Skarp jægerkritik af nej til kobberdød blandt råvildt

Kobberdød_bukbillede

I mere end 10 år har den mystiske rådyrsyge hærget stadig større jagtterræner, og mistanken retter sig mod den massive tilsætning af tungmetallet kobber til svinefoder, som ender med gyllen i naturen.

Kobbersagen udnævnes til “årets skandale” i en top-5 kritik af Danmarks Jægerforbund. Det er redaktøren af det populære netnatur-site, Michael Sand, der tildeler jægerforbundet den beske titel i en nytårshilsen. Her er et uddrag:

“Krudt eller gris? Hvad lugter der mest af i toppen af Danmarks Jægerforbund. Det er spørgsmålet efter forbundets frifindelse af landbrugets ukontrollerede forbrug af tungmetallet kobber.

Forbundets holdninger kom som et chok. Især da man ved, at får og kaniner kan dø ved indtagelse af ganske få mængder kobber. Derfor er tilsætning af kobber i smågrisefoder mistænkt for at skade den danske fauna. Især den særligt store mængde kobberholdig gylle, der sprøjtes ud på markerne, mener flere fagfolk kan være årsagen til råvildtsygen.

Derfor er det også ganske overraskende, at Danmarks Jægerforbund stemte nej til at undersøge, om der er sammenhæng mellem landbruges udledning af kobber og det syge råvildt, som især opleves på Fyn og pletvis på Sjælland. Hvorfor er man modstander af undersøgelsen? Der er trods alt kun tale om en undersøgelse. En undersøgelse, der enten kan frifinde landbruget for mistanken eller dokumentere sammenhængen mellem råvildtsyge og de store mængder kobber fra smågrisebesætningens gylleudledning.

De øvrige grønne organisationer, repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, var ellers indstillet på iværksætte en undersøgelse. Men jægernes største organisation og eneste repræsentant i rådet var af en anden opfattelse. De stemte sammen med landbrugets interesseorganisationer. Derfor er kobbersagen årets ubetinget største skandale. “

Læs her om rådyrsygen.

Først efter 10 års hemmeligholdelse er der nu fremlagt et kortover rådyrsygens udbredelse for Vildtforvaltningsrådet. Alligevel har Danmarks Jægerforbund blokeret for en undersøgelse af årsagerne til den mystiske sygdom.

Også Naturstyrelsen har haft fingrene i fedtefadet i forsøg på at sløre mistanken om kobberdød. Styrelsen har ligefrem fiflet med konklusionerne i en videnskabelig rapport, men har måtte undskylde efter den pinlige afsløring.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.