Burag2_web
Superbrugsen tager fejl, påstår professor Sandøe. Burhøns har det bare bedst.

Burag1_webFritgående høns risikerer at blive ædt levende af de andre høns, hvorimod burhøns i de såkaldte berigede bure med lidt mere plads – et A4 ark + et postkort pr. høne – skulle opleve færre problemer.

Det er den kontroversielle professor i Dyreetik, Peter Sandøe, der langer ud efter kampagnerne mod burhøns. I en artikel i Weekendavisen, 6. september 2013, skriver han bl.a.:

”Mange af de otte-ti procent af hønerne, der dør i de alternative systemer, må for modes at gennemgå svære lidelser, inden de får fred. For eksempel dør rigtig mange høner af smerte fulde infektioner som følge af, at de bliver hakket af andre høner. En del høner oplever ligefrem at blive ædt levende, såkaldt kannibalisme. Samtidig synes det ikke at være i overensstemmelse med hønernes adfærds mæssige behov at skulle leve i så store flokke, som de gør i de alternative systemer.”

Ifølge Sandøe har forskning i dyrevelfærd påvist, at der er meget alvorlige velfærdsproblemer i de alternative frie systemer. Hønerne bliver her i langt højere grad end i burene ramt af problemer såsom fjerpilning og øget infektionspres, som betyder, at dødeligheden i disse systemer har været meget høj og fortsat, trods forbedringer, er mere end dobbelt så høj som i burene.

Foreningen Dyrenes Beskyttelse mener, at burhøns helt bør forbydes, og man har sat en “ÆGtivist”-kampagne i gang for at få forretningerne til at holde op med at sælge buræg. Det valgte dagligvarekæden Kvickly og Superbrugsen at gøre fra august i år. Det synes Sandøe ikke er klogt, og i debatindlægget spørger han:

”Er det så en sejr for dyrevelfærden? Det tvivler jeg på. Helt principielt mener jeg, at det ikke kan være god dyrevelfærd at holde høns i bure, selv om de er berigede, men i forhold til de alternativer, der findes i dag, mener jeg, at man kan diskutere, om ikke de berigede bure udgør det mindste onde.”

Læs hele artiklen her.

En læser gør opmærksom på, at professor Sandøe i Weekendavisen refererer til en “klokkeklar konklusion” til fordel for burhøns, der er draget af forskere i Bristol i 2011. Det må vist være denne rapport. Men de konkluderer da ikke sådan? Se konklusionsafsnit til sidst. Det burde vel stå her, hvis det var den klokkeklare konklusion, ikke? Jeg synes de skriver, at alle systemerne har fordele og ulemper, og ingen af dem er optimale. – Det er jo ikke det samme, som at burhøns har det bedst (og enhver, der mener noget andet, er et fjols), skriver læseren.

 

Comments are closed.