NINSortHvid
Den fyrede direktør Nikolai Nørgaard.
Brev_JanMousing1100
Direktør Jan Mousing.

Landbrugsavisen.dk fastslår med store typer 9. april 2014, at svineforskerne på Landbrug & Fødevarers såkaldte videncenter for svineproduktion IKKE har snydt nævneværdigt med afgiftsmillionerne fra Svineafgiftsfonden.

En uafhængig revisionsundersøgelse har  vist meget få “fejl” i de støttemidler, det såkaldte videncenter for svineproduktion har fået fra Svineafgiftsfonden, kun ca. 0,5 pct. “fejl” hævdes det at være. Denne frikendelse rokker dog ikke ved den store svindelsag med EU-midler, der nu er vokset til mindst 28,6 mio. kr. ifølge L&F.

På et møde med NaturErhvervstyrelsen gjorde konstitueret direktør for VSP, Jan Mousing, desuden rede for, hvad Landbrug & Fødevarer vil gøre fremadrettet for at sikre, at alle regler følges, når organisationen bruger midler fra Landdistriktsprogrammet.

Jan Mousing, der er tidligere Veterinærdirektør i Fødevareministeriet, er konstitueret direktør for svineforskningen, efter at den tidligere direktør Nikolai Nørgaard blev fyret på gråt papir engang i januar i år, da det kom frem, at der var blevet svindlet med et tociftret millionbeløb i EU-støttemidler fra Landdistriktsprogrammet. Nørgaard belv ejendommeligt nok ikke politianmeldt, men blot afskediget. Hans nærmeste chef var direktør Søren Gade hos L&F.

– Der skal selvfølgelig være 100 pct. klarhed over, hvordan vi administrerer tilskudsmidler, og derfor har vi stor forståelse for, at alle sten skal vendes. Vi mener nu, at vi har været grundige i at få afdækket omfanget af fejlene, og vi håber, at den her sag snart kan lukkes, siger Jan Mousing.

Landbrug & Fødevarer forventer efter de seneste undersøgelser fortsat at skulle betale omkring 28,6 mio. kr. tilbage, som dækker tilbagebetaling af uretmæssigt brugt støtte samt en bod plus omkostninger.

Jan Mousing forventer desuden, at NaturErhvervstyrelsen nu vil vurdere de samlede oplysninger og derefter træffe beslutning om at genåbne for likviditeten til VSP .

– Landbrug & Fødevarer har selv igangsat en række undersøgelser for at afdække alle fejl og mistanker, og yderligere har vi arbejdet målrettet på at sikre klarere forretningsgange og kontrolpunkter fremadrettet, der både skal forebygge, at der sker fejl, og sikre, at eventuelle fejl bliver opdaget og rettet. På den baggrund håber vi, at NaturErhvervstyrelsen vil komme frem til, at der var tale om et enkeltstående tilfælde, og at udbetalingerne til de igangværende projekter kan genoptages, siger Jan Mousing.