Fakta-Fuglede truer CBS med ekstra-regning

Formanden for Bæredygtigt Landbrug (BL), gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen, som betalte Copenhagen Business School (CBS) 400.000 kr. for at få udarbejdet den kontroversielle rapport om dansk landbrugs rammevilkår, har krævet pengene retur, fordi CBS-ledelsen har besluttet, at rapporten trækkes tilbage og heller ikke udgives i en ny form. Oveni returbeløbet kræver landbrugslobbyisterne yderligere 450.000 kr.

Det skriver Forskerforum 8. februar 2017.

Nu truer de rabiate lobbyister med en ekstraregning for følgeomkostninger på 450.000 kr. – i alt 850.000 kr. Det er hvad BL angiveligt har bevilget til projektet til aflønning af eksterne og til indsamling af data: ”Hvis rapporten ikke offentliggøres, er disse tabt helt eller delvist. Det efterlader os med et mellemværende, vi skal have udlignet” (aktindsigt 17. januar).

Sådan lød truslen fra BL til CBS’ forskningsdekan Peter Mølgaard efter det turbulente forløb, som endte med, at CBS-ledelsen trak rapporten tilbage med henvisning til at en forskningskyndig gennemgang vurderede, at rapporten ”ikke er egnet til frigivelse”. Professor Jan Mouritsen dumpede rapporten, fordi dens metode var lidt for utraditionel og ikke refererede til anden forskning, fordi dens kvalitative materiale ikke var kritisk validieret, og fordi rapporten ikke redegjorde for forskningsprocessens eksterne bidrag.

Dumpningen skete i ugerne efter, at DR-journalister via aktindsigt havde afsløret, at rapporten delvis var lavet af en ghost-forfatter på fra landbrugslobbyen, at der var kopieret data fra BL direkte ind i rapporten, at dens tilknytning til BL var blevet forsøgt skjult m.m. (SE DR-AFSLØRINGER).

BL-lobbyen benægter imidlertid enhver påvirkning af projektet, og forsøgte i januar at give CBS eneansvar for miseren. De er sure over, at de hænges ud i medierne for at have stået bag data og konklusioner i rapporten, hvilket BL formelt benægter. BL krævede derfor at CBS gik offentligt ud og rensende BL for ansvar: ”Det vil være på sin plads, hvis I melder ud, at det ikke er vores skyld, at rapporten ikke bliver til noget, men at det skyldes interne fejlskøn på CBS eller hvad I vil kalde det” (mail 17. jan.).

CBS’ forskningsdekan Peter Mølgaard afviste imidlertid at komme med en offentlig clearing af BL. Dels fordi det ikke er CBS som har hængt BL ud. Og dels fordi, at der jo har været “kritik af interessekonflikter“, og at rapporten derfor er indklaget til CBS’ Forskningspraksis-udvalg. Og vurderingen her må afventes og respekteres, før CBS-ledelsen kan forholde sig til lobbyisternes klage.

Dermed er der skabt ekstra pres på det CBS-udvalg, som er i gang med at vurdere, om rapporteringen overholder ”god videnskabelig praksis”, herunder om der er sket bias’ed selektion af data, om lobbyisterne i BL har ghostforfattet dele af rapporten, om BLs bidrag er hemmeligholdt m.m. (SE KOMMISSORIUM HER).

Hvis udvalget vurderer, at der er fusket med data kan det sende lektor Troels Troelsen på en tur i det statslige uredelighedssystem. Og hvis udvalget vurderer, at BL eller BLs stråmænd faktisk påvirkede projektet og dermed bidrog til dets kollaps, får det formentlig også indflydelse på CBS-ledelsens lyst til at give erstatning til lobbyisterne.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.