Fly er miljøsvin – siger Samvirke – og reklamerer med 5% rabat på flyrejser

En tur til Thailand og tilbage udleder omtrent 5 ton CO2 per passager, og det er vel at mærke i nyere, lettere fly med bedre motorer end for 70 år siden. Det skriver COOP-bladet Samvirke i januarnummeret, der har et reklametilbud på langdistance-flyrejser med 5 % rabat til COOP-kunder på bagsiden.

Med den viden i bagagen skulle man tro, at vi ville afholde os fra flyveturene, men det gør vi ikke. En undersøgelse, som YouGov har lavet for Samvirke, viser, at vi samlet set flyver lige så meget, som vi gjorde, da samme undersøgelse blev lavet for 9 år siden. Mere i forbindelse med ferier og mindre i forbindelse med arbejde.

Flytrafikken står for omkring 3 procent af den globale udledning af drivhusgasser. Nogle eksperter mener, at tallet er lidt højere – nok omkring 8 procent. Hverken 3 eller 8 lyder som voldsomme tal, men det skal ses i lyset af, at kun omkring 3 procent af verdens befolkning flyver, men mange flere vil gerne med ombord. Fremskrivninger viser, at 7,8 milliarder passagerer ventes at rejse med fly i 2036 mod 4 milliarder i indeværende år. Et stort problem vil på den måde vokse sig større og større.

Størst fremgang i Københavns Lufthavn var der i 2018 på de lange, interkontinentale ruter til destinationer udenfor Europa. Her voksede antallet af passagerer med hele 11 procent til i alt 3.611.444. “2018 stod virkelig i Kinas tegn med nye ruter til Hong Kong, Beijing og Chengdu. Det har været et stærkt ønske både politisk og fra erhvervslivet at få bundet Danmark tættere sammen med Kina med flere direkte flyruter. Med et solidt samarbejde om de nye ruter er det lykkedes,” siger administrerende direktør Thomas Woldbye, CPH.

I Danmark viser YouGovs undersøgelse til gengæld, at det er blevet vigtigere for os, at vi flyver med et flyselskab, der har et miljøvenligt image, ligesom det er vigtigere for os, at vi har mulighed for at gøre vores flyrejse CO2-neutral, eksempelvis i form af klimakompensationer, hvor man betaler et ekstrabeløb, der går til udvikling af grønne projekter som eksempelvis vindkraft.
Spørgsmålet er så, om den miljøvenlige måde at flyve på findes i horisonten?

Flyselskaber gør flyene bedre
De fleste passagerfly bliver i dag drevet af jetmotorer.  For at forstå, hvordan et jetfly forurener, bliver vi nødt til at snakke om jetmotoren. Den fungerer i grove træk ved hjælp af rækker af turbiner, hvor luft bliver suget ind i den ene ende. Turbinerne sørger for at komprimere luften hårdt for så at blande luften med brændstof, der hovedsageligt består af petroleum, i et antændingskammer.

Fremgangen var på 3,8 % flere passagerer fra 2017 til 2018.

Luften udvider sig, når den bliver opvarmet, og den luft skydes hårdt videre bagud for at skabe fremdrift.
Selve forbrændingsprocessen er den forurenende del, og den kæmper flyfabrikanter såvel som flyselskaber for at nedsætte. Det kan gøres på mange måder.

Fabrikanterne gør flyene lettere, motorerne bedre og større, og flyselskaberne klemmer flere sæder ind, investerer i nye flytyper, vasker flyene med mindre vand og laver huller i isterningerne til din drink for at gøre den lettere. Hos flyselskabet SAS bliver der arbejdet med nogle af disse tiltag.

»Vores opgave er at sikre, at vores kunder kan flyve fra A til B, mens de ved, at vi som flyselskab aktivt arbejder for at nedbringe vores udledning. Vi investerer i nye fly, udskifter hele flåden, investerer i udvikling af ny teknologi, brug af biobrændstof, CO2-kompensation og meget andet. Vi er i fuld gang,« siger Lars Andersen Resare, der er CSR-chef hos SAS.

Sommer i Vietnam, sommer i Grønland eller opera i Verona – hop på flyet og få 5 % rabat, hvis du er COOP-medlem.

Dagbladet Politiken har en løsning på dit problem med flyrejserne – se mere her:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.