Denne type reklamer er det slut med i Haarlem. Det er indehaveren af JN Meat i Slagelse, der poserer med nogle af sine “sashi”-produkter. PR-foto.

Den hollandske by, Haarlem, er gået til angreb mod kødindustriens reklamer som led i kampen for at mindske CO₂-udslippet. Fra 2024 må der ikke længere reklameres for kød offentligt, f.eks. fra busholdepladser, reklameskilte og lignende. Det er formentlig det første tilfælde af et forbud mod kødreklamer i verden

Det skriver Lars Rugaard for gylle.dk.

Når forbuddet først træder i kraft i 2024, skyldes det at byrådet vil vente til indgåede reklamekontrakter udløber. De r vil også senere blive taget stilling til, om forbuddet også skal gælde reklamer for bæredygtig kødproduktion, eller om den skal være tilladt,

Klimabelastende

Ziggy Klazes. Pressefoto.

Det er det hollandske grønne venstreparti, GroenLinks, der har foreslået og fået vedtaget forbuddet, og dets hovedargument har været, at kødproduktionen er lige så belastende for miljøet som brugen af fossile brændstoffer. Ziggy Klazes, der har været ordfører på sagen i Haarlems byråd, siger til dagbladet Trouw, at ”vi kan ikke fortælle befolkningen, at der er klimakrise og samtidig opfordre til at bruge noget det, der er årsag til krisen.”

Mens Haarlem-forbuddet er noget nyt i den hollandske kamp for klimaet, er der flere steder i landet gennemført reklameforbud mod aktiviteter, der bruger fossile brændstoffer, f.eks. flyvning, benzin- og dieseldrevne biler m.m. Sådanne forbud er gennemført i Amsterdam, Haag og Leiden. Men her er man ikke gået så vidt som til at forbyde kødreklamer.

Ziggy Klazes fra GroenLinks fortæller på partiets blog, at hun er stolt over det gennembrud for klimasagen, som forbuddet udgør.

En finger

Et forbud mod kødreklamer vil helt klart kaste danske Jensen’s Bøfhus ud i store vanskeligheder. Privatfoto.

”Det er min oprakte langfinger til kødindustrien,” proklamerer Ziggy Klazaes. I Haarlems byråd har GroenLinks bl.a. fået støtte fra det kristeligt-demokratiske parti, CDA, der ellers har udtalt sig positivt om de voldsomme aktioner, hollandske landbrugere har gennemført i protest mod regeringens planer om at halvere dyreholdet i landbruget. Ron Dreijer, der repræsenterer CDA i byrådet, forklarer i Trouw, at den lokale partiafdeling er mere indstillet på det bæredygtige end landspartiet.

Meddelelsen om reklameforbuddet kommer samtidig med, at den hollandske kødindustris organisation, COV, har startet en kampagne for at få befolkningen til at spise mere kød. ”Nederland Vleesland” (Kødlandet Holland) hedder kampagnen, og dens mål er gennem massiv reklameindsats at få et i forvejen stort kødforbrug sat i vejret.

”Research fra Greenpeace viser, at for at få stoppet nettoudledningen af CO₂ i 2050, som er EU’s mål, skal gennemsnitsforbruget af kød nedbringes fra de nuværende 82 kg til 24 kg pr. person. I Holland, der er EU’s største eksportør af kød, er det nuværende gennemsnitsforbrug 78,5 kg.”

95 pct. kødspisere

Den danske nationalret vil også få det svært under et reklameforbud mod kød. Privatfoto.

Ifølge det Hollandske statistiske kontor, CBS, er det kun 5 pct. af befolkningen over 17 år, der ikke spiser kød. Der er altså 95 pct af alle voksne, der er kødspisere. Af dem spiser 20 pct. kød hver dag, mens 30 pct. får kød 5-6 af ugens dage. 45 pct. – dvs. næsten halvdelen – spiser kun kød fra 1 til 4 dage om ugen.

Det er denne store gruppe på 45 pct., der kun spiser kød af og til, som er en naturlig målgruppe for ”Nederland Vleesland”-kampagnen, og det er dem, GroenLinks og andre miljøorganisationer vil beskytte mod reklamerne for kødprodukter.

Det britiske dagblad Guardian henviser i sin reportage om Haarlem-forbuddet til research fra Greenpeace, der viser, at for at få stoppet nettoudledningen af CO₂ i 2050, som er EU’s mål, skal gennemsnitsforbruget af kød nedbringes fra de nuværende 82 kg til 24 kg pr person. I Holland, der er EU’s største eksportør af kød, er det nuværende gennemsnitsforbrug 78,5 kg.

EU-tilskud skal lokke mere Tulip bacon i børn og de unge

Ytringsfriheden

Kødindustrien er forventeligt gået til modangreb. COV’s talsmand har sagt, at organisationen mener, at myndighederne er gået for vidt i deres måde at fortælle befolkningen, hvad der er bedst for den. Det kunne antyde, at modangrebet vil blive sat ind på ytringsfrihedens område – at det er en krænkelse af ytringsfriheden at forbyde kødproducenter at reklamere offentligt.

Hollandske jurister siger, at det ligner et tema for en retssag.

Hos GroenLinks er Ziggy Klazes modargument i partibloggen, at al reklame er vildledende, men når den også er skadelig, må der gribes ind.

Gennemføres forbuddet mod reklamer for kød, er det slut med denne type af annoncer. DC-reklame fra 2013.

Skriv en kommentar