FAKTA: “Tænderskærende nonsens” fra protestlandmændenes chefideolog

MortenDD_billede

Morten DD er kendt som en formidabel formidler med stor biologisk indsigt.

Museumsinspektør Morten D. D. Hansen‎ fra Naturhistorisk Museum i Århus har ikke meget tilovers for de “fakta”, der vælter ud fra protestlandmændenes propagandafabrik. Læs her, hvad han skriver på facebook:

“Jeg har fået en noget måbende forespørgsel om, hvorvidt Bæredygtigt Landbrug (de faktabaserede landmænd, I ved) selv opfinder kemiske reaktioner…. Det gør de tilsyneladende. Fra deres hjemmeside har jeg kopieret følgende snip. Det er det argeste, tænderskærende nonsens. Måske ville jeg tilgive min datter i tredje klasse at skrive det, men en organisation, der har fri adgang til ministeriet?!?! Det giver jo ingen mening. Men here goes:

Ordret skriver Bæredygtigt Landbrug: “Ja, eftersom der er ilt i nitrat så frigøres der ilt, hver gang, planterne bruger af nitraten. Så hvis du kører nitrat ud på jorden og planterne bruger kvælstofdelen, så bliver ilten tilbage. Og det er en rigtig god ting. Det samme sker i vandløbene. Hvis der løber nitrat i drænene og ud i vandløbene, så bruger planterne i vandløbene kvælstofdelen, og ilten bliver tilbage. Derved hæver man iltindholdet.

Det samme sker ude i fjorden; når nitrat kommer ud i fjorden, så bruger planterne kvælstoffet, og ilten bliver i vandet. Til gengæld fjerner ammoniumkvælstof ilt fra vandet. Derved dør fisk i vandløbene, og der kommer iltsvind i fjordene. Lidt firkantet sagt, kan man sige, at spildevandskvælstof er voldsomt skadeligt for vandmiljøet, hvorimod landbrugets kvælstof er gavnligt for vandmiljøet.

At der så oven i ammoniumkvælstof i spildevandet er store mængder fosfor, medicin, miljøfremmede stoffer, ftalater og østrogener gør yderligere spildevandet til en voldsom miljøbelastning for vores vandløb og fjorde.”

Tilbage til virkeligheden:

I planter omdannes nitrat via en række forskellige processer (afhængigt af plantefamilien) til aminosyrer. I iltfattige miljøer sker der en bakteriel denitrifikation, og processen er ganske straightforward: NO3− + 10 e− + 12 H+ → N2 + 6 H2O.

Der frigives ikke ilt. Der dannes vand! Hahaha, som medvirker til forsumpningen!

Hvis I gerne lige selv vil tjekke, kan I læse om planters kvælstofoptagelse her, og om denitrifikation her.”

MortenDD_kvælstof

Sådan skriver den stærkt omdiskuterede chefideolog Vagn Lundsteen på protestlandmændenes hjemmeside og afslører sin fundamentale uvidenhed om de mest simple kemiske processer.

 

Comments

comments

En kommentar til FAKTA: “Tænderskærende nonsens” fra protestlandmændenes chefideolog

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.