MortenDD_billede
Morten DD er kendt som en formidabel formidler med stor biologisk indsigt.

Museumsinspektør Morten D. D. Hansen‎ fra Naturhistorisk Museum i Århus har ikke meget tilovers for de “fakta”, der vælter ud fra protestlandmændenes propagandafabrik. Læs her, hvad han skriver på facebook:

“Jeg har fået en noget måbende forespørgsel om, hvorvidt Bæredygtigt Landbrug (de faktabaserede landmænd, I ved) selv opfinder kemiske reaktioner…. Det gør de tilsyneladende. Fra deres hjemmeside har jeg kopieret følgende snip. Det er det argeste, tænderskærende nonsens. Måske ville jeg tilgive min datter i tredje klasse at skrive det, men en organisation, der har fri adgang til ministeriet?!?! Det giver jo ingen mening. Men here goes:

Ordret skriver Bæredygtigt Landbrug: “Ja, eftersom der er ilt i nitrat så frigøres der ilt, hver gang, planterne bruger af nitraten. Så hvis du kører nitrat ud på jorden og planterne bruger kvælstofdelen, så bliver ilten tilbage. Og det er en rigtig god ting. Det samme sker i vandløbene. Hvis der løber nitrat i drænene og ud i vandløbene, så bruger planterne i vandløbene kvælstofdelen, og ilten bliver tilbage. Derved hæver man iltindholdet.

Det samme sker ude i fjorden; når nitrat kommer ud i fjorden, så bruger planterne kvælstoffet, og ilten bliver i vandet. Til gengæld fjerner ammoniumkvælstof ilt fra vandet. Derved dør fisk i vandløbene, og der kommer iltsvind i fjordene. Lidt firkantet sagt, kan man sige, at spildevandskvælstof er voldsomt skadeligt for vandmiljøet, hvorimod landbrugets kvælstof er gavnligt for vandmiljøet.

At der så oven i ammoniumkvælstof i spildevandet er store mængder fosfor, medicin, miljøfremmede stoffer, ftalater og østrogener gør yderligere spildevandet til en voldsom miljøbelastning for vores vandløb og fjorde.”

Tilbage til virkeligheden:

I planter omdannes nitrat via en række forskellige processer (afhængigt af plantefamilien) til aminosyrer. I iltfattige miljøer sker der en bakteriel denitrifikation, og processen er ganske straightforward: NO3− + 10 e− + 12 H+ → N2 + 6 H2O.

Der frigives ikke ilt. Der dannes vand! Hahaha, som medvirker til forsumpningen!

Hvis I gerne lige selv vil tjekke, kan I læse om planters kvælstofoptagelse her, og om denitrifikation her.”

MortenDD_kvælstof
Sådan skriver den stærkt omdiskuterede chefideolog Vagn Lundsteen på protestlandmændenes hjemmeside og afslører sin fundamentale uvidenhed om de mest simple kemiske processer.