I Lemvig Kommune er der store problemer med de nye ”evighedskemikalier”. Efter fund af PFAS-forurening syd for Thyborøn by i en sø i Natura 2000-området, viser nye prøver i omkringliggende områder, at der også er PFAS-stoffer i den sydlige del af Knopper Enge og flere steder inden for bygrænsen i Thyborøn. Privatfoto

I syv ud af 10 sprøjtegifte testet i USA er der påvist giftige PFAS-kemikalier, ifølge ny forskning. Seks sprøjtegifte indeholdt, hvad undersøgelsens hovedforfatter karakteriserede som “skrigende høje” niveauer af PFOS, en af ​​de farligste PFAS-forbindelser

Det skriver The Guardian 7. oktober 2022.

De amerikanske miljømyndigheder Environmental Protection Agency (EPA) har kendt til resultaterne i mere end 18 måneder, men ser ud til endnu ikke at have undersøgt produkterne eller truffet nogen handling mod producenten. Herhjemme har hverken politikere, landbrugslobbyister eller miljømyndigheder opfanget alarmen.

Kyla Bennett.

PFAS, også kendt som ”evighedskemikalier”, kan optages af afgrøder. Sådanne høje niveauer af pesticider skaber en sundhedsrisiko, hvis de spredes på marker, hvor der dyrkes mad, siger forskerne bag undersøgelsen.

“Vi ved, at PFOS er et kræftfremkaldende stof, vi ved, at det er et dødbringende kemikalie, og at der ikke er noget sikkert niveau i drikkevand,” sagde Kyla Bennett, en tidligere EPA-embedsmand og videnskabspolitisk direktør hos non-profit Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), som udsendte en pressemeddelelse om undersøgelsen. “Vores jord og vand er nu forurenet”, konkluderer Bennett.

I en erklæring skriver EPA til The Guardian, at man nu undersøger de aktive ingredienser, der bruges i pesticider – dem, der dræber skadedyrene – for at afgøre, om nogen tilhører PFAS-kemikalierne. PFOS kan dog være en inaktiv ingrediens.

”Per- og polyfluoralkylstoffer, eller PFAS, er en klasse på omkring 12.000 kemikalier, der typisk bruges til at gøre tusindvis af produkter vand-, plet- og varmebestandige. De nedbrydes ikke naturligt og ophobes i menneskers organismer og i miljøet. En voksende mængde af beviser forbinder dem med alvorlige sundhedsproblemer såsom kræft, fødselsdefekter, leversygdomme, nyresygdomme, autoimmune lidelser, højt kolesteroltal og nedsat immunitet”

Undersøgelsen

Forskerne fra Texas Tech University undersøgte 10 insekticider, der blev brugt på bomuld, men som også kan bruges på fødevarer og andre afgrøder. Den peer-reviewede undersøgelse, offentliggjort i Journal of Hazardous Materials Letters, fandt PFAS i syv af disse “meget anvendte” insekticider. Det fortæller miljøtoksikolog og hovedforfatter Steve Lasee, som arbejdede på Texas Tech University på tidspunktet for undersøgelsen. Han er nu uafhængig konsulent hos Lasee Research and Consulting og forskningsstipendiat for EPA.

Testning afslørede PFOS på et niveau så højt som 19m dele pr. trillion (ppt) i et insekticid. EPA har ikke sat grænser for PFAS i pesticider, men i juni sænkede den sin vejledende sundhedsgrænse i drikkevand til 0,02 ppt, et niveau så lavt, at det antyder, at ingen eksponering for forbindelsen er sikker.

Lasee sagde, at han præsenterede sine resultater i marts 2021 for ansatte på EPA’s kontor for forskning og udvikling og på en konference, hvor fagfolk fra miljøvidenskab og EPA-personale deltog. Han sagde, at han modtog en e-mail fra ledelsen i en af ​​EPA’s afdelinger, der bad ham om at præsentere sin undersøgelse for flere EPA-medarbejdere, men han hørte aldrig noget ud over det.

Over halvdelen af Danmarks areal sprøjtes gentagne gange hvert eneste år med pesticider af forskellig slags, så forekomsten af PFAS-forbindelser i sprøjtegiftene gør landmændene til de hovedansvarlige for den udbredte forurening. Foto: Niels Riis Ebbesen

Det er uklart, hvilket formål PFAS i insekticider kan tjene, men Lasee sagde, at de kunne bruges som et opløsningsmiddel for at hjælpe med at sprede pesticidet jævnt.

