Tranepar trompeterer sa er saesonen i gang foto Jan Skriver
Omkring 1850 blev tranen udryddet som ynglefugl i Danmark. Cirka 100 år senere vendte den så tilbage, og har nu for alvor bidt sig fast som en dansk fugl. Foto: Jan Skriver.

En grøn og våd januar giver rekordmange traner i det danske vinterlandskab gode muligheder for at søge føde og forberede sig på den ny ynglesæson. I stedet for som tidligere at flyve til Frankrig eller Spanien bliver et stigende antal traner i Nordvesteuropa tæt på Danmark året rundt, når vinteren er mild. Det skriver Jan Skriver for dansk Ornitologisk Forening 27. januar 2023.

Tidlig morgen onsdag 18. januar lød tranens trompet for første gang i 2023 over den våde Lille Vildmose, hvis nabolag af høstede marker stod under vand og bød på masser af levninger fra sidste års høst af korn og kartofler.

Da det blev lyst, spankulerede et tranepar tæt sammen og tilkendegav, at de var klar til familieliv i 2023.

I disse dage kan man mange steder i det grønne danske vinterlandskab høre traner, der trompeterer højlydt, enten der er tale om etablerede ynglepar eller småflokke af traner, som flyver til og fra deres fælles overnatningspladser.

Traner
Traner observeret i en periode på 30 dage fra 27. december 2022 til den 25. januar 2023. Kortet viser det største antal individer af trane set på en dag per lokalitet i perioden. Kilde: DOFbasen.

Også større flokke er registreret, blandt andet i Hønning Mose sydøst for Ribe, hvor der for få dage siden blev talt 161 traner.

De senere år har tranen ændret vintervaner. Logikken er følgende: Hvorfor begive sig ud på en lang og farefuld rejse mod Spanien, når der er rigeligt at æde på stubmarker og oversvømmede arealer med kartofler, spildkorn og majs i Danmark?

Svaret er, at det er der ingen grund til, så derfor bliver flere danske traner på hjemmefronten og udnytter føderessourcerne i den milde danske vinter.

Danske traner dropper i stigende grad trækket mod Frankrig og Spanien, der i årtier har været artens traditionelle vinterkvarterer.

Mange flokke af traner holder denne vinter til på en lang række lokaliteter i Jylland, men der er også vintertraner på Fyn, Sjælland og Bornholm.

I 2007 oplevede Danmark de første kendte overvintrende traner, da en lille flok holdt stand i området omkring Gårdbogård Sø mellem Frederikshavn og Skagen. Siden da er antallet i milde vintre vokset, og et større og større antal lokaliteter byder nu på januartraner, som på milde dage trompeterer og varsler forår forude.

Traner2
De seneste mange år er antallet af observationer af traner i vintermånederne steget. Kilde: DOFbasen.

Tranen går i grågåsens fodspor

– I takt med klimaændringer i retning af et lunere vejr vil vi komme til at opleve flere og flere overvintrende traner, bare der er ligeså mildt som denne vinter. Også i Tyskland er der set et stigende antal vintertraner de senere år. Men får vi hårde vintre med sne og frost, må tranerne genoptage deres træk mod syd, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark.

– At der bliver set flere og flere vintertraner i Nordvesteuropa hænger også sammen med den kendsgerning, at bestanden er vokset markant de senere år. I Danmark yngler der nu omkring 750-900 par, siger biologen.

 Tranepar trompeterer til afgang foto Jan Skriver
Danske traner dropper i stigende grad trækket mod Frankrig og Spanien, der i årtier har været artens traditionelle vinterkvarterer. Foto: Jan Skriver.

Erfaringer fra de senere år viser, at der skal en periode med hård frost eller udbredt sne til, før fuglene forlader deres jyske terræner. Hvis det vejrmæssige signal til afgang udebliver, ja, så bliver tranerne tæt på ynglepladserne.

Historien om tranen kan udvikle sig i stil med historien om grågåsen, der holder vinter længere og længere mod nord i stedet for at flyve til Spanien. Tænker man bare 30-40 år tilbage i tiden, var det meget sjældent at se grågæs om vinteren i Danmark. I dag er der titusinder af grågæs i Danmark om vinteren.

Bannerfoto: Trane i lysesiv. Foto: Jan Skriver

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Nora Tams

    Tak til jer traner for at I vil præsentere jer for os her I landet. Så skal vi bare huske hinanden på ikke at forgifte den mad I skal spise her hos os

Skriv en kommentar