Den nationale uret

Landmand Søren Kvist skriver ganske tankevækkende om fødevareminister Dan Jørgensens hykleri i kronikken hos Politiken 15. februar 2015. Her er et uddrag:

DanMed Gris

Dan Jørgensen er glad for landbrugsdyr, men kerer sig ikke om, hvad de fyldes med som foder.

“Vi skal alle have chancen for at give vores besyv med, og det er vigtigt – det er ved at være på tide at vende denne triste udvikling. Noget bør der gøres, det er jeg enig med ministeren i. Men at der bruges statslige kræfter og bunker af midler i Fødevareministeriet på at ændre danskernes madvaner og kultur – sikre sig, at vi højner kvaliteten, spiser sundere og ikke spiser de forkerte ting og sager – det er himmelråbende hyklerisk!

Hvordan kan ministeriet og Dan sidde der og med den ene løftede finger bede os om at tage måltidet seriøst og bruge noget mere tid på at tilberede og spise flæsket, alt imens de med den anden hånd tillader, at selvsamme flæsk er blevet til under kummerlige forhold?

SørenKvist

Søren Kvist (tv.) dyrker også vin på Brandbygegård, som han driver sammen med Lone Vitus.

Ved hjælp af foder, der ud over et målbart indhold af giftrester er tilsat tungmetaller og toppet af med antibiotika! Det omtalte kød burde slet ikke danne ramme om noget som helst måltid – det burde håndteres og deporteres af Kommunekemi. Hvordan kan Dan & Co. overhovedet tillade sig at tale om den gode madkultur, når de tillader, at de fødevarer, der ligger i kølediskene, er af så ringe beskaffenhed? For mig at se ligner al den snak om det ordentlige måltid, og om, hvordan det er op til den danske befolkning at finde tilbage til kulturen, hvor måltidet er i hovedsædet, et stort skalkeskjul for at slippe for at tage det reelle ansvar på sig i ministeriet.

Måske er det bare mig, der har misforstået, hvad det ministeriets formål er; måske er mit syn på hele statsapparatet bare helt galt på den. Men kan som borger i dette land nemt foranlediges til at tro, at staten er der for befolkningen. At Fødevareministeriet er der for mig. Faktisk tror jeg, at der hersker en enorm tiltro og tillid til det ministerium, der sammen med Sundhedsstyrelsen holder os sunde og raske.”

Læs hele kronikken her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.