Malkekøer i stald har det værre end kødkvæg. Det er første gang nogensinde, der er forsket i disse opfattelser. Foto: Pressefoto/Jo-Anne McArthur.

Forskere i dyrevelfærd er enige i, at malkekvæg har det dårligere end kødkvæg. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. De internationale forskere har bedømt de mælke- og kødproduktioner, der er mest udbredt i deres eget land.

“Vi håber, at resultaterne af studiet kan bidrage til et mere bæredygtigt og ansvarligt fødevareforbrug,” siger postdoc Roi Mandel Briefer fra Københavns Universitet i en pressemeddelelse den 26. september 2022.

Selvom man skulle tro, at det forholdt sig lige omvendt, har malkekvæg det rent faktisk dårligere end deres artsfæller i kødkvægbesætninger.

Roi Mandel Briefer, KU.

Det viser et nyt internationalt studie foretaget af Roi Mandel Briefer fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet i samarbejde med forskere fra Wageningen Livestock Research, Royal Veterinary College i London, University of Bristol og Humboldt-Universität i Berlin.

Forskerne bad 70 af verdens førende eksperter i kvægvelfærd bedømme dyrevelfærden i de produktioner, der er mest udbredt i deres land.

”Kvæg i almindelige malkekvægbesætninger har ringere velfærd end kvæg i almindelige kødkvægbesætninger. Det strider imod den opfattelse, der har været gængs i mange år,” siger Roi Mandel Briefer.

Det er første gang nogensinde, der er forsket i disse opfattelser.

Forskernes vurdering er baseret på de vigtigste velfærdsparametre, herunder dyrenes generelle fysiske og psykiske trivsel og deres evne til at opføre sig, som kvæg nu engang gør fra naturens side.

”Det er ikke kun malkekøer – som er den betegnelse, man bruger om en malkeko fra første gang, den kælver – men også deres kalve, der har det dårligere. Ifølge eksperterne har kalve fra malkekvægbesætninger større risiko for mistrivsel end kalve fra kødkvægbesætninger, og det uanset, hvilken type kødproduktion der er målet,” siger Roi Mandel Briefer.

De såkaldte tremmekalve har ikke meget liv, før de slagtes. Privatfoto.

Forskerne regner med, at det samme gælder for økologiske kvægbesætninger, idet økologisk malkekvæg også bruges til mere end blot mælkeproduktion, som er hovedårsagen til den dårligere trivsel.

Hvis man forbedrer forholdene for malkekvæg, kan man øge dyrenes velfærd på en række punkter, siger Roi Mandel Briefer:

”Men hvis man ligeledes forbedrer forholdene for kødkvæg, vil de stadig have den højeste velfærdsstatus,” siger han.

En mere omskiftelig tilværelse

Når han skal forklare, hvorfor dyrevelfærden ser ud til at være lavere for malkekvæg, henviser Roi Mandel Briefer til, at en malkekos tilværelse er langt mere omskriftelig og påvirket af flere indgreb, idet den skal levere mælk til forbrugerne, ikke kun til sin egen kalv, hvilket er tilfældet i kødkvægbesætninger.

Malkekvæg producerer betydeligt mere mælk end kødkvæg, og mælken afhentes en til tre gange i døgnet ofte 305 dage om året eller mere. Det påvirker den måde, hvorpå dyrene og deres kalve avles og håndteres. I malkekvægbesætninger bliver kalvene for eksempel typisk skilt fra moren meget tidligt.

Køer på friland har det væsentligt bedre end køer på stald. Privatfoto.

Studiet peger ligeledes på, at mange års genetisk udvælgelse af de køer, der producerer mest mælk, er en af hovedårsagerne til dårlig dyrevelfærd. Det har vist sig at føre til sundhedsmæssige problemer såsom lamhed, brystkirtelbetændelse, reproduktions- og stofskifteforstyrrelser.

”Ved at ændre eller – hvor muligt – helt at afskaffe driftsmetoder, som vi i mange år har vidst, påvirker dyrevelfæren hos både køer og kalve negativt, herunder tidlig adskillelse af ko og kalv, kan man mindske velfærdsforskellene mellem kødkvæg og malkekvæg,” siger Roi Mandel Briefer.

Trods aggressiv markedsføring er det næppe mange, der hopper på den påstand. Privatfoto

”Samtidig kan man øge den generelle velfærd i begge sektorer ved for eksempel at sørge for bedre uddannelse af de mennesker, som håndterer dyrene. I mange dele af verden kræver det desværre ingen uddannelse at arbejde med dyr. Andre steder kunne man indføre tvungen efteruddannelse.”

Forskerne bag studiet understreger, at resultaterne ikke betyder, at dyr født i malkekvægbesætninger altid og i alle typer af driftssystemer vil have det dårligere end dyr født i kvægbesætninger.

”Men når der skal træffes politiske eller fødevarebeslutninger på basis af ekspertvurderinger af dyrevelfærden, viser vores studie, at der er belæg for at ændre den gængse opfattelse af malkekvægproduktion versus kødkvægproduktion,” siger Roi Mandel Briefer.

”Vi håber, at vi ved at skabe opmærksomhed omkring det faktum, at mælkebedrifterne også leverer kød, samt at mælkeproduktionen påvirker malkekøernes trivsel negativt, kan bidrage til mere bæredygtigt og ansvarligt fødevareforbrug. Første skridt i den retning kunne være et krav om, at det fremgår af emballagen, hvor kødet kommer fra (kødkvæg/malkekvæg).”

Læs hele studiet “Dairy vs beef production – expert views on welfare of cattle in common food production systems” her.

Bannerbillede: Mihail Macri/Unsplash

Visited 8 times, 2 visit(s) today

Skriv en kommentar