biodivTab_elefant
I Vestafrika har skovfældning indskrænket skovelefanternes levesteder til 6-7 procent af deres historiske område.

Den globale tab af dyrearter er endnu værre end hidtil antaget, dokumenterer London Zoological Society (ZSL) i sin seneste rapport ”Living Planet Index”, der udgives i samarbejde med WWF. Det skriver BBC-miljømedarbejder Roger Harrabin 30. september 2014.

BiodivTab_RogerHarrabin
Roger Harrabin er miljøjournalist hos BBC.

Rapporten fastslår, at de globale bestande af dyr er halveret i de seneste 40 år på basis af en ny analysemetode, der giver mere alarmerende resultater end i en rapport for to år siden.

Den nye rapport viser, at bestandene af pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk er gået tilbage med gennemsnitligt 52 procent. Bestandene af ferskvandsdyr har lidt en endnu større tilbagegang på 76 procent.

Indsamlingen af data til det globale gennemsnit for arter i tilbagegang indebærer brugen af særdeles avanceret statistik, da man ofte må sammenligne forskellige datasæt. Nogle kritikere mener da også, at metoden ikke er statistisk gyldig.

Forskerne hos Zoological Society siger imidlertid, at de har forbedret deres metode siden deres seneste rapport for to år siden, men det har kun gjort resultaterne endnu mere alarmerende.

Dengang skønnede de, at dyrelivet var gået tilbage med “kun” omkring 30 procent. Uanset tallene, synes det at stå klart, at dyrelivet fortsat blive presset ud af menneskelig aktivitet.

Foreningens 2014-rapport påpeger, at vi fælder skovene hurtigere, end nye kan vokse op, fanger flere fisk end havene kan producere, pumper mere vand op fra floder og grundvandsmagasiner end regnskyl kan genopbygge levere, og udsender mere kulstof end oceanerne og verdens skove kan absorbere.

Rapporten opremser en række områder, der allerede er ramt af alvorlige konsekvenser – i Ghana er løvebestanden i et reservat gået tilbage med 90 procent på 40 år.

I Vestafrika har skovfældning indskrænket skovelefanters habitat til blot 6-7 procent af deres historiske område.
Globalt har tabet af levesteder og jagt reduceret bestandene af tigre fra 100.000 for et århundrede siden til blot 3000 i dag.

I Storbritannien har regeringen gentagne gange lovet at standse dyrelivets tilbagegang – men fuglebestandene fortsætter med at falde.

”Living Planet Index” undersøger mere end 10.000 bestande af højere dyr fra 1970 til 2010, og rapporten afslører en fortsat tilbagegang i disse bestande.

Læs selve rapporten her.

Comments are closed.