Folkeskove mod sprøjtegift og CO2 fra agroindustri

FolkeskovPå søndag bliver spaden sat i jorden i Spentrup nær Randers for at plante Danmarks anden folkeskov, der skal sikre rent drikkevand og mindske mængden af CO2-udslip. Det skriver Ritzau 4/11.

Det er den private organisation Growing Trees, der tilbyder at løfte den påtrængende opgave med at beskytte borgernes drikkevand mod bl.a. aggressive sprøjtegifte fra en ikke samarbejdsvillig agroindustri, der i stigende grad kræver millionerstatninger for at begrænse brugen af sprøjtegifte nær vandboringer

–  Naturløsningen er fantastisk. Når du planter træer, kan du lave en hel stribe af positive naturpåvirkninger, siger Lars Heiselberg Jensen, der er grundlægger af netværket Growing Trees, som arbejder for, at folkeskovene slår rod i Danmark.

FolkeskovmaerkeMed konceptet folkeskoven.dk tilbyder Growing Trees borgere, virksomheder og foreninger at købe et træ for 19 kroner til kommunens nye skov, der vil blive plantet nær en vandboring. Træerne vil  fungere som et værn, der beskytter drikkevandet, samtidig med at de optager CO2.

 – Det danske grundvand er udfordret. Der lukkes cirka to drikkevandsboringer om ugen på grund af forekomster af pesticider og kvælstof, siger Lars Heiselberg Jensen ifølge Ritzau.

Kommunen stiller jorden til rådighed og forpligter sig til at vedligeholde træerne, som borgerne betaler for. I Aarhus er man allerede i gang. Derudover har Odense og Høje-Taastrup meldt sig klar til at plante folkeskove.

Skov- og landskabsingeniør i Randers Kommune, Randi Flensborg Jørgensen, fortæller, at det kræver meget af kommunen både energi- og ressourcemæssigt at få en folkeskov på benene, fordi der er meget mere kommunikativt og administrativt arbejde. Omvendt udløser det så også et større engagement hos borgerne, påpeger hun.

– Da folk er med til at støtte op om skoven, synes jeg, at det bliver en helt anden skov end de skove, jeg ellers har været med til at lave. Der er et helt andet drive, hvilket er rigtig fedt, siger skov- og landskabsingeniøren, der også tror, at borgerinddragelsen kan være med til at minimere risikoen for hærværk mod de nyplantede træer, som man tidligere har oplevet.

Se video om konceptet.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.