Harbour seal, Grenen, Denmark
Enhedslisten vil have “reguleret” den danske sælbestand, eller også skal staten udbetale erstatning til fiskerne. Det er spættet sæl, der er i farezonen. Foto: Jens Kirkeby.

Voksende bestande af sæler skaber proble-mer for fiskerne, og Enhedslisten vil nu bede flere ministre tage stilling til en kontrolleret bort-skydning af større dele af bestandene.

Det skriver dknyt 26. juli med henvisning til JydskeVestkysten, der oplyser, at i Varde Å har lystfiskerne fanget katastrofalt få laks i år – der er ind til nu kun fanget 30 mod 451 sidste år.

Skylden får den store bestand af spættede sæler i Vadehavet sammen med skarven, fordi de æder løs af laksene, og det får kommunens turistchef til at kalde situation ‘beklagelig’. Få laks giver færre lystfiskere, og det giver færre turistovernatninger. Turistchef Colin Seymour ser derfor gerne, at der undersøges mulighed for at jage sælen, ligesom bestanden af kronvildt også reguleres.

Jydske Vestkysten undlader dog at omtale de mange turistattraktioner i Vadehavsområdet, der er bygget op omkring bl.a. sælsafari. Flere årtiers fredning har gjort dyrene mindre sky, og de tillader derfor, at større grupper af turister kan komme i nærkontakt med de store havpattedyr. Den oplevelse betaler stadig flere turister gerne for.

For turistchef Colin Seymour er der det særlige dilemma, at han sidder som turisterhvervets repræsentant i styregruppen for Vadehavsprojektet, der netop forsøger at markedsføre regionen på dens naturværdier. Alligevel går han ind for bortskydning af et større antal sæler.

Samme tanke ligger også Enhedslistens ordfører for fødevarer, landbrug og fiskeri Per Clausen på sinde. – Vi har store problemer med markant fald i biodiversiteten og arter, der uddør på grund af en voldsom udnyttelse af naturen. Derfor lægger Enhedslisten stor vægt på at sikre dyr og planter gode livsbetingelser og bestandene af både skarv og sæl skal naturligvis sikres. Dette udelukker imidlertid ikke en kontrolleret regulering af bestandene. Derfor vil vi undersøge i hvilket omfang en sådan kan gennemføres og jeg er helt enig med fiskerne i, at det er myndighederne, der skal have ansvaret for dette, siger Per Clausen i en pressemeddelelse.

bestandsudviklingSpætteSæl
Sådan har bestanden af spættet sæl udviklet sig siden 1976. De to markante fald i 1988 og 2004 skyldes sælpest. Kilde: DMU.

Per Clausen understreger desuden, at hvis det er nødvendigt at bevare bestandene af sæl og skarv, som de er i dag, bør der ydes erstatning til de fiskere, der bliver ramt særligt hårdt på deres erhverv.

Sælerne blev næsten udryddet i Danmark , da der indførtes skydepræmier for nedlagte dyr i begyndelsen af det 20. århundrede. Gråsælen forsvandt fuldstændigt, mens antallet af spættet sæl faldt til formentlig nogle få hundrede.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening er sælbestandene især vokset ved Bornholm, Stevns, i Kattegat og ved Limfjordens udmunding til vestkysten, oplyser Jydske Vestkysten.

 

Comments are closed.