Fuglede
Formanden for Bæredygtigt Landbrug beskyldes for at tale usandt om landbrugets indtjening og om kvælstofudledningen til vandmiljøet.

Landbrugets protestorganisation og ikke mindst formanden gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen mødes i stigende grad med kritik fra både landbrugsorganisationer og politikere. Organisationens letfærdige omgang med “fakta”, der ofte er selvopfundne, provokerer fagfolk og kolleger i landbruget.

Med forfatterens tilladelse bringer vi her et indlæg, der stiller skarpt på hensigten med de mange fakta-forvirrede påstande.  Indlægget er skrevet af Jens Bilgrav-Nielsen, og det har tidligere været bragt i Politiken 28. marts 2016.

Formanden for det såkaldte bæredygtige landbrug, Flemming ”Fakta” Fuglede (FFF), blev grundigt klædt af i DR’s detektor-udsendelse den 10/3. Han taler usandt om landbrugets indtjening og om kvælstofudledningen til vandmiljøet. Han mistænkeliggør vore forskere og de politikere, økologiske landmænd og andre borgere, som bekymrer sig om vandmiljøets og naturens tilstand.

mette_bock
Liberal Alliances landbrugsordfører Mette Boeck er en af FFF’s mest ukritiske fortalere. Hun mener bl.a., at forskere kan man aldrig stole på – de har altid en privat dagsorden.

FFF har fået især Liberal Alliance og Venstre til at føje sig. Dermed er FFF blevet medansvarlig for, at danske landmænd nu er bragt i den umulige situation, at de overfor naboer, venner og bekendte skal forklare, at de forøgede gødningsmængder, de i disse dage og uger kører ud på markerne, ikke vil skade vandmiljøet og naturen. Samtidig er han medskyldig i, at landbrugspakken risikerer at blive underkendt i EU, hvilket kan koste landbrugerne tab i milliardklassen.

Men FFF har sit på det tørre. Foruden godset på 550 ha i Vendsyssel ejer han et tilsvarende gods i Frankrig med det tilhørende slot, Chàteau Villejovet. Her nyder han godt af franske støtteordninger, som er konkurrenceforvridende også over for danske landmænd. Så man må spørge: Hvis interesser varetager FFF egentlig, ud over sine egne?

FFF og hans organisation agerer på en måde, der giver mindelser om LS (Landbrugernes Sammenslutning) som huserede her i landet i 1930-erne og blev til stor skade for landbruget. LS endte ud i at danne et politisk parti, Bondepartiet, hvis gøren og laden her skal lades ufortalt. Alene af den grund, at FFF’s organisation ikke har behov for at danne et politisk parti, da organisationen allerede er blevet omklamret af Liberal Alliance.

IMG_0318Jens Bilgrav-Nielsen er en dansk politiker og minister. Energiminister i regeringen Poul Schlüter III fra 3. juni 1988 til 18. december 1990. Tidligere bestyrelsesformand for TV2. Formand for Radikale Venstres Folketingsgruppe fra 1993 til 1994.