Særligt to PFAS-stoffer er mere populære i kemilandbruget end de andre. Alene salget af pesticidgiftene, diflufenican og fluopyram løber op i mere end 600 tons. Foto: Wikipedia CC-BY-SA-3.0.

De udrydder ukrudt og svamp, og landbruget har svært ved at undvære dem. Alligevel er en særlig gruppe af pesticider forskernes næste store bekymring for vores grundvand

Det skriver Louise Voller for danwatch.dk den 4. marts 2023.

Stofferne er en art af PFAS ved navn TFA. PFAS er en gruppe af mere end 12.000 fluorstoffer, der har været på alles læber denne vinter, fordi de dukker op flere og flere steder.

Det er dog tilladt at sprøjte med mindst elleve PFAS-pesticider i Danmark og har været det rigtig mange år. Derfor har der været spredt meget af dem. 2,7 millioner liter PFAS-pesticider for at være helt nøjagtig. Det viser en optælling fra GEUS og Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik.

Maria Reumert Gjerding, DN. Pressefoto

Vi sprøjter altså PFAS udover danske marker, samtidig med at bekymringen for PFAS vokser, idet vi finder det overalt i vores grundvand. Alligevel er pesticider undtaget et kommende EU-forbud mod PFAS, der blandt andet er anført af Danmark.

Det er Maria Reumert Gjerding, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, uforstående overfor:

Oversigt fra danwatch-artiklen. Kilden er Miljøstyrelsen

“Når Danmark på europæisk plan arbejder for et forbud mod PFAS og PFAS-stoffet TFA, forstår jeg på ingen måde, at politikerne og myndighederne er villige til at acceptere risikoen for, at så massiv en anvendelse af PFAS-pesticider kan medføre forurening med TFA af miljø og grundvand. Som et absolut minimum bør der indføres et forbud mod anvendelse af PFAS-pesticider i de områder, hvor vi har særlige drikkevandsinteresser”, siger hun.

En tredjedel af dansk landbrugsjord

Ser man nærmere på listen over stoffer, der potentielt kan ende i grundvandet, så fylder særligt to stoffer mere end de andre. Alene salget af de godkendte pesticider, diflufenican og fluopyram løber op i mere end 600 tons.

Begge stoffer må kun sprøjtes én gang om året, og 100 gram er nok til én hektar jord. Hvis man antager, at de to stoffer ikke er sprøjtet på samme marker, svarer den godkendte anvendelse til, at en tredjedel af Danmarks samlede landbrugsareal er sprøjtet én gang om året.

PFAS-pesticiderne er havnet i Miljøstyrelsens søgelys, fordi man mener, at de potentielt kan udvaskes til grundvandet, hvor de kan blive næsten for evigt, da PFAS er utrolig lang tid om at blive nedbrudt. I de næste år skal et forskningsprojekt afgøre, om det rent faktisk forholder sig sådan, forklarer seniorforsker hos GEUS, Christian Nyrup Albers, der skal stå for undersøgelsen.

“Vi skal undersøge, om pesticiderne nedbrydes til TFA, et PFAS-stof, fordi vi så ved, om vi har endnu en kilde til PFAS i miljøet”, siger Christian Nyrup Albers.

Selvom PFAS-pesticiderne er en potentiel kilde til forurening af grundvandet, bliver de ikke forbudt, mens man undersøger dem. Og det er en fejl, mener Dansk Naturfredningsforening.

“Pesticider, hvor der er påvist problemer med PFAS, bør forbydes ud fra et forsigtighedsprincip, indtil det er undersøgt nærmere, hvordan de påvirker natur og mennesker”, siger Maria Reumert Gjerding fra Dansk Naturfredningsforening.

Evighedskemikalierne er overalt

Evighedskemikalierne PFAS er der knap 12.000 af, og eksperter er ikke lige bekymrede for dem allesammen. Groft fortalt er kemien bag dem sådan, at de stærkeste PFAs-stoffer har omkring fire kulstofmolekyler, mens en mildere variant, TFA eller trifluoreddikesyre, har under tre kulstofmolekyler. Det er altså TFA, der findes i forbindelse med pesticiderne.

I 2020 fandt myndighederne PFAS-stoffer i 89 procent af grundvandsboringerne i hele landet.

Hans Peter Arp, NGI. Foto: Twitter

Miljøstyrelsen mener ikke, at der er en sundhedsrisiko ved TFA, men endnu er det uklart for eksperter, hvilke konsekvenser PFAS-stofferne kan have for vores miljø. Det forklarer Hans Peter Arp, professor i kemi fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) i Oslo:

“Det er rigtigt, at koncentrationer, som vi ser nu i grundvandet, ikke er giftige, men koncentrationen kan en dag stige til en giftig koncentration”, forklarer professoren og peger på problemer i fremtiden:

“Et stort problem er, at vi ikke ved præcis, hvad den giftige koncentration for mennesker eller miljø er, men vi ved, at hvis vi går over den koncentration, er det næsten umuligt at rense alt grundvand”, skriver Hans Peter Arp i en mail til Danwatch.

