skaermbillede-2016-11-07-19-54-21
Titlen på interviewet er et Fuglede-citat, men kunne også være en dobbeltbundet hentydning til indholdet af selve interviewet. Screenshot fra Berlingskes online-version af artiklen.

“Mange tror, at jeg vil pine dyrene og ødelægge naturen. Jeg lever i, med og af naturen. Jeg sprøjter ikke med noget stof, der er værre end kogesalt.«

Flemming Fuglede Jørgensen laver en kunstpause, som om han vil være sikker på, at jeg citerer ham for dette. Han hæver stemmen:

»Ikke noget, der er værre end ganske almindeligt salt.«

Denne udtalelse er fra et langt interview med protestlandmændenes formand, gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen i Berlingske, 4. november 2016. Interviewet er gennemført af Berlingske-journalisterne Lars Nørgaard Pedersen og Ida Marie Odgaard.

Kaster man imidlertid blot et enkelt blik på Fugledes sprøjtejournal fra 2014, som den er udleveret til offentliggørelse af Miljøstyrelsen som svar på en aktindsigt, kan man konstatere, at den farverige gårdejer nok en gang er på afveje. En stribe af de mange sprøjtemidler, der anvendes af Fuglede på den 550 hektar store ejendom ved den udtørrede Ingstrup Sø i Nordjylland, er forsynet med en faremærkning, der afslører gårdejerens påstand om “ganske almindeligt salt” som værende milevidt fra sandheden.

Her er et udvalg af Fugledes sprøjtemidler med tilhørende faredeklaration fra Miljøstyrelsens godkendte etiketter:

BROADWAY https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50980  Ukrudtsmidler R50/53
COMMAND CS https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50360  Ukrudtsmidler R53
CYPERB 100 https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=60940      Skadedyrsmidler R50/53
FLEXITY https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=70163  Svampemidler R52/53
FOCUS ULTRA https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50393  Ukrudtsmidler R52/53
FOLICUR EC 250 https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72201  Svampemidler

R51/53,

R63

GLYFONOVA 360 SL https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50358  Ukrudtsmidler R50/53
INTER-PENDIMETHALIN 330 https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50331  Ukrudtsmidler R50/53
KERB 400 SC https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50837  Ukrudtsmidler

R40,

R51/53

MAVRIK 2F https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=60084  Skadedyrsmidler R50/53
MODDUS M https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=80053  Vækstregulering R51/53
MONITOR https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50409  Ukrudtsmidler R50/53
MUSTANG FORTE https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=51005  Ukrudtsmidler R50/53
NUANCE WG https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=51035  Ukrudtsmidler R50/53
ORIUS 200 EW https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72251  Svampemidler

R50/54,

R63

OXITRIL CM https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50342  Ukrudtsmidler

R50/54,

R64

PIRIMOR G https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=60028  Skadedyrsmidler

R40,

R50/53

PRIMUS https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50411  Ukrudtsmidler R50/53
PROLINE EC 250 https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72200  Svampemidler

R50/53,

R61,R63

REACTOR 360 CS https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=51004  Ukrudtsmidler R52/53
RUBRIC https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72284  Svampemidler

R40,R50/53,

R62,R63

STARANE XL https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50765  Ukrudtsmidler R50/53
STOMP CS https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=50947  Ukrudtsmidler R51/53
TERN https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=70113  Svampemidler

R48/22,

R50/53

 Denne statistik er udarbejdet af cand.stat. Klaus Flemøse på grundlag af Miljøstyrelsens data.

Flere af de anvendte midler er mærket som “mulighed for kræftfremkaldende virkning”, så der er altså tale om væsentlig stærkere gifte end “ganske almindeligt salt”. Etiketten fra giftmidlet “Rubric”, der anvendes mod svampesygdomme i korn og roer, afslører en ganske anden virkelighed end den nordjyske på gården ved Ingstrup:

skaermbillede-2016-11-07-20-09-17
Rubric er mærket: R20 Farlig ved indånding; R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt; R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet; R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen,; R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten; S2 Opbevares utilgængeligt for børn.