Her er forsiden fra den påståede “doktorafhandling”.

Først var der voldsom blæst om CBS-lektor Troels Troelsens landbrugsrapport om landbrugets rammevilkår, som blev udløst af to KU-forskeres påpegning af, at det faglige niveau, ghost-forfattere og særinteresser (Bæredygtigt Landbrug) gjorde den ubrugelig som et videnskabeligt produkt. CBS blev tvunget til at gå rapporten igennem, og konstaterede, at KU-forskerne havde ret. Rapporten blev trukket tilbage. Troelsen blev hældt ud af bagdøren på pension og uden emeritus-ordning.  

 CBS-gennemgangen af rapporten konkluderede ikke, at rapporten var ”uredelig” i lovens forstand (for en sådan kritik ville også ramme CBS-systemet), men at der var tale om ”brud på god forskningspraksis”. Og det fik Bæredygtigt Landbrug til at gå i offensiven, Man påstod herefter, at selv om rapporten var trukket tilbage, så var den fortsat gyldig.

Cand. oecon Bjarne Brønserud, f. 1949. Pressefoto

Den afviste doktorafhandling

En af ghost-forfatterne på Troelsens rapport var Bjarne Brønserud, der imidlertid foregiver at være uafhængig. Han benægter enhver tilknytning til Bæredygtig Landbrug, selv om den rabiate lobbyorganisation kalder ham ”allieret og samarbejdspartner” i deres årsrapporter.

I sensommeren 2019 indleverede Bjarne Brønserud så en bog om ”dansk miljøpolitik” til antagelse  som doktorafhandling ved AU. Her blev genbrugt mange af Troelsens data og den politiske agenda var den samme: Det er snærende miljøkrav, som er årsagen til, at dansk landbrug står i en vanskelig konkurrencesituation”. Og at miljøvidenskaben er politiseret og modstander af landbrugserhvervet.

Afhandlingen blev indleveret til AU-økonomi og antaget til bedømmelse. Efter en længere indsigelsesproces og protester fra Brønserud blev den afvist som doktorafhandling:

”… Problemet er imidlertid, at der ikke i en forskningsmæssig forstand er anvendt videnskabelige økonomiske metoder, der kan siges at have ”bragt videnskaben et væsentligt skridt videre”. Afhandlingen repræsenterer et betydeligt udredningsarbejde inden for såvel de økonomiske som de politiske fagområder og kan ses som et partsindlæg i debatten om den førte miljøpolitik i Danmark de seneste 30-40 år. Derimod kan afhandlingen ikke anses for at være egentligt videnskabeligt arbejde, der kan give forskningsmæssig meritering.

Afvisningen er krystalklar – her er det originale dokument fra Aarhus Universitet.

Ved videnskabeligt arbejde skal forstås materiale og resultater, der kan danne grundlag for publicering af artikler i internationalt anerkendte faglige tidsskrifter (evt. efter oversættelse til engelsk). I henhold til den indleverede afhandling kunne modeller for, hvordan man kunne lave samfundsøkonomiske beregninger af den førte miljøpolitik, være et eksempel på en videnskabelig tilgang, der kunne have bibragt afhandlingen et videnskabeligt indhold, der kunne have været meriterende i forhold til at få godkendt den indleverede doktorafhandling.

Det er således bedømmelsesudvalgets enstemmige konklusion, at den indleverede afhandling af cand. econ Bjarne Brønserud ikke kan antages til forsvar til opnåelse af doktorgraden i økonomi.”

Sådan præsenterer Bjarne Brønserud selv sin “doktorafhandling” på egen hjemmeside.

Hævder fortsat at have skrevet en doktorafhandling

Afvisningen anfægter imidlertid ikke Brønserud, der på sin hjemmeside foregiver, at han har fået antaget en doktorgrad. Brønserud bruger overskriften ”DOKTORAFHANDLING”, selv om bogen er afvist. Læseren skal selv scrolle nedad for at finde bedømmelsen, hvor afvisningen fremgår.

Også andre steder misinformerer Brønserud ved at sælge det budskab, at bedømmelsesprocessen i Aarhus betyder, at han har fået videnskabelig godkendelse af sin bog/sine data – på trods af, at den er afvist som doktorafhandling, og at bedømmelsesudvalget kalder den ”et partsindlæg”.

I en Facebook-debat med professor Heine Andersen skriver Brønserud bl.a.: ”Bogen er sammen med et tillæg indleveret på Aarhus Universitet som en disputats og anerkendt som et videnskabeligt produkt (antaget til bedømmelse som en doktordisputats.”

Bjarne Brønserud bruger skarpe virkemidler i sin markedsføring af “doktorafhandlingen”. Her er et klip fra hans YouTube-præsentation af bogen, hvor han ikke lægger skjul på sin mening om danske politikere og dansk miljøpolitik.

AU afviser atter Brønserud men vil ikke skride ind

Redaktionen har spurgt formanden for bedømmelsesudvalget, økonomiprofessor Bo S. Rasmussen, om bedømmelsesudvalget og AU accepterer misinformation om AUs videnskabelige grader, når Brønserud foregiver på sin hjemmeside, at han har indleveret og fået godkendt sin doktorafhandling? Og om AU vil skride ind for at misinformationen fjernes fra hjemmesiden?

 Svaret fra Aarhus Universitet lyder:

”Tak for din mail af 2. april 2020, som er videresendt til min besvarelse. Det fremgår, så vidt vi kan se, ingen steder på hjemmesiden, at doktorgraden skulle være tildelt af Aarhus Universitet. Samtidig er universitetets afgørelse såvel som bedømmelsesudvalgets indstilling offentliggjort andet sted på hjemmesiden. Universitetet har ikke til opgave at skride ind for at få fjernet information, der ligger på den pågældende hjemmeside.

Med venlig hilsen

Tove Bæk Jensen, Chefkonsulent, Universitetsledelsens Stab, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C”.

Visited 28 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Jan Stampe Nielsen

    HERMED ET FORSLAG TIL FRI AFBENYTTELSE:
    Århus Universitet omdøbes og kaldes fremover “Seges University LF”.

Skriv en kommentar