Europa-Parlamentet vedtager ambitiøse klimamål

AnnaS

Anna Rosbach er medlem af Europa-parlamentet for miljøpartiet Fokus. Hun skiftede fra Dansk Folkeparti til Fokus i 2011.

Med stemmerne 341 for og 263 imod har Europa-Parlamentet netop vedtaget at bakke op om EU’s miljø- og industriudvalgs anbefalinger om en ambitiøst klimakurs, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 40 procent, et energieffektiviseringsmål på 40 procent og andelen af vedvarende energi skal op på 30 procent. Målene skal være bindende og alle indfries i 2030. Det fremgår af en pressemeddelelse fra MEP Anna Rosbach, Miljøpartiet Fokus.

Dermed overgår Europa-Parlamentets ambitioner det forslag som EU-Kommissionen fremlagde sidste måned. EU-Kommissionens lagde eksempelvis op til et mål om 27 procent vedvarende energi og intet mål for energieffektivitet, hvor parlamentet i dag vedtog en målsætning om 30 procent vedvarende energi og 40 procent øget energieffektivitet.

– I EU har vi en klar målsætning for hvordan Europa skal se ud i 2050. Europa skal have en grøn økonomi, hvor CO2-forurening hører fortiden til. For at undgå at den målsætning ikke bare ender som en god hensigt, skal delmål – som 2030-målene – fungere som brobyggere mellem hvor vi er, og hvor vi gerne vil hen. Det sikrer vi med dagens vedtagelse,  siger Anna Rosbach (Miljøpartiet Fokus), medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg, som har arbejdet intenst for at sikre opbakning til ambitiøse klimamålsætninger forud for dagens afstemning.

– Jeg er rigtig godt tilfreds med afstemningen i dag. Den største sejr er nok, at vi vedtog en målsætning om 40 procent energieffektivitet. Den billigste energi er selvsagt den man ikke bruger, så det er virkelig et stort skridt i den rigtige retning,  siger Anna Rosbach, som pointerer, at EU-Kommissionen ikke engang have foreslået bindende mål for energieffektivitet i deres udspil.

Efter dagens offentliggørelse skal EU’s stats- og regeringsledere drøfte klima- og energipakken på et topmøde d. 20-21 marts. Den endelige vedtagelse af 2030-planen forventes at finde sted i starten af 2015.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.