Frie Bønder: Fjernelse af jordskat gavner ikke landbruget

Høsten varierede meget fra landbrug til landbrug i 2018, men Landbrug & Fødevarer kræver “tørkehjælp” til godsejere såvel som hobbylandmænd, uanset om der er økonomiske problemer eller ej.

Agrarøkonom Henrik Kuske Schou.

Interesseorganisationen Landbrug og Fødevarers formand Martin Merrilds har stillet forslag til regeringen om at fjerne jordskatterne for at hjælpe landmænd, der er ramt af tørken i sommeren 2018. Man fortier, at det ikke er alle landmænd, der er tørkeramte, og at ikke alle landmænd støtter forslaget. I Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land frygter man negative konsekvenser for både eksisterende og kommende landmænd. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, den 26. august 2018.

– I Danmark har vi en god tradition for at hjælpe borgere i nød, uanset om man bliver syg, invalid, hjemløs eller arbejdsløs, siger foreningens næstformand, agrarøkonom Henrik Kuske Schou fra Tureby. Men hvorfor skal alle landmænd have lige meget i hjælp – uanset om de har lidt et tab eller ikke, spørger næstformanden retorisk. Han er samtidig bekymret for, at gælden i landbruget bare får lov til at vokse og vokse, mens indtjeningsevnen på de traditionelle driftsgrene falder.

– Hvis ikke landmanden kan tjene penge på sin svineproduktion, og i flere år ikke har sat penge til side til konsolidering og evt. høsttab og nedgang i notering, så giver det ingen mening at poste flere penge i denne urentable driftsgren, siger næstformanden.

Næstformand og godsejer Lars Hvidtfeldt (tv.) og formand og minkavler Martin Merrild (th.) hører begge til millionærklassen i dansk landbrug, men alligevel forsøger de at tiltuske sig permanent tørkehjælp ved at slippe for at betale skat i fremtiden.

Henrik Kuske Schou har selv høstet 30 procent mindre i vårbyg i forhold til normaludbytte lige som så mange andre, men har til gengæld høstet rimeligt i græs til wraphø. – Jeg klarer mig nok igennem uden at skulle have tørkehjælp, siger næstformanden, men det får han alligevel, hvis det står til Landbrug og Fødevarers formand.

– Det er en erhvervsrisiko, at man ikke høster lige meget hvert år, siger Schou, der samtidig henviser til at landbrugene på grund af specialisering mod få typer afgrøder, for lidt humus i jorden og kun en slags husdyr i stalden, har gjort sig meget mere økonomisk sårbare end tidligere. Det er som om, at risikospredning inden for landbruget er et ukendt begreb.      

– Det gavner kun meget lidt at fjerne den sidste bastion, hvor landbruget bidrager til samfundsøkonomien – nemlig jordskatten, siger Schou. Han henviser til, at man ved at fjerne af jordskatten, kun vil sætte jordpriserne i vejret, og gøre de kommende generationsskifter endnu mere problematiske.

– Og vi har brug for at flere unge etablerer sig med landbrug. Det vil gavne både landbruget, samfundet og ikke mindst livet i landdistrikterne, slutter næstformanden.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.