AnnaS
Anna Rosbach er medlem af Europa-parlamentet for miljøpartiet Fokus. Hun skiftede fra Dansk Folkeparti til Fokus i 2011.

Med stemmerne 341 for og 263 imod har Europa-Parlamentet netop vedtaget at bakke op om EU’s miljø- og industriudvalgs anbefalinger om en ambitiøst klimakurs, hvor CO2-udledningen skal reduceres med 40 procent, et energieffektiviseringsmål på 40 procent og andelen af vedvarende energi skal op på 30 procent. Målene skal være bindende og alle indfries i 2030. Det fremgår af en pressemeddelelse fra MEP Anna Rosbach, Miljøpartiet Fokus.

Dermed overgår Europa-Parlamentets ambitioner det forslag som EU-Kommissionen fremlagde sidste måned. EU-Kommissionens lagde eksempelvis op til et mål om 27 procent vedvarende energi og intet mål for energieffektivitet, hvor parlamentet i dag vedtog en målsætning om 30 procent vedvarende energi og 40 procent øget energieffektivitet.

– I EU har vi en klar målsætning for hvordan Europa skal se ud i 2050. Europa skal have en grøn økonomi, hvor CO2-forurening hører fortiden til. For at undgå at den målsætning ikke bare ender som en god hensigt, skal delmål – som 2030-målene – fungere som brobyggere mellem hvor vi er, og hvor vi gerne vil hen. Det sikrer vi med dagens vedtagelse,  siger Anna Rosbach (Miljøpartiet Fokus), medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg, som har arbejdet intenst for at sikre opbakning til ambitiøse klimamålsætninger forud for dagens afstemning.

– Jeg er rigtig godt tilfreds med afstemningen i dag. Den største sejr er nok, at vi vedtog en målsætning om 40 procent energieffektivitet. Den billigste energi er selvsagt den man ikke bruger, så det er virkelig et stort skridt i den rigtige retning,  siger Anna Rosbach, som pointerer, at EU-Kommissionen ikke engang have foreslået bindende mål for energieffektivitet i deres udspil.

Efter dagens offentliggørelse skal EU’s stats- og regeringsledere drøfte klima- og energipakken på et topmøde d. 20-21 marts. Den endelige vedtagelse af 2030-planen forventes at finde sted i starten af 2015.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.