til at blande sig, hvis kommunerne udlægger for store arealer ud tilbyudvikling og dermed æder for meget af vores land og natur til by.

– Vi har meget lidt natur tilbage. Derfor er det afgørende, at vi omhyggeligt planlægger hvordan, vi vil bruge den. Liberaliseringen af beskyttelsen af natur og planlægning vil indiskutabelt indebære, at borgerne fremover får endnu færre fælles værdier end i dag, men også, at fremtidige generationer stilles dårligere fordi, vi vælger at sælge ud, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen kæmpede hårdt mod udsalget af Danmarks sidste store vilde natur – kysterne – og det lykkedes at få luget de værste rædsler ud. Foreningen vil nu tage stilling til hvert eneste forslag om byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen og i kystnærhedszonen i håbet om at sikre natur og landskabsværdierne bedst muligt.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.