Et ton ulovlig laks afsløret på Bornholm

LaksPaaIs

Røget laks er en fast ingrediens på danskernes julebord.

Et bornholmsk røgeri blev sidst i november afsløret med mere end et ton ulovlig laks. Ejeren kan formentlig se frem til en bøde. Det skriver Tuse Å Ørredsammenslutning i sit december-nyhedsbrev til medlemmerne.

På baggrund af et tip om et større parti laks, der skulle landes sort til et røgeri på Bornholm, tog NaturErhvervstyrelsens kontrollører sammen med Fødevarestyrelsen og SKAT på et morgenbesøg fredag 22. november på det røgeri, der var under mistanke.

På røgeriet fandt kontrolteamet 163 laks på i alt 931 kg. Laksene blev ikke opbevaret på køl, og der blev derfor målt alt for høje temperaturer. Desuden var en meget stor del af laksene for store. I Danmark er det ikke tilladt at sælge laks på mere end 5,5 kilo, da der er risiko for et stort dioxinindhold i de store, fede laks.

Ejeren bekræftede med det samme, at han havde modtaget en landing laks. Han kunne dog ikke fremvise bilag, og han nægtede at oplyse, hvem han havde købt laksene af. Da der heller ikke var sporbarhed på laksene, besluttede kontrolteamet at kassere dem, og de blev derfor overhældt med rød farve og dermed gjort uspiselige.

Desuden blev der i røgeriets kølerum fundet 46 store laks og tre ørreder, som ejeren heller ikke kunne redegøre for. De fisk blev også destrueret, og dermed nåede fundet op på mere end et ton ulovlig fisk. På baggrund af fundene vil ejeren af røgeriet blive anmeldt til politiet med påstand om bøde for overtrædelse af fiskerilovgivningen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.