Varde vil genindføre sprøjtegift i forvaltningen

Slogan6

Så er den gal igen i Varede Kommune, hvor de har så meget besvær med at få ord og handling til at følges.

Blot få måneder efter den storstilede lancering af “Vi i Naturen”-kampagnen pønser det Venstre-dominerede byråd i Varde Kommune på at genindføre brugen af sprøjtegifte på de kommunale arealer.

Erik Buhl

Borgmester Erik Buhl Jensen (V) siger et, man gør noget andet.

Trods modstand fra Kommunernes Landforening (KL) og protester fra Danmarks Naturfrednings-forening fastholder borgmester Erik Buhl Jensen (V) beslutningsforslaget om at genoptage giftsprøjtning som ukrudtsbekæmpelse i stedet for gasbrænder. Giftsprøjtningen er medtaget som en sparemulighed i efterårets sparekatalog.

Blandt miljøfolk og i vandforsyningen er fagfolkene dybt bekymrede over kommunens planer. Man siger lige ud, at “det er ikke mindre end en skandale, at Varde vil sprøjte igen. Den udbredte forurening af vandværkets boringer er sket med Prefix (BAM) og sikkert i vid udstrækning på kommunale arealer. Og det er lige bestemt på arealer uden muldlag (grusarealer, flisearealer etc), at sprøjtemidler har uhindret adgang til grundvandet, og det er netop der, kommunen atter vil sprøjte!”

Også byrådets mest grønne profil, skovfoged Niels Christiansen (K) har sine betænkeligheder: “Umiddelbar virker det fjernt fra vores vision (“Vi i Naturen-kampagnen”, red.) og det, vi står for. Vi skal se nærmere på indholdet, og i sidste ende bliver det en prioritering.”

“Vi i Naturen”- kampagnen er skudt i gang som led i markedsføringen af den vestjyske kommune som et fordelagtigt sted at flytte til, hvis man er på jagt efter det gode liv i naturskønne omgivelser.

VardeGift001

Nemt og billigt med sprøjtegift – men hvad med grundvandet, spørger vandforsyningen.

Kommunen skriver bl.a. om formålet med kampagnen: “Vores fælles vision, Vi i Naturen, indrammer fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser. Visionen og de levende fortællinger om naturen skal tegne billedet af et område, der er godt og trygt at bo i, så vi også i fremtiden er mange, der vælger at leve her.Varde Kommune skal også i fremtiden være et godt sted at bo, og vi kan få det til at ske, hvis vi alle arbejder mod det samme mål. Hvis vi trækker i samme retning, skaber vi en kraftfuld bevægelse, der kan drive områdets udvikling i mange år fremover. Alt det, vi holder af i dag, skal vi hjælpe hinanden med at sikre også findes i morgen. Med naturen sikrer vi fremtiden!”

Varde Kommunes beslutningsforslag går lodret imod de officelle anbefalinger om begrænsning af giftsprøjtning i det offentliges regi. I 1998 aftalte Kommunernes Landsforening (KL) med den daværende regering, at al sprøjtegift i kommunerne skal udfases. I 21 kommuner – eller hver 5. – bruges der i dag overhovedet ikke sprøjtegifte. I 42 kommuner, deriblandt Varde Kommune, bruges der kun sprøjtegift mod kæmpe bjørneklo og andre invasive arter. 30 kommuner bruger i dag fortsat sprøjtegifte, og det er denne “sorte” grupper, Varde Kommune atter vil tilslutte sig.

Varde Kommune har tidligere været udsat for betydelig kritik, fordi den har givet tilladelse til at flytte to søer, som “lå i vejen” for en af kommunens agroproducenter.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.