Falke jager duerne på flugt

Falkecollage_

Hos vandrefalken er hunnen den største. Foto: Torben Skytte Hvass, Skærbækværket.

Allerede sidste år håbede den lokale afdeling af Danmarks Naturfrednings-forening i Fredericia, at vandrefalkene på Skærbækværket ville yngle, men tilsyneladende var de for unge. Men i år lykkedes det, og DN krydser nu fingre for, at alle tre unger kommer på vingerne.

Vandrefalkene har ikke mindre end tre kasser at vælge imellem på Skærbækværket – opsat af DOF (Dansk Ornitologisk Forening). Skærbækværket har før i tiden kæmpet med en voldsom dueplage. Det er slut nu – duer er den store falkehuns bytte, mens hannen især tager fugle i drosselstørrelse.

Det har også vist sig andre steder, at vandrefalke villigt benytter højt opsatte redekasser, og at havnearealer er velegnede – der er som regel mange duer. En redekasse på Rådhuspladsen i København ville sikkert falde i mange menneskers smag, hvis den kunne betyde slut på dueplagen.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.