Det er verdensmål nr. 15, den siddende regering blæser på efter debattørens mening.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver:

I åbningstalen den 2. oktober sagde statsministeren, at ”Fremtiden er grøn”. Udtalelsen rimer dårligt med, at danske jægere siden den 1. oktober har kunnet fortsætte med at skyde tre arter af globalt truede ænder i de danske farvande.

Biolog Søren Wium-Andersen.

Arterne er fredede i alle vore nabolande, der naturligvis respekterer FNs ”Verdensmål for Bæredygtig Udvikling”. Arterne kan skydes, fordi regeringen har vedtaget en bekendtgørelse, der direkte krænker FNs Verdensmål nummer 15, der handler om at beskytte “Livet på land”. Det er sket ved, at miljøministeren har accepteret fortsat jagt på tre arter af ænder, der er globalt truede og som er opført på den rødliste, som FN anvender for beskyttelsen af truede dyr.

Men da miljøministeriets departement har besluttet, at rødlister ikke har juridisk gyldighed her i landet, så har Vildtforvaltningsrådet accepteret jagt på de rødliste-arter, hvilket ministeren så har tiltrådt.

Det er skuffende, at organisationer som Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening ikke engang ville udsende en mindretalsudtalelse om, at de gerne ser FNs Verdensmål respekteret.

Da regeringen i marts 2017 fremlagde FNs Verdensmål, sagde finansministeren: ”Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene.” Det løfte glemte regeringen desværre at opfylde, da miljøministeren underskrev bekendtgørelsen om nye jagttider.

Ederfuglen er en af de tre globalt truede arter, der fortsat må skydes her i landet. De to andre truede arter er havlit og fløjsand. Foto: Palle Sørensen, NaturePhotos.

Hvordan hænger miljøministerens underskrivelse af den nye jagttidsbekendtgørelse sammen med finansministerens udtalelser om FNs verdensmål og, at statsministeren i sin åbningstale sagde, at ”Fremtiden er grøn”? Det virker utroværdigt.

Hvornår vil regeringen ændre jagttidsbekendtgørelsen således, at den bliver i overensstemmelse med FNs Verdensmål?

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.