Førende avis kræver sunde svin

Efter de seneste måneders afsløringer af flere dødsfald på grund af smitte med svine-MRSA og den voldsomme stigning i antallet af inficerede borgere uden for svinefabrikkerne kræver en af landets førende aviser nu en radikal omlægning af produktionsmetoderne i den danske svineindustri. Det er dagbladet Politiken, der 30. august 2014 under overskriften “Sunde svin, tak” kræver en “målrettet omlægning af dansk svineproduktion”.

Dagens melding i den regeringstro avis er interessant, bl.a. fordi avisen i en længere periode har været positivt optaget at forslagene om øget vækst i svineindustrien for at sikre arbejdspladser på de tilbageværende slagterier. Den danske svineproduktion udgør 30 mio. dyr om året og gør Danmark til verdens hårdest belastede svineland. Alligevel har regeringen og oppositionen (= Venstre) konkurreret henover sommeren 2014 om at tilbyde erhvervet mulighed for at producere endnu flere millioner svin. Fra 1. august har regeringen accepteret en forøgelse af produktion på otte procent, hvilket er lig med 1,5 mio. flere dyr, indenfor de eksisterende rammer og miljøgodkendelser.

Læs dagens ledende artikel nedenfor.

Sundesvin001

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.