Undersøgelsen blev offentliggjort på baggrund af øget forekomst af PFAS i pesticider på grund af potentialet for udbredt mad- og vandforurening. Flere undersøgelser har fastslået, at afgrøder optager PFAS og kan indtages af mennesker. Food and Drug Administration (FDA) begyndte at overvåge PFAS i fødevarer i 2019 og har påvist dem i frugt og grøntsager, men har ikke sat nogen grænser.

Forureningen med PFAS-stoffer i sprøjtegifte udgør en “generationsforurening”, der får alt andet til at blegne. Det synes børnene også i oplevelsescentret “Naturkraft” i Ringkøbing. Privatfoto

EPA fandt tidligere i år, at PFAS i plasttønder og beholdere, der bruges til at opbevare pesticider, kan udvaskes i produkterne. En EPA-talsmand sagde, at agenturet advarede virksomheder om, at de muligvis overtræder loven.

Lasee sagde imidlertid, at den type PFAS-forbindelser, han fandt, er forskellige fra dem, der udvaskes fra plastbeholdere, og niveauet af PFAS i Texas Tech-undersøgelsen er flere størrelsesordener højere, hvilket tyder på, at kemikalierne er fra en anden kilde.

Årsagen til tilstedeværelsen af ​​PFOS i insekticiderne er uklar. Det kan være resultatet af, at kemiske virksomheder ulovligt tilføjer forbindelsen, sagde Bennett. Det kan også være, at en anden PFAS-forbindelse tilsættes handelsgødning, og derefter nedbrydes til PFOS, efter at pesticidet er fremstillet. EPA svarede ikke på specifikke spørgsmål om udtalelsen på sit websted.

Bennett sagde, at der er kun lidt forbrugere kan gøre for umiddelbart at beskytte sig selv ud over at spise økologisk mad, men hun tilføjede, at mange mennesker ikke har adgang til eller har råd til økologiske produkter.

Det overlader det til EPA at tage hurtigere og mere kraftfuld handling for at få PFAS ud af pesticider, tilføjede Kyla Bennett.

“Vi er nødt til at få EPA til at stoppe med at tillade PFAS i pesticider,” sagde hun. “Vi har et giftigt kemikalie i dem, som ikke bør være der, og pesticider er skadelige nok alene uden at få tilføjet endnu et kræftfremkaldende stof.”

Sådan beskriver forskerne selv resultaterne af deres undersøgelse i et resume til deres videnskabelige artikel

“I det nuværende arbejde har vi opdaget PFOS i 6 ud af 10 testede insekticider, der almindeligvis anvendes til behandling af bomuld. Derved identificerede vi en kilde til PFAS-miljøforurening til landdistrikter og landbrug områder, der potentielt har været og kan fortsætte med at påvirke PFAS koncentrationer i fødevareafgrøder til mennesker og dyr dyrket i disse områder. Screening- og PFAA-precursor oxidationstest viste bevis for PFAS uden for de 24 PFAS inkluderet i den målrettede analyse i 7 af 10 af de insekticider, vi testede. Vores forskning opdagede også flere PFAS-former i jord- og planteprøver ud over, hvad der var observeret i de insekticider, vi testede (PFOS). Resultater fra vores screening og PFAA-precursor oxidationstests kan give en eventuel forklaring på disse koncentrationer. I denne undersøgelse karakteriserer vi kun PFAS-koncentrationer i 10 forskellige insekticider. Yderligere undersøgelser af en bredere vifte af pesticider som potentielle PFAS-forureningskilder bør udføres for bedre at forstå, at PFAS-eksponeringsrisiko fra pesticider kan forekomme.”

Drastiske forholdsregler i Lemvig Kommune

I Lemvig Kommune er der store problemer med de nye ”evighedskemikalier”. Efter fund af PFAS-forurening syd for Thyborøn by i en sø i Natura 2000-området, viser nye prøver i omkringliggende områder, at der også er PFAS-stoffer i den sydlige del af Knopper Enge og flere steder inden for bygrænsen i Thyborøn.

