Kobberdød_bukbillede
I mere end 10 år har den mystiske rådyrsyge hærget stadig større jagtterræner, og mistanken retter sig mod den massive tilsætning af tungmetallet kobber til svinefoder, som ender med gyllen i naturen.

Kobbersagen udnævnes til “årets skandale” i en top-5 kritik af Danmarks Jægerforbund. Det er redaktøren af det populære netnatur-site, Michael Sand, der tildeler jægerforbundet den beske titel i en nytårshilsen. Her er et uddrag:

“Krudt eller gris? Hvad lugter der mest af i toppen af Danmarks Jægerforbund. Det er spørgsmålet efter forbundets frifindelse af landbrugets ukontrollerede forbrug af tungmetallet kobber.

Forbundets holdninger kom som et chok. Især da man ved, at får og kaniner kan dø ved indtagelse af ganske få mængder kobber. Derfor er tilsætning af kobber i smågrisefoder mistænkt for at skade den danske fauna. Især den særligt store mængde kobberholdig gylle, der sprøjtes ud på markerne, mener flere fagfolk kan være årsagen til råvildtsygen.

Derfor er det også ganske overraskende, at Danmarks Jægerforbund stemte nej til at undersøge, om der er sammenhæng mellem landbruges udledning af kobber og det syge råvildt, som især opleves på Fyn og pletvis på Sjælland. Hvorfor er man modstander af undersøgelsen? Der er trods alt kun tale om en undersøgelse. En undersøgelse, der enten kan frifinde landbruget for mistanken eller dokumentere sammenhængen mellem råvildtsyge og de store mængder kobber fra smågrisebesætningens gylleudledning.

De øvrige grønne organisationer, repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, var ellers indstillet på iværksætte en undersøgelse. Men jægernes største organisation og eneste repræsentant i rådet var af en anden opfattelse. De stemte sammen med landbrugets interesseorganisationer. Derfor er kobbersagen årets ubetinget største skandale. “

Læs her om rådyrsygen.

Først efter 10 års hemmeligholdelse er der nu fremlagt et kortover rådyrsygens udbredelse for Vildtforvaltningsrådet. Alligevel har Danmarks Jægerforbund blokeret for en undersøgelse af årsagerne til den mystiske sygdom.

Også Naturstyrelsen har haft fingrene i fedtefadet i forsøg på at sløre mistanken om kobberdød. Styrelsen har ligefrem fiflet med konklusionerne i en videnskabelig rapport, men har måtte undskylde efter den pinlige afsløring.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.