Dansk agroproduktion satser stadig alt for ensidigt på svin, og det tillige på megastore bedrifter, som dræner banker og kreditforeninger for kapital. Det siger Landsforeningen Frie Bønder i en pressemeddelelse 18. marts 2014. Læs her:  

RussiskRouletteNo1“I krisetider ser man fornuften i at foretage en risikospredning i sine disponeringer, men det har man forsømt i det danske landbrug. Tværtimod er alle æg lagt i den samme kurv, og især hængt op på en meget stor animalsk produktion – primært den tabsgivende svineproduktion.

Hos Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land mener man, at netop det er årsagen til, at det gør så ondt på dansk landbrug lige nu. Derfor er det på tide, vi omlægger landbruget og spreder risikoen.

Foreningens formand Hans Jørgen Nygaard nævner først og fremmest den afrikanske svinepest i Polen som en alvorlig trussel. Med øjeblikkelig virkning har svinepesten lukket for alt salg af svinekød, smågrise og avlsdyr til Rusland, og har samtidig haft negativ virkning på svinenotering. Den er på blot tre uger faldet med 70 øre pr. kg, eller hvad der svarer til over 50 kr. pr. slagtesvin.

Dernæst er der for nylig konstateret Aujeszky’s sygdom blandt vildsvin i Schleswig-Holstein, påpeger formanden. En sygdom vi ikke har set i Danmark siden 1991, og som alle svineproducenter frygter. Især da den medfører store produktionstab. Landsforeningen Danske Svineproducenter har i ramme alvor forlangt et vildthegn opført på tværs af den dansk–tyske grænse for at holde vildsvinene på den tyske side.  Men det trækker Hans Jørgen Nygaard kun på smilebåndet af. Den største trussel er de lastbiler, der kører smågrise sydpå og vender tomme tilbage, siger Nygaard.

Endelig mener formanden også, at den spændte situation i Ukraine og Ruslands afstandstagen fra Vesten vil få negativ indflydelse på landbrugets økonomi. Allerede mandag morgen 3. marts 2014 så vi den første stigning på kornbørserne, hvor både hvede, majs og soja kom op i pris. Ukraine betragtes stadig som Europas kornkammer, og som markedsførende når prisen skal lægges fast. Samtidig er der ingen tvivl om, at russerne under konflikten vil begrænse importen af svinekød mest muligt.

Blot disse tre trusler viser, hvor ustabilt, risikobetonet og økonomisk letsindigt dansk landbrug er bygget op. Vi satser alt for meget på svin, og det tillige på megastore bedrifter, som dræner banker og kreditforeninger for kapital, siger Nygaard. Alt hvad der hedder sund fornuft og risikospredning er nærmest ikke eksisterende.

Hos Frie Bønder – Levende Land mener man, at det er på tide, vi genopdager værdien og den økonomiske stabilitet ved at sprede sig over hele paletten af driftsgrene. Samtidig kan samfundet med stor fordel omdanne de konkurstruede svinefabrikker til nye familiebrug, hvor flere får muligheden for at få foden på egen jord og bidrage til et levende liv og velfærd i landdistrikterne Det har intet at gøre med Morten Korch og bonderomantik. Der er tale om moderne risk management og sund fornuft.”

Landsforeningen Frie Bønder-Levende Land kan kontaktes her.

Comments are closed.