“PFAS i pesticider forurener ikke grundvandet”

I et notat til Folketinget i februar 2023 oplyste styrelsen, at man ikke mener, at pesticider bidrager til de mængder af PFAS i grundvandet, der langt overstiger grænseværdierne.

“Aktivstofferne i plantebeskyttelsesmidler, der er PFAS-forbindelser, bidrager ikke til den forurening med PFAS, som ses som en overskridelse af de gældende PFAS-grænseværdier for jord, drikkevand, grundvand, overfladevand, badevand og slam”.

Hos Danmarks Naturfredningsforening ryster man på hovedet over Miljøstyrelsens frifindelse af PFAS-pesticiderne. Ifølge foreningen bør man indføre et nationalt forbud mod PFAS, som også omfatter PFAS-pesticiderne.

Men PFAS-pesticiderne kan ikke forbydes, fordi de allerede er godkendt, og dermed er de risikovurderet og frifundet, skriver Maria Sommer Holtze, kontorchef for pesticider og biocider i Miljøstyrelsen.

“Miljøstyrelsen risikovurderer pesticider ud fra vurderingsrammerne i godkendelsesordningen for pesticider. Ud fra den nuværende dokumentation for dannelse og udvaskning af TFA fra pesticidprodukter godkendt i Danmark har Miljøstyrelsen ikke mulighed for at regulere disse pesticider anderledes. Som nævnt gælder der ikke et forbud mod PFAS i pesticider, så hvis anvendelsen af et pesticidprodukt vurderes at være sikker, kan et PFAS, der er lovligt, indgå i et godkendt pesticidprodukt”, står der i mailen.

Men hvis myndighederne ikke kan forbyde PFAS-stofferne, så bør man som minimum forbyde anvendelsen af PFAS-pesticider omkring drikkevandsboringerne og oven på de grundvandsdannende arealer, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding:

“Vi ved positivt, at der findes PFAS-pesticider, som kan nedbrydes til PFAS-stoffet TFA. En række eksperter vurderer, at det er også er sandsynligt, at pesticider, der anvendes i Danmark, kan nedbrydes til TFA. Og netop nu er GEUS i gang med at undersøge, om der kan være sammenhæng mellem danske pesticider og TFA. Derfor bør man naturligvis ud fra et forsigtighedsprincip forbyde PFAS-pesticiderne”, siger Maria Reumert Gjerding.

Hele Danmark er forurenet med TFA men Miljøstyrelsen sidder stadig på hænderne

Målt, men ikke fundet

Vendetta er et dansk produceret sprøjtemiddel, der indeholder PFAS-stoffet fluazinam. Det er tilladet at markedsføre og anvende i Danmark. Billede: Middeldatabasen

Maria Sommer Holtze skriver i en mail til Danwatch, at man ikke har fundet PFAS-pesticiderne fra listen i grundvandet. I en massescreening i 2019 målte man for diflufenican, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, lambda-cyhalothrin, picolinafen, pyroxsulam og triflusulfuron-methyl, men der var ingen fund.Og året efter i en massescreening i 2020 for fluopyram, tau-fluvalinat og tefluthrin var der heller ingen fund.

Det er dog ikke det samme, som at PFAS-pesticiderne ikke går i grundvandet, forklarer seniorforsker hos Geus, Anders Risbjerg Johnsen.

Når man ikke finder pesticiderne, så er det fordi, at de omdannes til såkaldte nedbrydningsstoffer, når de havner i jorden og grundvandet. Derfor kan man finde nedbrydningsstofferne, men ikke moderstoffet, som pesticidet også kaldes:

“I jorden nedbryder mikroorganismerne de fleste pesticider, men ofte er nedbrydningen ufuldstændig. Så når vi måler for pesticider i grundvandet, finder vi oftest nedbrydningsprodukter fra pesticider og kun sjældent de rene moderstoffer”.

Visited 15 times, 7 visit(s) today

Kommentarer

  1. Alene navnene på disse giftstoffer giver myrekryb, men gennem tiderne har der altid eksisteret mennesker der ikke vil se…..
    diflufenican, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, lambda-cyhalothrin, picolinafen, pyroxsulam og triflusulfuron-methyl

  2. Nora Tams

    Det er simpelt hen uhyggeligt dumt og vanvittigt risikabelt at blive ved med at forgifte vores omgivelser. Og ja det er ikke noget vi som mennesker falder døde om af lige med det samme, men de livsformer, der rammes af pesticiderne er opbygget på samme måde vi selv og som alt andet liv på den her planet, det er i hvert fald det vi mener at vide på universiteter, skoler og hvor man nu beflitter sig med den slags.

  3. Lise Havsholm

    Støt Borgerforslaget: PFAS skal stoppes i Danmark nu -fra den13. februar.

Skriv en kommentar