Ternernes nye hjem på Esbjerg Havn med Vestkraft i baggrunden.

Med “OPERATION TERNEFLYTNING” har en håndfuld fuglevenner i og omkring Esbjerg gjort en forbilledlig indsats for at løse et akut boligproblem for omkring halvdelen af den samlede bestand af havterner i Nationalpark Vadehavet.

I de senere år har der været en koloni på mere end 200 havterner på taget til en virksomhed på havnen i Esbjerg havn. Det har givet problemer med aggressive ternedyk og overbeskidte privatbiler, så nu har ejeren af taget gjort alt for at ternerne ikke kan bosætte sig igen.

– og her er hovedpersonerne for hele aktionen!

I den anledning er Nationalpark Vadehavet, Dansk Ornitologisk Forening og Bioscience Århus gået sammen om at tilbyde ternerne ny faciliteter. Med tilladelse fra havnemyn-dighederne er der i de første dage af april indrettet en ny ynglelokalitet på en af molerne i sydhavnen med håbet om at ternerne vil flytte herud.

I sidste uge blev der  sat kanter på molen, så terneungerne ikke løber ud over kanten og styrter i havet. Ynglelokaliteten er også gjort rævesikker. Som sidste punkt på boligindretningen blev molen så gjort ”lækker” for ternerne med pålægning af sand, plantning af sandhjælme og spredning af muslingeskaller i sandet.

Comments are closed.