Breaking News! Svinefolk har ikke snydt med tilskud!

NINSortHvid

Den fyrede direktør Nikolai Nørgaard.

Brev_JanMousing1100

Direktør Jan Mousing.

Landbrugsavisen.dk fastslår med store typer 9. april 2014, at svineforskerne på Landbrug & Fødevarers såkaldte videncenter for svineproduktion IKKE har snydt nævneværdigt med afgiftsmillionerne fra Svineafgiftsfonden.

En uafhængig revisionsundersøgelse har  vist meget få “fejl” i de støttemidler, det såkaldte videncenter for svineproduktion har fået fra Svineafgiftsfonden, kun ca. 0,5 pct. “fejl” hævdes det at være. Denne frikendelse rokker dog ikke ved den store svindelsag med EU-midler, der nu er vokset til mindst 28,6 mio. kr. ifølge L&F.

På et møde med NaturErhvervstyrelsen gjorde konstitueret direktør for VSP, Jan Mousing, desuden rede for, hvad Landbrug & Fødevarer vil gøre fremadrettet for at sikre, at alle regler følges, når organisationen bruger midler fra Landdistriktsprogrammet.

Jan Mousing, der er tidligere Veterinærdirektør i Fødevareministeriet, er konstitueret direktør for svineforskningen, efter at den tidligere direktør Nikolai Nørgaard blev fyret på gråt papir engang i januar i år, da det kom frem, at der var blevet svindlet med et tociftret millionbeløb i EU-støttemidler fra Landdistriktsprogrammet. Nørgaard belv ejendommeligt nok ikke politianmeldt, men blot afskediget. Hans nærmeste chef var direktør Søren Gade hos L&F.

– Der skal selvfølgelig være 100 pct. klarhed over, hvordan vi administrerer tilskudsmidler, og derfor har vi stor forståelse for, at alle sten skal vendes. Vi mener nu, at vi har været grundige i at få afdækket omfanget af fejlene, og vi håber, at den her sag snart kan lukkes, siger Jan Mousing.

Landbrug & Fødevarer forventer efter de seneste undersøgelser fortsat at skulle betale omkring 28,6 mio. kr. tilbage, som dækker tilbagebetaling af uretmæssigt brugt støtte samt en bod plus omkostninger.

Jan Mousing forventer desuden, at NaturErhvervstyrelsen nu vil vurdere de samlede oplysninger og derefter træffe beslutning om at genåbne for likviditeten til VSP .

– Landbrug & Fødevarer har selv igangsat en række undersøgelser for at afdække alle fejl og mistanker, og yderligere har vi arbejdet målrettet på at sikre klarere forretningsgange og kontrolpunkter fremadrettet, der både skal forebygge, at der sker fejl, og sikre, at eventuelle fejl bliver opdaget og rettet. På den baggrund håber vi, at NaturErhvervstyrelsen vil komme frem til, at der var tale om et enkeltstående tilfælde, og at udbetalingerne til de igangværende projekter kan genoptages, siger Jan Mousing.

Comments

comments

En kommentar til Breaking News! Svinefolk har ikke snydt med tilskud!

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.