Konsekvensen er, at folk der har oksekød eller fuglevildt fra Harboøre Tange liggende i fryseren, bør kassere disse ud fra et forsigtighedsprincip. Borgere i de berørte områder i Thyborøn anbefales samtidig ikke at spise deres hjemmedyrkede afgrøder fra haven. Det anbefaler Lemvig Kommune på deres hjemmeside.

Kemikaliefabrikken Cheminova. Foto: Wikipedia

Tidligere på året fandt Region Midtjylland et PFAS-fund i den nordligste “Banegravssø” syd for Thyborøn, hvor der tidligere har været losseplads. Lemvig Kommune huser også den omdiskuterede kemikaliefabrik Cheminova, der i dag er amerikansk ejet, men ingen har indtil videre udpeget fabrikken som blandt de  ansvarlige kilder til forureningen.

Høfde 42 ud for Harboøre Tange var gerningsstedet for de massive udledninger af en række giftige affaldsstoffer fra Cheminova gennem en årrække. Privatfoto

Lemvig Kommune og Lemvig Vand har siden lavet nye undersøgelser i omkringliggende områder, der viser, at der også i Thyborøn by er forureninger. Prøverne er udtaget i drænsystemet i drænbrønde i den sydlige del af byen.

Kontorchef Morten Bondgaard. Foto: Linkdin

De fire PFAS-stoffer (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS), som Miljøstyrelsen i sommeren 2021 skærpede grænseværdierne for i forhold til grundvandet/drikkevand, er fundet i for høje værdier. Koncentrationerne af de fundne PFAS-stoffer i drænvandet er på mellem 92-470 ng/l vand. Grænseværdien for koncentrationen i grundvand/drikkevand er 2 ng/l vand for de 4 stoffer.

Hidtil har miljømyndighederne affærdiget PFAS-forureningen som et fænomen, der kun findes på brandslukningspladser, men efter fundene i Lemvig Kommune mener man nu hos danske Regioner, at forureningen må stamme fra Vesterhavet. Så sent som 26. september 2022 beskrev kontorchef for Region Midtjyllands jordforureningskontor, Morten Bondgaard, årsagen til forureningen med disse ord:

”Konklusionen er nu, at PFAS-fundene på Harboøre Tange meget vel kan skyldes, at PFAS findes i havet, opkoncentreres i brændingen, og med blæst og havskum samt små vanddråber skaber forureningsspredning til land. Altså en generel udfordring, som tilfældigt først blev opdaget i det vestjyske.”

Steffen Damsgaard (V) er den ansvarlige politiker i Lemvig Kommune, der skal bekæmpe forureningen med PFAS-stoffer. Pressefoto

Redaktionen har bedt Morten Bondgaard om en kommentar til den amerikanske undersøgelse, men han er ikke vendt tilbage.

I Lemvig Kommune hedder den øverste ansvarlige politiker for håndteringen af PFAS-forureningen Steffen Damsgaard (V). Han er formand for udvalget for Teknik & Miljø. Vi har anmodet Damsgaard om en kommentar til den nye undersøgelse, men han har ikke svaret. Steffen Damsgaard har siden 2008 været lønnet formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Her ligger brandøvelsespladserne – men hvad med sprøjtegiftene?

Regionerne og kommunerne har i længere tid arbejdet sammen om, at skabe et overblik over de steder, hvor der har været brandøvelsespladser. Arbejdet er gjort for at kortlægge hvor, og undersøge hvor truslen fra de potentielt største kilder til nedsivning af de giftige PFAS-stoffer til jord og grundvand. Det skriver Danske Vandværker.

Resultatet af det arbejde er nu blevet offentliggjort – der er i alt fundet 145 lokaliteter. Det kan ses af kortet nedenfor eller via link til Danske Regioner.

Bannerfoto: Vesterhavet viser tænder. Privatfoto

Visited 20 times, 5 visit(s) today

Kommentarer

  1. Så trist læsning – det er virkelig noget lort vi afleverer til de næste generationer 😢

  2. Carsten Troelsgaard

    Vi må håbe på, at de mange store problemer osse lærer os/giver os erfaring med at handle hurtigt og målrettet.

  3. Pingback: Spreder danske landmænd PFAS på marken, når de sprøjter og gøder? | Gylle.dk

Skriv en kommentar