MF’er Søren Egge Rasmussen deltog for fuld skrue i aktionen mod havbrug. Det er øren Egge Rasmussen forrest i båden, der blev sejlet af de kyndige Greenpeae-aktivister.

Måske kan en aftale mellem miljø – og fødevareminister Esben Lunde Larsen om, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemmer for en lov om flere havbrug, risikere at forhindre flere havbrug. I hvert fald kan stemmeaftalen, som aftalen hedder, gøre det langt mindre attraktivt at lave nye havbrug.

Det mener medlem af miljø – og fødevareudvalget, Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Han var mandag 15. maj som det eneste folketingsmedlem med i aktionen til havs ud for Djurslands kyst mod nye havbrug og siger til www.gylle.dk:

Ikke alle kunne få plads i bådene, men inde på Djurslands kyster blev der også demonstreret. Her er det Ulla Jørgensen og Fisker-Orla, der giver deres mening til kende. Foto: Vivi Bruun Jespersen.

– Aftalen siger,  at et havbrug i det første år kun må producere 50 % af de fisk, som de ellers har fået miljøgodkendelse til.  I det første år skal det nemlig kontrolleres, om havbruget opfylder miljøkravene. Havbrugene skal kunne bevise, at de kompenserede foranstaltninger såsom muslingefarme lever op til kravene om at fjerne forureningen, siger Søren Egge Rasmussen.

Han mener, at det jo nok kan få havbrugerne til at tænke sig om en ekstra gang. Vil det så være rentabelt at investere og at køre på halv kapacitet det første år? Hvad, hvis miljøkravene ikke kan opfyldes. Skal havbrugene så standse produktionen, eller skal de køre videre på kun 50 % af kapaciteten?

Det siger stemmeaftalen mellem miljø- og fødevareministeren  ikke noget om. Derfor kan man ikke vide, hvad der i så fald skal ske, før der foreligger en bekendtgørelse til lovforslaget. Denne bekendtgørelse skal godkendes af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

– Under alle omstændigheder bliver det spændende at se, hvad denne stemmeaftale vil komme til at betyde for debatten ved 2. behandlingen af lovforslag 111 på torsdag den 18. maj i Folketinget, siger Søren Egge Rasmussen.

Comments are closed.