Verdens dyr i frit fald – bestandene halveret på 40 år

biodivTab_elefant

I Vestafrika har skovfældning indskrænket skovelefanternes levesteder til 6-7 procent af deres historiske område.

Den globale tab af dyrearter er endnu værre end hidtil antaget, dokumenterer London Zoological Society (ZSL) i sin seneste rapport ”Living Planet Index”, der udgives i samarbejde med WWF. Det skriver BBC-miljømedarbejder Roger Harrabin 30. september 2014.

BiodivTab_RogerHarrabin

Roger Harrabin er miljøjournalist hos BBC.

Rapporten fastslår, at de globale bestande af dyr er halveret i de seneste 40 år på basis af en ny analysemetode, der giver mere alarmerende resultater end i en rapport for to år siden.

Den nye rapport viser, at bestandene af pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk er gået tilbage med gennemsnitligt 52 procent. Bestandene af ferskvandsdyr har lidt en endnu større tilbagegang på 76 procent.

Indsamlingen af data til det globale gennemsnit for arter i tilbagegang indebærer brugen af særdeles avanceret statistik, da man ofte må sammenligne forskellige datasæt. Nogle kritikere mener da også, at metoden ikke er statistisk gyldig.

Forskerne hos Zoological Society siger imidlertid, at de har forbedret deres metode siden deres seneste rapport for to år siden, men det har kun gjort resultaterne endnu mere alarmerende.

Dengang skønnede de, at dyrelivet var gået tilbage med “kun” omkring 30 procent. Uanset tallene, synes det at stå klart, at dyrelivet fortsat blive presset ud af menneskelig aktivitet.

Foreningens 2014-rapport påpeger, at vi fælder skovene hurtigere, end nye kan vokse op, fanger flere fisk end havene kan producere, pumper mere vand op fra floder og grundvandsmagasiner end regnskyl kan genopbygge levere, og udsender mere kulstof end oceanerne og verdens skove kan absorbere.

Rapporten opremser en række områder, der allerede er ramt af alvorlige konsekvenser – i Ghana er løvebestanden i et reservat gået tilbage med 90 procent på 40 år.

I Vestafrika har skovfældning indskrænket skovelefanters habitat til blot 6-7 procent af deres historiske område.
Globalt har tabet af levesteder og jagt reduceret bestandene af tigre fra 100.000 for et århundrede siden til blot 3000 i dag.

I Storbritannien har regeringen gentagne gange lovet at standse dyrelivets tilbagegang – men fuglebestandene fortsætter med at falde.

”Living Planet Index” undersøger mere end 10.000 bestande af højere dyr fra 1970 til 2010, og rapporten afslører en fortsat tilbagegang i disse bestande.

Læs selve rapporten her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.