Sådan skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside i oktober 2017, men det er meget langt fra sandheden, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Der er flere gange konstateret forhøjede mængder af giftstoffer i grundvandet. Alligevel holder Miljøstyrelsen fast i en godkendelsespraksis, der gambler med vores rene drikkevand. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening den 30. maj 2018.

Det danske drikkevand er blandt verdens bedste. Men fremtidens drikkevand sættes over styr, hvis den samlede mængde af giftstoffer i grundvandet ikke tages alvorligt.

For selvom der er konstateret forhøjede mængder af godkendte giftstoffer i det danske grundvand, fortsætter Miljøstyrelsen med at godkende for mange giftstoffer. Konsekvensen bliver, at Miljøstyrelsen reelt ikke kan redegøre for den samlede koncentrationen af sprøjtegiftrester, der ender i fremtidens grundvand.

Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforening.

– Godkendelsesordningen er dybt problematisk, når den ikke sikrer optimal beskyttelse af vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Bryder med EU’s grænseværdi
Når Miljøstyrelsen godkender sprøjtegifte til brug i Danmark, ser de isoleret på, hvor meget udledning EU tillader per stof. Der tages ikke højde for, hvor mange giftstoffer, der bruges på samme tid, og det kan betyde, at Danmark i fremtiden bryder med EU’s grænseværdi, som foreskriver, at den samlede koncentration af giftstoffer i grundvandet ikke må overstige 0,5 mikrogram per år.

Det er en praksis, der kan få fatale konsekvenser for fremtidens drikkevand, der i forvejen er præget af forhøjede koncentrationer af forbudte giftstoffer.

Walther Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening.

– Det er umuligt at forudsige, hvor høj den samlede koncentrationen af giftstoffer i grundvandet bliver, fordi det enkelte sprøjtegift bliver nedbrudt til flere forskellige stoffer. Så selvom der er sat en grænseværdi, som de enkelte sprøjtegifte ikke må overstige, så overstiger den samlede koncentration af sprøjtegiftenes nedbrydningsstoffer alligevel hurtigt det niveau, forklarer Walter Brüsch, der er geologisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Giftstoffer testes ikke i Danmark
Den gældende praksis bliver ikke mindre problematisk af, at de undersøgelser, der ligger til grund for godkendelser af giftstoffer, ikke er foretaget på dansk jord. At sprøjtegifte testes ved hjælp af modelberegninger og forsøg på udenlandske jordtyper øger markant risikoen for, at der er fejl.

Det ser Maria Reumert Gjerding som endnu et argument for, at godkendelsesordningen skal ændres:

– Giftstoffer bør selvfølgelig testes på dansk jord, før de godkendes. Ellers kan vi ikke skabe et revisende billede af konsekvenserne ved brugen af dem, understreger hun.

Forbyd sprøjtnig af vandværkernes kildepladser, foreslår Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark kan selv indføre de nødvendige regler
For at sikre, at der er rent drikkevand i fremtiden, så er det ifølge Danmarks Naturfredningsforening en god idé at anvende forsigtighedsprincippet og helt undgå at bruge sprøjtegift der, hvor drikkevandet dannes.

– Miljøstyrelsen holder fast i en myte om, at EU ikke tillader Danmark at indføre skrappere regler på området, men det passer ikke. Danmark er i sin fulde ret til at gå forrest i kampen for at beskytte fremtidens drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding.

FAKTA Giftstoffer i grundvandet

  • EU-lovgivning foreskriver, at koncentrationen af giftstoffer ikke må overskride 0,1 µg/l per stof per år.
  • Den samlede mængde af giftstoffer i grundvandet må ikke overstige 0,5 µg/l per år.
  • Giftstoffer godkendes af Miljøstyrelsen til brug i Danmark, så længe EU-grænseværdien på 0,1 ug per stof overholdes. Dog tages der ikke højde for, hvor mange stoffer der godkendes til brug på samme tid.
  • Der er fundet forhøjede mængder af både godkendte og forbudte giftstoffer i det danske grundvand.
Visited 6 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.