Forbrugerne finder det vigtigt at forbyde unødvendig engangsplast og plast, der ikke let kan genanvendes. Foto: Jas Min/Unsplash

Regeringer fra hele verden er blevet enige om at udarbejde en global aftale inden udgangen af 2024 for at sætte en stopper for plastforurening, med den anden runde af forhandlinger sat i gang den 29. maj. Som det følgende diagram viser, er et flertal af de adspurgte forbrugerne enige i, det er vigtigt at skabe sådanne regler

Det skriver Anna Fleck, den 16. maj 2023, for statista. com.

På tværs af alle 34 undersøgte lande støtter et globalt gennemsnit på 70 procent af de adspurgte vedtagelsen af globale regler for regeringer for at stoppe plastforurening. Det viser en meningsmåling blandt mere end 23.000 voksne, udført af Ipsos i samarbejde med Plastic Free Foundation og WWF.

Som vores diagram viser, var Peru og Indonesien de lande med den højeste andel af respondenter, der viste støtte til oprettelsen af regler, hver med overvældende 81 procent. De blev efterfulgt af flere primært latinamerikanske og europæiske lande. Af de 34 adspurgte lande havde Kina (59 procent), USA (58 procent) og Japan (48 procent) den laveste samlede andel af støtte. I Japans tilfælde skyldes dette for det meste, at 41 procent af landets respondenter valgte, at de ‘ved ikke’, om en traktat skal skabe globale regler, frem for at være strengt uenige.

Undersøgelsen viste, at forbrugerne finder det vigtigt, at traktaten indeholder følgende nøgleforanstaltninger: at forbyde unødvendig engangsplast og plast, der ikke let kan genanvendes, at indføre regler, der kræver, at producenter og detailhandlere handler ansvarligt ved at reducere, genbruge og genanvende plastemballage, at implementere globale regler, der kræver, at alle nye plastprodukter skal indeholde genbrugsplast, og at sikre, at der påføres etiketter på plastprodukter, der viser, hvordan man sorterer dem til genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse.

Bannerbillede: Plast i lange baner. Foto: Possessed Photography/Unsplash

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar