geddebillede
Sådan en krabat er mange tusinder kroner værd for samfundsøkonomien.

Lystfiskerfangst af rovfisk som gedder er guld værd for samfundsøkonomien. Det skriver Sportsfiskeren i sit nyhedsbrev fra maj 2013.

At havørred- og laksefiskeriet med stang og snøre er mange penge værd for samfundet, er et velbeskrevet fak­tum. Gordon P. Henriksen, der er ansat i Fishing Zealand, har bedt DTU Aqua undersøge værdien af gedder i det rekreative fiskeri. Med udgangspunkt i den store socioøkonomiske undersøgelse fra 2010, fangstdata fra Esrum Sø og viden om, hvor mange relevante søer, der findes i Danmark, vurderes det, at 1 kg gedde, fanget af en lystfisker, udgør en værdi af 1208 kr.

Selv om tallet skal tages med et vist forbehold, er det tankevækkende og med til at øge troværdigheden, at tal­let er i samme størrelsesorden som værdien af en lystfiskerfanget laks eller havørred. Med en værdi på 1208 kr per kilo gedde er der ingen tvivl om, at en målrettet indsats for at fremme bestandene vil bidrage positivt på økonomien i områder med godt geddefiskeri.

 

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.