Fuglevenner hjælper Vadehavets terner i akut bolignød

Ternernes nye hjem på Esbjerg Havn med Vestkraft i baggrunden.

Med “OPERATION TERNEFLYTNING” har en håndfuld fuglevenner i og omkring Esbjerg gjort en forbilledlig indsats for at løse et akut boligproblem for omkring halvdelen af den samlede bestand af havterner i Nationalpark Vadehavet.

I de senere år har der været en koloni på mere end 200 havterner på taget til en virksomhed på havnen i Esbjerg havn. Det har givet problemer med aggressive ternedyk og overbeskidte privatbiler, så nu har ejeren af taget gjort alt for at ternerne ikke kan bosætte sig igen.

– og her er hovedpersonerne for hele aktionen!

I den anledning er Nationalpark Vadehavet, Dansk Ornitologisk Forening og Bioscience Århus gået sammen om at tilbyde ternerne ny faciliteter. Med tilladelse fra havnemyn-dighederne er der i de første dage af april indrettet en ny ynglelokalitet på en af molerne i sydhavnen med håbet om at ternerne vil flytte herud.

I sidste uge blev der  sat kanter på molen, så terneungerne ikke løber ud over kanten og styrter i havet. Ynglelokaliteten er også gjort rævesikker. Som sidste punkt på boligindretningen blev molen så gjort ”lækker” for ternerne med pålægning af sand, plantning af sandhjælme og spredning af muslingeskaller i sandet.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.