Gør en forskel! Hjælp stæren!

Sort sol er et naturfænomen, der kan ses forår og efterår, når stære på træk samles i store flokke for overnatning, f.eks. i Tøndermarsken i det sydvestlige Danmark. Lige før stærene sætter sig for natten, danner de store flokke mønstre, der næsten formørker solen, heraf navnet sort sol.

Halvdelen af alle stære er forsvundet på bare 45 år

Det er en rigtig god tid at opsætte redekasser til stæren og alle de andre ynglefugle, vi har fornøjelsen af i Danmark, selvom man måske tænker, at der er langt til foråret. Men allerede nu kan du med stor fordel opsætte redekasser. Ikke alene afklimatiserer du kassen, du sikrer også, at fuglene føler sig trygge i et uforstyrret område, når først kasserne bliver nødvendige.

Det skriver Naturbutikken.dk i sit nyhedsbrev den 22. januar 2020.

Stæren er stadig udbredt over det meste af landet, men fødemangel tvinger tilsyneladende bestanden i knæ. Sætter man kasser op, kan det bidrage til mere yngel. Foto: Jens Chr. Schou

I Naturbutikken har de redekasser til enhver pengepung lavet efter forskrifter fra Dansk Ornitologisk Forening. Butikken anbefaler til enhver tid, at man også tænker på bl.a. holdbarheden (og dermed træsorten) men også, hvorvidt træet er FSC godkendt. Redekasserne af douglasgran nyder godt af denne godkendelse. Stærekassen er udført i dansk douglasgran og er derfor både solid og vejrresistent.

Landbruget har halveret bestanden

Stæren er blandt de arter, som har været udsat for størst tilbagegang i Danmark gennem de senere år. Alene i perioden 1976-2005 er bestanden blevet halveret.

Denne negative udvikling skyldes primært, at det samlede areal med kreaturafgræsning er blevet konstant reduceret, ikke mindst som følge af omlægning fra kvægbrug til korndyrkning. Der er således flest stære i Københavns-området, Vest- og Sønderjylland og på Bornholm. I København er der mange græsplæner i haver og parker, og de øvrige områder rummer de fleste kvæglandbrug.

Udviklingen i ynglebestanden opgjort ud fra DOF’s årlige punkttællinger. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første optællingsår er sat til 100. De stiplede linjer er punkternes tilhørende ±SE værdier og illustrerer usikkerheden på indekset.

Elsker larver af stankelben

Denne stærekasse kan købes i Naturbutikken for kr. 299

Stærekassen opsættes mindst to meter over jorden. Den kan placeres på en gavl, i en mast eller i et træ. Opsætning sker let med det medfølgende beslag eller ved f.eks at vippe forsiden op og skrue et par skruer igennem bagvæggen ind i underlaget.

Stæren er en meget social fugl, så flere kasser kan med fordel opsættes i umiddelbar nærhed af hinanden eller side om side i et stort bofællesskab.

Stærekassen kræver minimal vedligeholdelse pga. de vejrbestandige materialer. På trods af at stæren selv er god til at rense kassen om foråret, er det dog altid en god ide at efterse kassen hvert efterår. Kassen renses let ved at forsiden vippes ud, og gammelt redemateriale fjernes.

Ved at opsætte stærekasser kan man sikre sin græsplæne mod angreb fra bl.a. stankelbenlarver. Stankelbenlarver har den kedelige egenskab, at de spiser græssets rødder, så resten af planten visner. Stærene elsker stankelbenslarver.

Ulækker? Ikke set med stærens øjne. Den elsker stankelbenslarver. Foto: Wikipedia

Comments

comments

En kommentar til Gør en forskel! Hjælp stæren!

  • Ivar Dahlmann Olsen skriver:

    Lennart Bolund har i mange år eksperimenteret med hvilke redekassemål der gav den største ynglesuccess. For Stæren angiver han følgende: Indvendig dybde 30 cm,fra flyvehul til bund 20 cm, bundens indvendige kant 17×17 cm, flyvehullets diameter 5 cm, højde over jorden 3-5 meter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.