Vi skal beskytte drikkevandet – ikke rense os ud af problemerne

Klik på billedet, hvis du vil skrive under!

Flere vandværker vil nu rense drikkevandet for sprøjtegift. Alarmklokkerne kimer, og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer politikerne til omgående sprøjteforbud for at sikre fremtidens drikkevand.

Problemerne med sprøjtegift i drikkevandet er nu så store, at flere vandværker melder ud, at de er klar til at rense vandet. Noget der hidtil har været uset i Danmark, hvor vi bryster os af at kunne drikke rent, urenset grundvand. Det skriver Jyllands-Posten.

Maria Reumert Gjerding, DN.

– Det er skræmmende, at vi er nået til et punkt, hvor nogle vandværker ser sig nødsaget til at rense vandet, inden de kan sende det ud til forbrugerne. Der er nu skruet endnu højere op for alarmklokkerne, og vi håber, at politikerne indser, at de omgående skal forbyde sprøjtegift dér, hvor drikkevandet dannes og hentes op, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I skrivende stund samler Danmarks Naturfredningsforening underskrifter ind for at få et sprøjteforbud og beskytte danskernes drikkevand. Du kan hjælpe ved at skrive under her:

Vi skal sikre rent vand til vores børn

I Trekantsområdet ved Vejle, Kolding og Fredericia er der lige nu mellem 25 og 30 drikkevandsboringer, der overskrider grænseværdien for, hvor meget sprøjtegift, der må være i vandet. Derfor er områdets vandleverandør Trefor blandt dem, der taler for at rense drikkevandet.

– Vi bliver mere og mere udfordret af pesticider. Jo mere vi måler, jo mere finder vi. Derfor bliver vi tvunget til enten at hæve grænseværdierne for, hvor store mængder pesticider der må være i drikkevandet, eller begynde at rense, siger direktør for Trefor, Charles Nielsen, til Jyllands-Posten.

Hvis der ikke kommer et politiske indgreb, vil landbruget have ødelagt det rene drikkevand indenfor få år.

For ti år siden fik omkring ti vandværker lov til at rense vandet, fordi de ellers ikke kunne finde tilstrækkeligt med rent drikkevand.

– Det må aldrig blive en permanent løsning, der står i vejen for at sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger Maria Reumert Gjerding.

– Det er ligesom at sætte plaster på et sår, hvor blodet fosser ud. Det er helt bagvendt og dybt utilstrækkeligt. Vi bliver nødt til at stoppe blødningen. Vi bliver nødt til at sørge for, at der ikke kommer mere sprøjtegift i drikkevandet.

Rensning er 13 gange dyrere end sprøjteforbud
Nogle vandværker renser vandet med kulfiltre, inden de sender det ud til forbrugerne. Det fjerner de fleste – men ikke alle – rester af sprøjtegift. F.eks. kan kulfiltre ikke fjerne sprøjtegiften N,N-dimethylsulfamid, der for nyligt var skyld i at to vandværker måtte lukke.

Desuden er det langt dyrere at rense sig ud af problemerne end at forebygge ved at indføre et sprøjteforbud.

Det koster cirka 50 øre at rense 1.000 liter vand, skriver Jyllands-Posten.

Men ifølge Miljøstyrelsen vil det koste mellem 1,9 og 3,6 øre per 1.000 liter vand, hvis politikerne forbyder sprøjtegift rundt om drikkevandsboringerne.

Det er altså mere end 13 gange så dyrt at rense forurenet vand, som det er at beskytte det mod sprøjtegift.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.