Lunde Larsen holder brandudsalg af naturområder i Jylland – resten af landet følger efter

Esben Lunde Larsen (V) har sat danskernes lokale naturområder til salg. Han mener, at staten ikke skal eje Danmarks natur.

Som led i indsatsen mod landbrugets forurening har Miljø- og Fødevareministeriet de seneste år omdannet 1200 hektar lave landbrugsarealer til våde enge og søer til gavn for miljø og natur. Skatteyderne har betalt for projekterne, men staten vil ikke eje de nye naturområder, og derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sat arealerne til salg. Står det til den forkætrede minister vil naturområder i resten af landet også blive udbudt til salg i de kommende år. Det fremgår af en pressemeddelelse 1. september 2017 fra Landbrugsstyrelsen.

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark. Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter. Blandt de nyskabte naturperler finder man Hundsø (95 hektar) og Biskæret (53 hektar) på Mors, Felsted Kog (178 hektar) ved Nissum Fjor, Hansted Å (46 hektar) ved Horsens og den store Bundsø (152 hektar) på Als. Den genskabte Bundsø er i dag den største sø på Als, men hverken staten eller kommunen vil eje den. Udsalget af naturområder er målrettet både landmænd og private.

”Vi kan nu kan sætte de første 1200 hektar naturområder til salg. Vi har gennem en årrække arbejdet på at omlægge lavtliggende landbrugsjord til vådområder til gavn for miljø og klima. Nu åbner vi dørene for interesserede købere, der ønsker at eje og bruge arealerne,” siger Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i Tønder.

Vådområde- og lavbundsprojekterne mindsker kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget på naturlig vis og bidrager til, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser på miljø- og klimaområdet.

I første kvartal 2018 forventer Landbrugsstyrelsen at udbyde yderligere ca. 200 hektar. Der er tale om ca. 25 vådområdeprojekter. I de kommende år vil man løbende udbyde endnu flere vådområder til salg.

De arealer, der udbydes fra efteråret 2017, ligger i Jylland. Senere vil der også blive udbudt arealer på både Fyn og Sjælland.

”Interesserede kan læse nærmere om, hvordan man køber arealerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk. Det kan være folk, som driver landbrug i forvejen, men andre er også meget velkomne til at byde,” siger Palle Graversgaard.

Venstre-manden Carl Holst var regionsformand, da han i 2015 lod sig overtale til at træde ind i den nydannede regering som forsvarsminister. Efter 93 tumultagtige dage med møgsager om dobbeltløn, misbrug af offentlige midler og besynderlige meninger om forsvarets rolle i Irak valgte han at træde tilbage.

Sporene skræmmer

Om brandudsalget vil give de forventede millioner til statskassen er dog tvivlsomt. Erfaringerne fra tidligere salgsforsøg af vådområder er negative. Et grotesk eksempel er ejerskabet til den genskabte Slivsø ved Haderslev. Den 164 hektar store sø blev tørlagt i årene 1954-1968 med millionstøtte fra Statens Landvindingsudvalg, men investeringen var forgæves. Kultiveringen af den ustabile søbund lykkedes aldrig, og søen blev genskabt i 2004. Det daværende Sønderjyllands amt med amtsborgmester Carl Holst (V) i spidsen betalte knap halvdelen, mens resten af pengene kom fra staten.

Imidlertid ønskede Sønderjyllands amtsråd hverken at eje eller have den genskabte Slivsø. Selv om naturperlen blev prist i højstemte toner, skulle den sælges og gerne til en privat investor. Det havde Holst angiveligt lovet et par sparsommelige politikere i amtsrådet, så Slivsø blev officielt sat til salg. Priside: Tre mio. kr. Carl Holst fik dog ikke held med at afsætte Slivsø. Da Sønderjyllands amt ophørte med at eksistere 31. december 2007, var der ikke afgivet et eneste seriøst bud på ejendommen. Faktisk viste det sig, at det eneste bud på omkring 10 mio. kr. var afgivet af en person med adresse på et psykiatrisk behandlingssted i Viborg.

I 2008 fik Haderslev Kommune overdraget ejerskabet efter det ophørte amt, men heller ikke blandt de kommunale politikere vakte folkegaven glæde. Man forærede Slivsø til Skov- og Naturstyrelsen, som var blevet pålagt at tage mod gaven. Læs mere om hele den spegede sag her.

På dette Danmarkskort kan du se, om dine lokale naturområder er med i ministerens brandudsalg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.