Hvad skal gødes – planterne eller pengepungen?

AndersBorgen

Agronom Anders Borgen.

I et debatindlæg i Jyllandsposten 17. januar 2015 tager phd. agro Anders Borgen til genmæle mod de hyppigt fremsatte påstande om, at markens planter “sultes”, fordi agroproducenterne forhindres i at opfylde deres “behov” for “mad”.  Vi bringer indlægget, der også kan læses i Jyllandsposten.

I et læserbrev 8. januar 2015 i Jyllandsposten argumenterer Torben Hansen (TH) fra Landbrug & Fødevarer for at øge de tilladte gødningsnormer med en påstand om, at planterne i dag undergødes. Men hvad er planternes gødningsbehov?

TorbenHansenGefion

Gefions formand, Torben Hansen.

TH giver indtryk af, at planterne har behov for et bestemt antal kg kvælstof for at få dækket deres behov. Det har de ikke, ligesom man heller ikke præcist kan definere menneskers behov for mad. Der er nok et minimum, som skal til for at undgå mangelsymptomer, og der er et maksimum for, hvornår man får for meget, men derimellem er der et meget stort interval. TH definerer planternes behov ud fra, hvad der er økonomisk mest rentabelt for den enkelte landmand, og påstår at planterne undergødes, hvis de ikke som minimum får tilført netop denne mængde. Det er en misvisende anvendes af ordet ”behov”.

Gødningsnormer bør udformes efter, hvad der samfundsøkonomisk er fornuftigt, og herunder også indregnet, hvad der er miljømæssigt forsvarligt. Dette er ikke altid sammenfaldende med, hvad der økonomisk optimalt for den enkelte landmand.

Dansk landbrug har, som TH skriver, i de sidste 15 år, altså siden Anders Foghs regering trådte til, gødet mindre end hvad der er økonomisk optimalt for den enkelte landmand for at inddrage nogle af samfundets interesser. Det har resulteret i en markant reduktion af kvælstofforureningen med omkring 40%, men desværre langt fra nok til at løse problemerne med forureningen af vore vandområder, og langt fra nok til at leve på til kravene fra EU. Derfor skal der strammes yderligere op i de vandplaner, som for tiden er i høring landet over. At øge gødningsnormerne på nuværende tidspunkt ville resultere i en øjeblikkelig sagsanlæg fra EU, da vi allerede er blevet advaret om, at vi er bagud med at opfylde kravene til vandkvaliteten.

Vi skal stedse arbejde for at begrænse den samlede kvælstofforurening for at nå målene for vandkvalitet, og hvis Torben Hansen kan komme med nogle nye forslag til, hvordan vi kan forbedre vandmiljøet på en bedre måde, så kan vi ud fra det diskutere, om der kan blive plads til at gøde mere i bestemte situationer. Isolerede forslag, som vil øge forureningen, er ikke aktuelle at diskutere i den nuværende situation.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.