PerKoelster
Per Kølster er uddannet agronom, men kalder sig selv for ølbrygger. Han er formand for Økologisk Landsforening, der organiserer de økologiske bønder.

“Er høns lykkelige i bur?” Under denne over-skrift leverer Per Kølster, økologisk landmand og formand for Økologisk Landsforening, en tankevækkende kritik af professor Peter Sandøe og hans forsvar for burhøns og “småskridtspolitik” i Morgenavisen Jyllands-posten.

Sandøe er en omdiskuteret fagperson i spørgsmål om dyretetik, bl.a. på grund af hans samarbejde med svineindustrien.

Kommentaren blev trykt i Jyllands-Posten 24/8. Læs selv:

Æg fra burhøns giver igen anledning til debat. Og skal man tro landets tidligere ”chefdyre-etiker” Peter Sandøe, så er det dyreværns-organisationers kampagner, der er uanstæn-dige, og ikke de forhold som burhøns lever under.

Peter Sandøe (JP 18/8) ser »markant større udfoldelsesmuligheder« i de nye såkaldte ”berigede” bure.

Det er naturligvis i forhold til udgangspunktet. Er det en forbedring, når høns, som tidligere havde et areal svarende til et A4-ark, nu har tre yderligere post-its at gå rundt på? Ja. Men giver det »markant større udfoldelsesmuligheder«? Ikke nødvendigvis set fra hønens synspunkt.

Som dyreetiker kunne man have den holdning, at et naturligt og rigt hønseliv omfatter adgang til frisk luft, åben himmel og mulighed for at hakke i planter og jord.

Høns i det fri

Peter Sandøe køber selv økologiske æg – og tak for det. Men Peter Sandøe mener, at mens alle køer helst skal på græs (ligesom de økologiske køer), så behøver hønsene ikke at komme udenfor. Hvad er den etiske begrundelse for det? ”Berigede” bure accepteres, fordi udgangspunktet er høns i bur og ikke høns i det fri. Ville vi se det som etisk forsvarligt at lukke høns inde i bure, hvis de alle sammen gik frit rundt i dag?

Den økologiske ægproduktion har – som alle økologiske produktioner – også sine udfordringer, og de økologiske ægproducenter går hele tiden nye veje for at højne dyrevelfærd og trivsel endnu mere. Det er ikke utopi.

De økologiske ægproducenter og de forbrugere, som køber økologiske æg, har vist en retning. Æg fra frie høns er muligt. Og hvert fjerde æg solgt i Danmark i dag er økologisk.

PeterSandøe
Peter Sandøe blev i år 2012 sat til at kulegrave dansk svineindustri for Justitsministeriet. Men han fortalte ikke ministeriet, at han samtidig blev bestilt til at skrive en positiv rapport om selvsamme svineavl. Det kostede ham posten som formand for Det Dyreetiske Råd. Han blander sig dog fortsat i debatten om industridyrenes velfærd.

Perspektivløs debat

Jeg mener, at en dyreetisk debat om forbedring af velfærd for høns bør tage udgangspunkt i, at hvert eneste æg en skønne dag kommer fra frie høns.

Når forbedret dyrevelfærd opgøres i kvadratcentimeter burareal, bliver den dyretiske debat derimod perspektivløs for såvel dyrene som for forbrugerne og producenterne.

I den aktuelle sag betyder ”småskridtspolitik”, at producenterne bliver tvunget til at investere milliarder i nye, ”berigede” bure, som måske skal kasseres, når forbrugere og/eller politikere om en årrække eller før tager det næste lille skridt.

Der er ingen reelle vindere. Hverken hønsene, forbrugerne eller producenterne.