gjerskov
Mette Gjerskovs vaklende politik omkring zoonoser og smittefarlige bakterier skaber tvivl om, hvilken “vogn” hun er spændt for – forbrugernes eller svinefabrikanternes, spørges der.

Fødevareminister Mette Gjerskovs vaklende holdninger til offentlig-gørelse af smittefarlige agrovirk-somheder kontra uskyldige fødevareproducenter skaber stor uro og frustration i ministeriets Fødevarestyrelse.

“Det ene øjeblik skal vi holde mund med virksomheder, der bevisligt kan smitte mennesker med livstruende bakterier, og det næste øjeblik skal vi hænge andre virksomheder ud, der knap nok kan mistænkes for at havde handlet med hestekød”, siger en kilde i ministeriet, der insisterer på anonymitet. 

Det er fødevareministerens egenmægtige beslutning om at “skabe gennemskuelighed ved at offentliggøre navnene på 14 danske virksomheder, der muligvis har modtaget hestekød deklareret som oksekød fra Holland”, der skaber de store frustrationer.

For nylig kom det frem, at de hollandske fødevaremyndigheder mistænker firmaet W. Selten, der leverer kød til hundredvis af firmaer i Europa, for at have blandet hestekød i op til 50 millioner kilo oksekød. De danske fødevaremyndigheder valgte efterfølgende at offentliggøre navnene på 14 danske virksomheder, der har handlet med W. Selten, og derfor kan have modtaget hestekødet.

Fødevarestyrelsen har ingen beviser, der kan sandsynliggøre en mistanke om fusk fra de 14 danske virsomheders side, men alligevel skal deres navne frem. Virksomhedsejerne, deres ansatte og deres familier kan ikke undgå at føle sig voldsomt hængt ud, men denne stigmatisering har ministeren valgt at se stort på i netop denne sag.

Dyrlæge Tenna Jensen fra Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab forsvarer ministerens beslutning overfor Ritzau: – Det har vi gjort for, at der ikke kan opstå tvivl om, hvad det er for nogle virksomheder, vi har kontaktet, og som der er involveret i sagen.

Siden 2010 har fødevareminister Mette Gjerskov flere gange afvist at offentliggøre navnene på de hundredevis af danske svinefabrikker, der er inficeret med farlige MRSA-stafylokokker, til trods for at disse kan volde livstruende infektioner hos uskyldige mennesker. Ministeren har hidtil afvist, at hemmeligholdelsen sker efter krav fra svineindustrien, men begrunder den med hensynet til producenternes privatliv og deres forretningsøkonomi.

Hemmeligholdelsen gælder dog kun offentligheden, hvorimod den private lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer løbende får udleveret navnene på de inficerede svinefabrikker. Iøvrigt uden at disses samtykke indhentes på forhånd.

Helt modsat optræder ministeriet, når det gælder andre driftsformer indenfor landbruget. Fødevareministeren har f.eks. ingen betænkeligheder ved ministeriets halvårlige offentliggørelser af salmonella-inficerede kvægbesætninger. Senest har 600 kvægproducenter måtte se deres navne og adresser offentliggjort af ministeriet med et forbud mod at handle levende kvæg med dem.

Frustrationerne i ministeriet går på det “populistiske i at forfølge hestekødskandalen med bål og brand, men lukke ned for de virkelig alvorlige sager”, siger den anonyme kilde.

Læs Ritzau-telegrammet her: http://ekstrabladet.dk/kup/fodevarer/article1953304.ece

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.